FELADAT >> 15. Olvassa el az „Ártó tettek és visszatartások kiírása” című részt.

ÁRTÓ TETTEK ÉS VISSZATARTÁSOK KIÍRÁSA

Régóta meglévő tudás a Szcientológiában, hogy ahol ártó tettek és visszatartások (az angol overt/withhold után O/W-k) vannak jelen, ott nincsenek nyereségek (javulások).

Az ártó tettek a legfőbb okai annak, hogy egy személy visszafogja és visszatartja magát a cselekvéstől.

Egy olyan személy, akinek ártó tettei és visszatartásai vannak, kevésbé lesz képes befolyásolni az életét és mások életét maga körül, és kikerül a kommunikációból azokkal az emberekkel és dolgokkal, akik, illetve amik ellen ártó tetteket követett el.

Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása kivezető utat kínál. Az egyén azáltal, hogy szembenéz az igazsággal, képes megkönnyebbülést és a felelősségérzet visszatérését tapasztalni.

Alapelmélet

A Szcientológia Axiómák, amelyek teljességükben megjelentek a Szcientológia 0-8: Az alapok könyve című könyvben, tartalmazzák azt az elméletet, amely az ember ártó tettei és visszatartásai kiírásának alapját képezi. Az axiómák természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek a fizikai tudományokban találhatók.

A Szcientológia Axiómák közül a 38. axióma egy része különösen jól idevág:

1. A butaság a konszideráció nem tudott volta.

2. Mechanikai meghatározás: A butaság az idő, hely, forma és esemény nem tudott volta.

1. Az Igazság a pontos konszideráció.

2. Az igazság a pontos idő, hely, forma és esemény.

Így tehát azt látjuk, hogy az Igazság felfedezésének elmulasztása butaságot okoz.

Így tehát – tényleges kísérletek alapján – azt látjuk, hogy az Igazság felfedezése As-isnesst eredményezne.

Az As-isness az az állapot, amelyben a személy pontosan úgy néz valamit, ahogy az van, minden torzítás vagy hazugság nélkül, így az abban a pillanatban eltűnik és megszűnik létezni.

Így tehát azt látjuk, hogy egy Végső Igazságnak nem lenne ideje, helye, formája vagy eseménye.

Így aztán azt érzékeljük, hogy fennmaradást csak úgy tudunk elérni, ha elleplezünk egy igazságot.

A hazugság az idő, hely, esemény vagy forma megmásítása.

A hazugságból Alter-isness (valaminek a megváltoztatott vagy megmásított realitása) lesz, butasággá válik.

Bárminek, ami fennmarad, el kell kerülnie az As-isnesst.

Így tehát bárminek, ahhoz, hogy fennmaradjon, hazugságot kell tartalmaznia.

Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása As-isnesst képes létrehozni, és ezáltal fel tudja szabadítani a személyt kódexszegéseinek terhe alól.

Az O/W-kiírások formátuma

Amikor az emberek O/W-kiírást végeznek, adódhatnak olyan esetek, hogy helytelenül használják ezt, amennyiben a tevékenység részleteit nem ismerik és nem követik.

Első lépésként azt kell megtenni, mielőtt még az ember nekikezdene egy O/W-kiírásnak, hogy szótisztázza, pontosan hogyan végzik azt.

A tapasztalat azt bizonyította, hogy az emberek nehézségbe ütköztek O/W-kiírás közben, amennyiben annak a formátumát (beleértve a kulcsszavakat és kifejezéseket) nem szótisztázták, mielőtt belekezdtek volna a tevékenységbe. (A szótisztázás a Szcientológia eljárásmódjainak egy csoportja olyan szavak megtalálására, amelyeket a személy nem értett meg olyan tárgyakban, amelyeket tanulmányozott, és a szavak meghatározása azáltal, hogy az illető megnézi őket egy szótárban.)

idő: valamely esemény, folyamat vagy állapot pillanata. Egy meghatározott pillanat, óra, nap vagy év, amelyet óra vagy naptár jelez, illetve határoz meg; egy pontos pillanat vagy dátum; az az időszak, amelynek során valami (például egy cselekvés) fennáll vagy folytatódik.

hely: valamely történés vagy cselekvés helyszíne; egy meghatározott helyszín; egy bizonyos elhelyezkedés vagy pont a térben.

forma: a dolgok elrendeződése. Valamely dolog sajátos jellege, természete vagy szerkezete.

esemény: valami, ami megesik vagy megtörténik; egy elkülöníthető történés; valamely dolog, ami végbemegy.

Formátum:

A mulasztásos ártó tettek, elkövetéses ártó tettek vagy visszatartások kiírására a következő formátumot használjuk:

1. Írja le pontosan az ártó tettet vagy visszatartást.

