מטלה >> 21. קרא את "לוח ההתארגנות".

לוח ההתארגנות

כפי שקראת בסעיפים הקודמים בפרק זה, נרשמו בסיינטולוגיה פריצות דרך רבות חשיבות בנושא ההתארגנות. עם זאת, אלה מהוות רק חלק קטן מחוקי הטבע של ארגון שנתגלו ופותחו בסיינטולוגיה במהלך המחקר והגילוי של האקסיומות הבסיסיות של החיים בכללותם. עם ניסוחן של אקסיומות אלה – היסודות של הקיום עצמו – נשפך אור על כל התחומים.

סיינטולוגיה הופכת את בעלי היכולת לבעלי יכולת רבה יותר. מטרתו של כל אחד מארגוניה היא להעביר טכנולוגיה זו לאנשים בקהילה כדי שהם יהפכו לבעלי יכולת רבה יותר וישפרו את חייהם ואת חיי הסובבים אותם. כתוצאה מכך, האדם יכול להגשים את שאיפותיו האישיות, הקהילה צומחת כמכלול וציוויליזציה חדשה, נקייה מאי-שפיות, מקונפליקטים וממאבקים שפגעו באדם במשך אלפי שנים, תיווצר. בסופו של דבר, זהו היעד של סיינטולוגיה.

כדי לאפשר שירות מקסימלי של יחידים ושל הקהילה, ארגון של סיינטולוגיה צריך להיות מאורגן ויעיל ביותר. תרשימים ארגוניים קיימים הושתתו על פי רוב רק על תרשימי פיקוד שהציגו את כיוון ההוראות מלמעלה למטה והיו רחוקים מלשמש את מטרותיו הייחודיות של ארגון סיינטולוגיה. היה צורך בדפוס ארגוני המתרכז בראש ובראשונה בהעברת שירותים של סיינטולוגיה וממלא את הפונקציות האחרות הנחוצות לא רק כדי לשמור על קיומו של הארגון אלא גם כדי לאפשר לו להתרחב ללא מאמץ במהלך השגת יעדיו. מכאן שהיה צורך בניסוח לוח התארגנות במיוחד עבור ארגונים של סיינטולוגיה.

כל אחד מהאיזורים בארגון של סיינטולוגיה מתפקד באחת משתי דרכים. הוא עשוי להעביר את השירותים שהארגון מציע, כגון הקורסים הרבים שלו, או לסייע לאיזורים אלה על-ידי העסקת כוח אדם ושיבוצו, תשלום חשבונות הארגון, טיפול בצוות, מתן מידע לציבור בנוגע לשירותים שהארגון מציע ושפע של פעילויות אחרות. כל חלקיו של ארגון סיינטולוגיה פועלים יחדיו כמכלול מאוחד ומסור להשגת מטרתו של הארגון. ולוח ההתארגנות של הארגון הוא זה שמספק לו את היסוד הארגוני החיוני להצלחה.

למרות שבמקורו הוא פותח לשימוש על-ידי ארגוני סיינטולוגיה, היופי שבלוח ההתארגנות הוא הגמישות שביישומו. מאחר שהלוח מבוסס על חוקי החיים עצמם, ניתן ליישמו בכל איזור פעילות ועל-ידי כל ארגון, ואין זה משנה מהי הפונקציה שלו ומהו גודלו; יתרה מזאת, הוא יכול אפילו לשמש את היחיד לארגון חייו האישיים ושיפור קיומו האישי.

לוח ההתארגנות מחולק לשבעה איזורים נפרדים שנקראים דיביזיות. הן ממוספרות מ-1 עד 7. כל אחת מהן מבצעת את הפונקציות הנחוצות לייצור מוצר שהוא ספציפי לאותה דיביזיה.

