מטלה >> 5. קרא את הקטע "המחסום השני: מדרג תלול מדי".

מחסומים ללמידה

המחסום השני: מדרג תלול מדי

מדרג הוא גישה הדרגתית למשהו, הנעשה צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, כשכל צעד או שלב בפני עצמו ניתן להשגה בקלות - כך שלבסוף ניתן לבצע בקלות יחסית פעילויות מורכבות וקשות. המונח מדרג מתייחס גם לכל אחד מן הצעדים שננקטים בגישה מעין זאת.

כאשר אדם נתקל במדרג תלול מדי בעת שהוא לומד נושא, נגרמים כתוצאה מכך מעין בלבול או טשטוש (מצב של התנודדות או אי-יציבות מבחינה מנטלית). זהו המחסום השני ללמידה.

הפתרון למדרג תלול מדי הוא להיכנס בשלב נמוך יותר במדרג. גלה מתי האדם לא היה מבולבל בקשר למה שהוא למד, ולאחר מכן גלה איזו פעולה חדשה הוא לקח על עצמו לבצע. גלה מה הוא חשב שהוא הבין היטב ממש לפני שהוא נעשה מבולבל לגמרי.

אתה תגלה שיש משהו באיזור הזה - בחלק שהוא חשב שהוא הבין היטב - שהוא לא ממש הבין.

כשדבר זה מובהר, התלמיד יוכל לשוב ולהתקדם.

כאשר נמצא שאדם מבולבל נורא בנוגע לפעולה השנייה שהוא היה אמור לדעת או לעשות, ניתן להניח בביטחון שהוא מעולם לא ממש הבין את הפעולה הראשונה.

מחסום זה ניכר ביותר בתחום העשייה – ביצוע פעולה או פעילות מסוימת – ומתייחס בעיקר אליו, בניגוד ללימוד אקדמי או אינטלקטואלי בלבד.

גישה הדרגתית למשהו, שנעשית צעד אחר צעד, רמה אחר רמה, כשכל צעד או רמה לכשעצמו ניתן להשגה בקלות – כך שלבסוף ניתן לבצע בקלות יחסית פעילויות מסובכות וקשות. המונח מדרג מתייחס גם לכל אחד מהצעדים בגישה כזאת.