2. Azután fejtse ki világosan és egyértelműen a cselekvésre vagy a cselekvés hiányára vonatkozó részleteket, beleértve a következőket:

a) idő

b) hely

c) forma

d) esemény

Meg kell hogy legyen az idő, a hely, a forma és az esemény, és kell lennie egy „megtett dolognak” (különben nem érünk el As-isnesst).

Példa:

„1. Amikor tolattam kifelé a parkolóhelyemről a munkahelyemen, nekimentem egy barátom kocsijának, és körülbelül 10 000 Ft-nyi kárt tettem benne.

2. 1980. június 30-án munkából hazamenet kitolattam a parkolóhelyemről, és nekimentem Joe barátom kocsija hátuljának. Senki más nem volt a közelben, és a parkoló csaknem üres volt. Elhajtottam, anélkül hogy hagytam volna valami üzenetet, vagy elmondtam volna Joe-nak, tudván, hogy körülbelül ötszáz dollárnyi kárt okoztam a kocsijában, amit neki kellett kifizetnie.”

Példa:

„1. Megcsaltam a feleségemet (Sallyt) azzal, hogy egy másik nővel randevúztam, és ezt soha nem mondtam el neki.

2. Három évvel ezelőtt, amikor új házasok voltunk Sallyvel, megcsaltam őt, úgy, hogy egy másik nővel randevúztam. Ezt soha nem mondtam el Sallynek. Egy reggel, 1980 júniusában, azt mondtam Sallynek, hogy este elviszem moziba. Munkából hazafelé jövet, amikor az áruházban voltam, találkoztam egy régi barátnőmmel (Barbarával). Meghívtam Barbarát aznap estére vacsorázni, és ő elfogadta a meghívást (nem tudta, hogy házas vagyok). Azt mondtam neki, hogy aznap este 8 órakor érte megyek. Amikor hazaértem az áruházból, azt mondtam Sallynek, hogy vissza kell mennem a munkahelyemre, hogy megcsináljak egy-két dolgot, és nem tudok moziba menni vele. Aztán Barbarával elmentem vacsorázni egy másik városba (a Country Innbe), hogy elkerüljem annak a kockázatát, hogy esetleg összefutok valamelyik barátommal.”

Az O/W-k kiíratása

Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása bárkire alkalmazható, és alkalmazásának tere korlátlan.

Példák:

Egy ember nem végzi megfelelően a dolgát a munkahelyén, és egy nála magasabb beosztású személynek mellőznie kell őt ahhoz, hogy kezelje (az ügyfeleket, az üzletet vagy a kijelölt munkát). Az ilyen személyt utasítják, hogy írja ki az O/W-it.

Egy ember durván kritikus, és otthagy egy képzési programot, amelyben részt vesz. A képzési tevékenység felelőse kiíratja vele az O/W-it.

Lehetséges, hogy egy személy nagyon kritikus, és a kákán is csomót keres. O/W-i kiírásának eredményeképpen megkönnyebbülést tapasztalhat.

A következő lépések alkotják azt az eljárásmódot, amelynek felhasználásával egy személlyel O/W-kiírást végeztetünk:

1. Az O/W-kiírást végeztető személy első lépése: a) tanulmányozni és szótisztázni ezt a tanfolyamot („szótisztázáson” azt értjük, hogy egy szótár és e tanfolyam szójegyzéke segítségével meghatározunk minden nem teljesen megértett szót); b) tisztázni az alábbi 4-es lépésben megadott szavakat; c) szótisztázni az O/W-kiírás formátumát.

Az igazság mechanikus meghatározása valamely történés pontos idejének, helyének, formájának és eseményének ismeretéből áll.

Ahhoz, hogy valaki feltárja az ártó tetteit és visszatartásait, le kell írnia a pontos időt, helyet, formát és eseményt.

Kezelje a következő ártó tettet vagy visszatartást ugyanilyen módon.

Miközben a személy ezt teszi, egyre több igazság nyer megállapítást…

…ami felszabadítja a személy minden figyelmét, ami megragadt ezeken az elmúlt rossz cselekedetein, és megkönnyebbülést hoz.

2. Gondoskodjunk róla, hogy legyen egy hely, ahol a személy kiírhatja az ártó tetteit és visszatartásait anélkül, hogy megzavarnák.

3. Gondoskodjunk papírról és tollról.

4. Tisztáztassuk a személlyel a következő szavakat az e tanfolyam szövegében megadott meghatározások szerint: ártó tett, visszatartás, motivátor, igazolás, ártó tett–motivátor-sorozat.

5. Olvastassuk el a személlyel ezt a részt, és szótisztáztassuk vele az O/W-kiírás formátumát a fentiekben megtárgyaltak szerint egészen addig, amíg teljesen meg nem érti.