הצלחתו של כל ארגון מותנית בביצוען המחייב של כל הפעילויות הכלולות בשמותיהן של דיביזיות אלה. אלה הן: מנהלים, תקשורות, הפצה (קידום ושיווק של השירותים והמוצרים של הארגון), אוצר, ייצור, Qual (הבטחת האיכות של השירותים והמוצרים של הארגון) וציבור (מתן מידע לציבור חדש בנוגע לשירותים ולמוצרים של הארגון). ארגון שאחת או יותר מדיביזיות אלה חסרות בו – ייכשל.

למרות שנראה שלוח ההתארגנות של שבע הדיביזיות כולל מספר דיביזיות שיתאימו רק לקבוצה גדולה, הוא מתאים, למעשה, כפי שצוין, לכל ארגון בכל גודל. הבעיה שעלתה בעת יצירת לוח זה היתה כיצד להתגבר על שינויים ארגוניים מתמידים בשל התרחבות, וכיצד להתאימו לארגונים בגדלים שונים. לכן לוח זה נע מאדם אחד עד אלפים ללא שינוי. פשוט תפקידים מעטים יותר או רבים יותר מתמלאים. זה השינוי היחידי.

תכונה ייחודית בלוח התארגנות זה היא שנכנסים אליו משמאל ומתקדמים ימינה, החל בדיביזיה 1 וכלה בדיביזיה 6, ומשם החוצה. אדם או חלקיק אינו זורם דרך דיביזיה 7 – דיביזיה זאת מתאמת את הפעילויות של יתר הארגון ומוודאת שהוא מתפקד באופן שמביא להשגת מטרתו. באופן אידיאלי, לוח התארגנות זה ייתלה על עמוד גלילי גדול כדי להראות שהוא זורם במעגל מתמשך כשדיביזיה 7 פוגשת את דיביזיה 1. כדי להדגיש עובדה זו, דיביזיה 7 ממוקמת לפני יתר הדיביזיות בלוח.

דיביזיות 1 עד 7 אינן מסודרות באופן שרירותי, אלא מתארות רצף שידוע בתור מחזור הייצור. חוק יסוד בעולם זה הוא שכדי שמחזור-פעולה יושלם בהצלחה, הוא חייב לעבור דרך שבעת השלבים המדויקים העיקריים האלה. במילים אחרות, כדי לייצר מוצר או שירות באיכות גבוהה, ארגון או חברת עסקים חייבים לכלול את כל שבע הדיביזיות ולהפעילן כהלכה. במרוצת הדורות, אין-ספור ציוויליזציות, ממשלות וקבוצות נפלו טרף לתחלואים שונים ונמחו מעל פני האדמה. חסרונן של אחת או יותר משבע דיביזיות אלה הוא שהביא לכישלונות אלה.

היישום הישיר של לוח התארגנות זה על ארגון בכל גודל או על חייו של אדם נגלה לעין מיד עם בדיקתו.

לדוגמה, עליך להיות בתקשורת עם אנשים בנוגע למעשיך ולבסס את קווי התקשורת שלך.

הפצה תהיה כרוכה בכך שתספר לאנשים מה אתה מייצר, ותקדם זאת.

חייבים להיות לך החומרים הפיסיים לייצור המוצר שלך, וזהו האוצר. הדבר כולל כספים לקניית החומרים ושיטות לרכישתם, כמו גם דאגה לנכסיך.

לאחר מכן בא הייצור של המוצר – השירות הניתן או הפריט המיוצר.

וכאשר המוצר הושלם, Qual בודקת אותו כדי לוודא שהוא עומד בתקן של מוצר, ואם הוא אינו עומד, דיביזית ה-Qual מתקנת את המעורבים בייצור כדי שהמוצר יהיה בעל ערך ובר-חליפין. דיביזית ה-Qual כוללת גם את העשרת ההשכלה וההכשרה שלך באופן אישי ושל כוח האדם של ארגון.

לאחר שהמוצר אושר ב-Qual, דיביזית הציבור מפיצה אותו, יוצרת ציבור חדש אשר יכול להשיגו והופכת אותך ואת מוצריך לידועים ברבים ולרצויים על-ידי הציבור.

