FELADAT >> 18. Olvassa el „A Nemlétezés alatti állapotok” című részt.

A NEMLÉTEZÉS ALATTI ÁLLAPOTOK

Vannak működési állapotok a Nemlétezés alatt is.

A Teher állapota

A Nemlétezés alatt a Teher állapotát találjuk. A lény megszűnt csapattagként egyszerűen nemlétező lenni, és az ellenség színét öltötte magára.

A személy Teher állapotba kerül, ha a csoport utasításaival, szándékaival és
tevékenységével ellentétesen cselekszik, és nem lehet benne megbízni.

Ezt az állapotot akkor jelölik ki, amikor hanyagul vagy rosszindulatúan és tudatosan kárt okoznak projekteknek, szervezeteknek vagy tevékenységeknek. Azért minősítik rosszindulatúnak és tudatosnak, mert utasításokat tettek közzé ellene, vagy mert ellenkezik a csapat fennmaradó részének szándékaival és tetteivel, illetve a projekt vagy szervezet céljával.

Teher, ha egy ilyen személy őrizetlenül van, mivel esetleg dolgokat tesz, vagy tovább csinál dolgokat a projekt vagy szervezet előrehaladásának megállítására vagy gátlására, és egy ilyen emberben nem lehet megbízni. Hiába volt minden fegyelmezés, és hiába jelöltek ki ennél magasabb állapotokat. A személy továbbra is csak bajt csinált.

Ezt az állapotot általában akkor jelölik ki, amikor számos Veszélyt vagy Nemlétezést jelöltek már ki, vagy amikor felfedeztek egy hosszú ideje változatlan viselkedési mintát.

Amikor a többiek mind annak okát keresik, hogy miért vész el a posta, az ilyen lény titokban továbbra is elveszíti a postát.

Ezt az állapotot a többiek érdekében jelölik ki, nehogy hátrány érje őket amiatt, hogy bármilyen módon megbíznak a személyben.

A Teher formulája a következő:

    1.    Döntse el, hogy kik a barátai.

    2.    Személyes veszély ellenére mérjen hatásos csapást annak a csoportnak az ellenségeire, amelyhez tartozónak tettette magát.

    3.    Hozza helyre az ön által okozott kárt olyan személyes hozzájárulással, amely messze meghaladja a csoporttagokkal szembeni szokásos elvárásokat.

    4.    Folyamodjon újrafelvételért a csoportba úgy, hogy minden csoporttagtól engedélyt kér az újracsatlakozáshoz, és csak a többség engedélye esetén csatlakozik újra. Ha pedig visszautasítják, addig ismételje a 2., 3. és 4. lépést, amíg meg nem engedik, hogy ismét csoporttag legyen.

A Kétség állapota

Amikor valaki nem tud döntésre jutni egy egyénnel, egy csoporttal, szervezettel vagy projekttel kapcsolatban, a Kétség állapota áll fenn.

Ha valaki nem képes dönteni egy helyzettel kapcsolatban, akkor Kétség állapot áll fenn.

A Kétség formulája a következő:

    1.    Informálja magát becsületesen annak a csoportnak, projektnek vagy szervezetnek a tényleges szándékairól és tevékenységeiről, félresöpörve minden előítéletet és híresztelést.

    2.    Vizsgálja meg az egyén, csoport, projekt vagy szervezet statisztikáit.

    3.    A „legtöbb jó a legtöbb dinamika számára” alapján döntse el, hogy ezt támadni kell-e, ártani kell-e neki, illetve elnyomni kell-e, vagy pedig segíteni kell-e.

    4.    Értékelje ki saját magát, illetve saját csoportját, projektjét vagy szervezetét szándékok és célok szempontjából.

    5.    Értékelje ki a saját statisztikáit, illetve a csoportja, projektje vagy szervezete statisztikáit.

    6.    Csatlakozzon ahhoz, maradjon abban vagy pártolja azt, amelyik a „legtöbb jó a legtöbb dinamika számára” irányába halad, és nyilvánosan jelentse be ezt a tényt mindkét oldalnak.

    7.    Tegyen meg minden lehetőt azért, hogy javítsa a tevékenységeit és a statisztikáit annak a személynek, csoportnak, projektnek vagy szervezetnek, amelyben maradt, vagy amelyhez csatlakozott.

    8.    Kínlódja fel magát tovább az állapotokon keresztül az új csoportban, ha a másik oldalra állt, vagy annak a csoportnak az állapotain keresztül, amelyikben maradt, ha a csoporttól való eltántorodása alacsonyabb státusba juttatta.

Az Ellenség állapota

Amikor egy személy nyíltan vállalt és tudatos ellensége egy egyénnek, csoportnak, projektnek vagy szervezetnek, az Ellenség állapota áll fenn.

A romboló cselekedetek Ellenség állapotra utalnak.

Az Ellenség állapotának formulája mindössze egy lépés:

Derítsd ki, hogy ki vagy valójában.

Az Árulás állapota

Az Árulás definíciója: bizalom utáni cserbenhagyás.

Az Árulás formulája nagyon pontosan és tényszerűen: „Tudd azt, hogy az vagy.”