6. Írassuk ki a személlyel az O/W-it, pontosan a fenti O/W-kiírási formátumot követve.

A személy, miközben O/W-kiírást végez, addig írja az ártó tetteit és visszatartásait, amíg elégedett nem lesz azzal, hogy azok teljesek. Az illető nagyon jól fogja érezni magát ezzel kapcsolatban, és megkönnyebbülést fog tapasztalni. Ezen a ponton túl nem folytatjuk az O/W-kiírást.

Amikor az illető befejezte, kérje meg, hogy adja át önnek a kiírást. Olvassa el a kiírást, bizonyosodjon meg róla, hogy az illető a formátumot alkalmazta, és köszönje meg neki, hogy kiírta ezeket a dolgokat Ez a nyugtázás fontos, mert ez tudomására hozza a személynek, hogy valaki fogadta a kommunikációját. Az illető kiírásának tartalmával kapcsolatban azonban nem szabad megjegyzést tenni vagy véleményt nyilvánítani.

Mihelyt nyugtázta a kiírást, visszaadhatja azt a személynek.

Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása egyszerű eljárásmód, amelynek korlátlan alkalmazása van. Férj és feleség kiírhatják a házasságukkal kapcsolatos ártó tetteiket és visszatartásaikat. Egy alkalmazott kiírhatja a munkájával kapcsolatos O/W-it. Egy lázadozó diák leírhatja iskolai vétkeit.

Az ember egyenesbe hozhatja az élet bármely területét azzal, ha egyszer s mindenkorra felhagy azoknak a különféle erkölcsi kódexeknek a megsértésével, amelyek követésébe beleegyezett, és aztán megszegte őket. A rossz cselekedetek terhétől való megszabadulást gyakran igen nagy megkönnyebbülés kíséri. Az ember ismét a csoport vagy a kapcsolat részének érezheti magát, visszanyerheti önérzetét, mások bizalmát és barátságát, azonkívül rengeteg személyes öröme származhat belőle.

Ez egy rendkívül hasznos technológia.

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek a fizikai tudományokban találhatók.

azért hívják „mechanikainak”, mert a távolság és elhelyezkedés tekintetében van meghatározva. A mechanikai ebben az értelemben azt jelenti, hogy az univerzum jelenségeinek értelmezése vagy magyarázata olyan fizikai erőkre való utalással, amelyek más dolgokat okoznak; mechanisztikus. A mechanikai arra is vonatkozik, hogy „olyan, illetve úgy működik, mint egy gép; automatikus”. Így egy mechanikai meghatározás olyan, amit tér vagy elhelyezkedés szempontjából határozunk meg. Például „az öreg tölgy melletti autó” vagy „a nagy házban élő ember”. Itt „az öreg tölgy” és a „nagy ház” rögzített tárgyak, a nem rögzített tárgyak pedig („autó”, „ember”) egyfajta nézőpontok (tudatossági pontok, ahonnan érzékelni lehet). A dolgokat elhelyezkedésük alapján azonosítottuk.

az az állapot, amelyben a személy pontosan úgy néz valamit, ahogy az van, minden torzítás vagy hazugság nélkül, így az abban a pillanatban eltűnik, és megszűnik létezni.

Nyugtalan az álma annak, akinek rossz a lelkiismerete:

akinek bűntudata van, az rosszul alszik az aggodalom miatt; utalás William Shakespeare (1564–1616) IV. Henrik király című színművének egyik részletére: „Én, koronás fő, nem pihenhetek”, amely azt fejezi ki, hogy akinek a vállán nagy felelősség nyugszik (például egy király), az nem tud jól aludni az állandó aggodalom miatt.

valaminek a megváltoztatott vagy megmásított realitása. Lásd még realitás ebben a szójegyzékben.

az a szaktárgy és cselekvés, amely során tisztázzuk a szavakkal kapcsolatos tudatlanságot, meg nem értéseket és hamis meghatározásokat, illetve eltávolítjuk használatuk akadályait.

átugorja a megfelelő személyt az utasítási láncban.

Nyugtalan az álma annak, akinek rossz a lelkiismerete:

akinek bűntudata van, az rosszul alszik az aggodalom miatt; utalás William Shakespeare (1564–1616) IV. Henrik király című színművének egyik részletére: „Én, koronás fő, nem pihenhetek”, amely azt fejezi ki, hogy akinek a vállán nagy felelősség nyugszik (például egy király), az nem tud jól aludni az állandó aggodalom miatt.

amit mondunk vagy teszünk, hogy tudassuk a másikkal: észrevettük, és megkaptuk, amit mondott vagy tett.