מטלה >> 34. קרא את "חקירות מוצלחות".

חקירות מוצלחות

חקירות נכונות מסתמכות על סיבות 'למה' נכונות. תוכל להבין 'למה' אמיתי אם תבין את הדבר הבא: 

/A/'למה' אמיתי פותח פתח לטיפול.// 

אם אתה כותב 'למה', שאל עליו את השאלה הבאה: "האם הוא פותח פתח לטיפול?" 

אם לא, זהו 'למה' מוטעה. 

כאשר יש לך 'למה' נכון, הטיפול נעשה פשוט. ככל שאדם צריך יותר לשבור את הראש כדי למצוא רעיון מבריק לטיפול, כך סביר יותר שיש לו 'למה' מוטעה. 

לכן אם הטיפול לא צץ בראשך, אז ה-'למה' לא פתח פֶתח וקרוב לוודאי שהוא מוטעה. 

'למה' כון פותח את הפתח לשיפור, וכך מאפשר לאדם למצוא טיפול אשר, אם יבוצע נכונה, ישיג את המצב האידיאלי הרצוי. ניתן ליישם את טכנולוגיית החקירות על סיטואציות טובות או גרועות, גדולות או קטנות, וכך לפזר רבות מחידות החיים ולאפשר לאדם להגיע לפתרונות אמיתיים.

לגרום (לספקות,רגשות,או אמונות)להיעלם.