דיביזית המנהלים דואגת לביסוס השאיפות ולתכנון לעתיד, והיא גם דואגת לכך שדברים ימשיכו לפעול ופותרת את הבעיות והתקלות השונות שעשויות להתרחש.

הפונקציות המבוצעות על-ידי כל אחת מהדיביזיות עוברות חלוקת משנה נוספת למחלקות, בדרך כלל שלוש במספר, ובסך הכל עשרים ואחת. לכל מחלקה יש מוצר או מוצרים ספציפיים אשר כשיחוברו יחד ייצרו את המוצר הכולל של הדיביזיה.

בדיביזית התקשורות, לדוגמה, המוצר הסופי הוא כוח אדם יעיל, פרודוקטיבי ואתי. המחלקה הראשונה היא מחלקת הניתוב וכוח האדם, שהמוצר שלה הוא כוח אדם יעיל ששובץ בתפקיד ועבר כיבוע. כמה מהפונקציות של מחלקה זו הן: מקבלת אנשים שנכנסים לארגון ומנתבת אותם לטרמינל המתאים בארגון; שוכרת כוח אדם; קובעת את הניצול היעיל של צוות חדש ומשבצת אותו נכונה על מנת לסייע להתרחבות הארגון; ודואגת לכך שחברי הצוות של הארגון ידעו את חובותיהם.

מחלקת התקשורות אחראית באופן מלא לתקשורות הנכנסות והיוצאות מהארגון, כמו גם לאלה שזורמות בין חברי צוות בארגון. המוצר שלה הוא תקשורות שמתקבלות בקלות ומועברות במהירות. היא עונה לטלפונים, מפנה שיחות במהירות לטרמינל המתאים; מקבלת דואר נכנס ומחלקת אותו במהירות לצוות בכל רחבי הארגון; דואגת לכך שהארגון מתַקשר לציבור שלו באופן מסיבי; מבססת את מערכות התקשורות של הארגון כדי שהצוות והמנהלים שלו יוכלו לשלוח ולקבל את התקשורות הנחוצות לפעולה מוצלחת של הארגון; ומנתבת במהירות את התשדורות הפנימיות בין חברי הצוות.

מחלקת הבדיקות והדו"חות, שהמוצר שלה הוא כוח אדם אתי ומייצר, היא המחלקה השלישית. היא מבצעת ביקורות על פרוייקטים ארגוניים העומדים בעיצומם ומדווחת על מצבם למנהלים כדי שבמידת הצורך ניתן יהיה לנקוט פעולה כדי לתקן פגמים; היא אוספת את הסטטיסטיקות של הארגון ורושמת אותן בגרף כדי שמנהלי הארגון יוכלו לבדוק ולנתח אותן על מנת לשפר את הייצור ואת היעילות; ושומרת על רמה גבוהה של התנהגות אתית בארגון.

לכל אדם יש לוח התארגנות משלו בן עשרים ואחת מחלקות. המידה שבה הפונקציות של מחלקות אלה מבוצעות קובעת את הישרדותו ואת הצלחתו.

התאמתו של לוח ההתארגנות לחייו של אדם היא פשוטה למדי. כאשר אדם לוקח את הפונקציות המתבצעות על-ידי מחלקה אחת ומשווה אותן לפעילויותיו האישיות, הוא יכול לקבוע אם הן מתבצעות או חסרות. כאשר הוא ממשיך באופן זה עבור המחלקות הנותרות, מתאפשר לו להעריך איזה פונקציות או אפילו מחלקות חסרות בלוח ההתארגנות האישי שלו. ואז הוא יכול לנקוט פעולה כדי לתקן חסרונות אלה ולשפר את חייו.

להלן גרסה מפושטת של לוח ההתארגנות של סיינטולוגיה. היא מתארת את הפונקציות של הדיביזיות כפי שכל אדם, ארגון או קבוצה יכולים ליישמן.

נפגעו ממשהו; נוצחו על-ידי משהו.