מטלה >> 19. קרא את הקטע "ת"ר 1/2 2"

תרגילי הכשרה בתקשורת

מספר: ת"ר 1/2 2

שם: חצי-וידוע

חצי-וידוע הוא דרך לדאוג לכך שאדם ימשיך לדבר על-ידי כך שנותנים לו את התחושה שמישהו שומע אותו.

תכלית: לרכוש את המיומנות לעודד מישהו שמדבר להמשיך לדבר.

אין זה דבר יוצא דופן לתקשר עם מישהו שנראה כאילו הוא סיים לדבר אך הוא לא סיים בעצם לומר את מה שהוא התכוון לומר. כתוצאה מכך, היית יכול לתת לו וידוע לפני שהוא סיים, ולמצוא את עצמך קוטע את התקשורת שלו. במקרים כגון זה, עליך להיות ערני ולהבחין מתי יש לאדם דברים נוספים לומר, ולא זו בלבד שיש לאפשר לתקשורת לזרום עד לסיומה, אלא שיש לעודד את האדם להמשיך לדבר כדי שהוא יוכל למעשה להשלים את התקשורת שלו.

אתה עשוי, לדוגמה, למצוא את עצמך בשיחה עם מישהו, ולרצות שהוא ימשיך לדבר משום שאתה רוצה לדעת יותר על מה שהוא אומר. השימוש בחצי-וידוע הוא שיטה לעודד זאת.

פקודות: המאמן קורא שורות מתוך עליסה בארץ הפלאות, כשהוא משמיט את הביטויים של "הוא אמר", והתלמיד נותן למאמן חצי-וידוע באופן כזה שיגרום למאמן להמשיך לדבר. המאמן צריך לתת אמירות חלקיות שידרשו חצי-וידוע מהתלמיד. המאמן חוזר על כל שורה שלדעתו לא זכתה לחצי-וידוע.

תנוחה: התלמיד והמאמן יושבים פנים אל פנים במרחק נוח זה מזה.

ת"ר 1/2 2

דגש האימון: למד את התלמיד שחצי-וידוע הוא עידוד לאדם להמשיך לדבר. רַסֵן וידוע חזק מדי שגורם לאדם להפסיק לדבר. הוסף ולמד אותו שחצי-וידוע הוא דרך לדאוג לכך שאדם ימשיך לדבר על-ידי כך שנותנים לו את התחושה שמישהו שומע אותו.

התלמיד מהנהן בראשו או נותן חצאי-וידועים באופן כזה שיגרום למאמן להמשיך לדבר. אסור לתלמיד להשתמש באמירות ישירות כגון "המשך" או "התקדם" כדי להשיג את מטרתו. יש להשתמש בחיוך, בהנהון ובאמצעים אחרים. המאמן חייב להרגיש שהוא שוכנע להמשיך לדבר.

יש לפסול כל וידוע מוחלט אשר יסיים את זרימת התקשורת, וכן כל כישלון להיראות או לפעול באופן שיזמין את המאמן להמשיך לדבר, ולאחר מכן שוב מתחילים את התרגיל.

נוסח דיבור: המאמן אומר "התחל", קורא שורה ואומר "פסול" בכל פעם שלדעתו ניתן חצי-וידוע לא הולם. המאמן חוזר על אותה השורה כל פעם אחרי שהוא אומר "פסול", עד שהתלמיד נותן חצי-וידוע הולם. ניתן להשתמש ב-"זהו זה" כדי להפסיק לצורך התדיינות או כדי לסיים את סשן התרגול. אם מסיימים את סשן התרגול לצורך דיון, המאמן חייב לומר שוב "התחל" כדי להתחיל אותו מחדש.

התלמיד עובר את התרגיל כאשר הוא בטוח שהוא יכול לגרום כרצונו לאדם אחר להמשיך לדבר.