Eléggé hátborzongató, de úgy fogjuk találni, hogy az a személy, aki elfogad egy beosztást vagy pozíciót, és aztán nem akként működik, elkerülhetetlenül felforgat vagy tönkretesz valamilyen szervezetet.

Az a személy, aki cserbenhagyja a feladatokat, amelyeket rábíztak, Árulás állapotban van.

Azáltal, hogy nem tudja, hogy ő a __________ (poszt neve), árulást követ el a szó szoros értelmében.

Ennek következményei megtalálhatók a történelemben. Ha valaki elmulaszt az lenni, aminek a poszt- vagy pozíciónevét viseli, az a csoport feladatainak és céljainak elárulását eredményezi.

Csaknem minden szervezeti felfordulás a következő tényből ered:

Az a személy egy csoportban, aki az után, hogy elfogadott egy posztot, nem tudja azt, hogy ő egy bizonyos kijelölt vagy megjelölt beingness, Árulásban van a csoporttal szemben.

Az Árulás állapotának formulája a következő:

Derítsd ki azt, hogy az vagy.

A Zűrzavar állapota

A legalacsonyabb állapot a Zűrzavar állapota.

A Zűrzavar állapotában a lény vagy terület véletlenszerű mozgásban lesz. Nem lesz tényleges termelés, csak rendetlenség vagy zűrzavar.

Ahhoz, hogy a Zűrzavarból kikerüljön, az illetőnek ki kell derítenie, hogy hol van.

Látni fogjuk, hogy a felfelé haladás az lenne, hogy Zűrzavarban derítsd ki, hogy hol vagy; Árulásban derítsd ki azt, hogy az vagy; Ellenségnél pedig derítsd ki, hogy ki vagy.

A véletlenszerű, haszontalan tevékenység tényleges termelés nélkül Zűrzavar állapotra utal.

A Zűrzavar formulája a következő:

Derítsd ki, hogy hol vagy.

Megjegyzés: Fontos, hogy a Zűrzavarban lévő személlyel tisztázzák a zűrzavar definícióját. (Ezt maga a formula végrehajtásának a megkezdése előtt teszik meg.)

Meghatározások:

    1.    Olyan tényezők és körülmények bármiféle együttese, amelyekre, úgy tűnik, nincs semmilyen azonnali megoldás.

Általánosabban:

A zűrzavar ebben az univerzumban nem más, mint véletlenszerű mozgás. Ha önnek erős forgalomban kellene állnia, valószínűleg úgy érezné, hogy összezavarja mindaz a sebes mozgás, amely ön körül történik. Ha erős viharban kellene állnia, miközben falevelek és papírok szállnak el ön mellett, valószínűleg úgy érezné, hogy össze van zavarodva.

A zűrzavar csak addig zűrzavar, amíg minden részecske mozgásban van. A zűrzavar csak addig zűrzavar, amíg egyetlen tényezőt sem határoztunk meg vagy értettünk meg világosan.

A zűrzavar a butaság alapvető oka.

A zűrzavart úgy is nevezhetjük, hogy „kontrollálatlan véletlenszerűség”. Csak azok tudják kezelni a zűrzavarokat, akik képesek valamilyen kontrollt gyakorolni e véletlenszerűség felett. Azok, akik nem tudnak kontrollt gyakorolni, tulajdonképpen előidézik a zűrzavarokat.

    2.    A zűrzavar nem más, mint rendszertelen áramlás. A részecskék összeütköznek, lepattannak egymásról, és benn maradnak a területen. Így nincs termék, mivel ahhoz, hogy termék legyen, valaminek ki kell áramolnia.

A Zűrzavar állapotának kiegészítő formulája a következő:

    1.     Helymeghatározó processzing arra a területre, ahol az illető van.

A Helymeghatározó processzing egy Szcientológia technika, amelyet az ember abból a célból végez, hogy egy személyt betájoljon és kommunikációba hozzon a környezetével. Ezt azáltal éri el, hogy rámutat bizonyos tárgyakra, és azt mondja a személynek: „Nézz arra a (tárgy)-ra”, és nyugtázza a személyt, amikor az megtette. A tárgyak lehetnek többek között egy fa, egy épület, egy utca stb. Ezt addig végzik, amíg a személy vidámabb nem lesz, és valamilyen felismerésre nem jut.

    2.    Annak a helynek az összehasonlítása, ahol az illető most van, más területekkel, ahol az illető volt.

    3.    Ismételjük meg az 1. lépést.

késztetés a túlélésre egy bizonyos utat követve; késztetés a létezésre az élet egy területén. Nyolc dinamika van: az első önma­gunk, a második a szex és a család, a harmadik a csoportok, a negyedik az emberiség, az ötödik az életformák, a hatodik a fizikai univerzum, a hetedik a szellemi lények, és a nyolcadik a Legfelsőbb Lény.

a létezés állapota; létezés. A beingness az azonosság egy kategóriájának elfogadását vagy választását is jelenti. A beingnesst vagy magunk vesszük fel, vagy adják nekünk, vagy elérjük. Példák a beingnessre: egy személy saját neve, szakmája, testi jellemzői, egy játszmában betöltött szerepe – mindegyiket külön-külön vagy mindet együtt nevezhetjük valaki beingnessének.

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.