OPGAVE >> 10. Læs ”Aflæsning af statistikker”.

AFLÆSNING AF STATISTIKKER

Man kan fastslå en statistiks tilstand ved hjælp af dens hældning på en graf.

IKKE-EKSISTENS
FARE
KRISE
NORMAL
OVERFLOD

 

Power bedømmes ikke kun på basis af en enkelt uge, eller ved en enkelt linje på en graf. Power er en Normal-trend opretholdt på et højt, højt niveau. (Se næste afsnit Statistik-trends, Statistik-fortolkning). Derfor skal en Power-tilstand afgøres ved hjælp af mere end en uges statistikker.