FELADAT >> 10. Olvassa el a „Kommunikáció a házasságban” című részt.

KOMMUNIKÁCIÓ A HÁZASSÁGBAN

A sikeres házasság megteremtésének vagy a megromlott házasság megjavításának van egy másik kulcstényezője. Ez szintén kommunikációval jár, azaz gondolatok cseréjével két személy között.

Valójában a házasság sikerének gyökere a kommunikáció, amelyből erős szövetség növekedhet. A kommunikáció hiánya pedig az, amin a házasság zátonyra fut.

Először is, a férfiak és nők nem túl körültekintőek abban, hogy „ki az, akivel nagy hirtelen egybekelnek”. Az idegbetegségre, elmebetegségre, illetve arra vonatkozó bármiféle alapvető képzés hiányában, hogy hogyan ismerjük fel a jó szakácsot, vagy a jó kenyérkeresőt, a „szerelem”-nek nevezett ravasz, csalóka és nem mindig könnyen meghatározható dolog az egyetlen irányító tényező a párválasztásban. Túl nagy elvárás lenne egy a hangyák szintjénél magasabban álló társadalommal szemben, hogy teljesen gyakorlatias legyen egy olyan alapvetően gyakorlatiatlan intézménnyel kapcsolatban, mint a házasság. Így hát nem meglepő, hogy a partnerek helytelen kiválasztása ennyire féktelenül folyik.

Mindazonáltal nemcsak a párválasztásnak, hanem annak is megvannak a módszerei, hogy miként garantáljuk egy házasság fennmaradását, és ezek egyszerű módszerek. És egységesen a kommunikáción múlnak.

A sikeres házassághoz némi egyenrangúságnak kell mutatkoznia férj és feleség között az értelmi képességek és az épelméjű gondolkodás terén. A nyugati kultúrákban a nőktől elvárják, hogy rendelkezzenek némi ismerettel a humán (kulturális, nyelvi, irodalmi, filozófiai, művészeti) és természettudományok terén. Egy lehetséges házastárs iskolázottsági hátterét könnyű megállapítani, második dinamikás képességeit vagy épelméjűségét viszont nem olyan könnyű felmérni. (A dinamika hajtóerő a létezésre az élet egyik területén. A Második dinamika késztetés a jövő generációjaként való létezésre. Két összetevője van: a szex és a család. A dinamikák témakörét „A létezés dinamikái” tanfolyam tárgyalja.)

A múltban az épelméjűséget tintapacákkal, építőkockákkal és apró kerekekkel próbálták megállapítani, hogy kiderítsék, vajon mind a négy kivan-e az illetőnek. A kapott eredményeket személyesen kellett értelmezni egy kristálygömbbel, majd újraértelmezni alkalmazás céljából.

A Szcientológia területén van egy teszt az ép, illetve viszonylag ép gondolkodásra, amely olyan egyszerű, hogy bárki alkalmazni tudja. Mekkora a személy „kommunikációs késése”? A „késés” szó események közötti időközt jelöl. Amikor feltesznek neki egy kérdést, mennyi idejébe kerül a válaszadás? Ha valamit mondanak neki, mennyi idejébe kerül azt felfognia, és reagálni rá? Az eltelt idő az, amit kommunikációs késésnek hívunk. A gyors válasz gyors és egészséges gondolkodásra vall, feltéve, hogy a válasz ésszerű; a lassú válasz pedig kisebb képességekről és kevésbé egészséges gondolkodásról árulkodik. Azok a házastársak, akiknek egyforma a kommunikációs késése, jól kijönnek egymással. Ahol az egyik partner gyors, a másik pedig lassú, a gyors fél számára a helyzet elviselhetetlenné válik, a lassú fél számára pedig nyomorúságossá. Ezenkívül a gyorsabb partneren a Szcientológia alkalmazása gyorsabb eredményekhez vezet, így a köztük lévő különbség a processzing során oly mértékben megnő, hogy a helyzettel való megbirkózás meghaladja mindkettejük képességeit.

Miként auditáljunk és tartsunk össze egy házasságot? Ez nagyon sok auditor számára olyan probléma, amelyre szeretne választ kapni. Pedig ez nem túl nehéz probléma. Az ember egyszerűen fogja a pár nagy kommunikációs késésű tagját, és elsőként őt részesíti processzingben, mivel az ő esete lesz a nehezebb és hosszadalmasabb. Ha felgyorsítjuk a lassú felet, azzal közelebb visszük a kis kommunikációs késésű féllel való egyenrangúsághoz, és semmilyen ellenvetés nem fog felmerülni. Ha a gyors felet választjuk ki processzingre, vagy mindkettőjüknek egyszerre adunk processzinget, nem csökkentjük, hanem növeljük az arányt, és bekövetkezik a házasság felbomlása.

Egy zátonyra futó házasság helyreállítása nem minden esetben kívánja meg a házastársak processzingjét. Lehetséges, hogy egy másik családi tényező van a színen. Ez lehet egy rokon, például az anyós személyében. Mi a megoldás erre a tényezőre? Ez megint csak egyszerű. Ha baj van a családban, lehetséges, hogy az anyós felelős a kommunikációs csatornák elvágásáért vagy a kommunikáció eltérítéséért. Ennek következtében az egyik vagy a másik házastárs el lesz vágva attól a kommunikációs csatornától, amelyiken ott lenne a helye. Ezt megérzi, és hevesen tiltakozik ellene.

A kommunikáció elvágásának van egy másik módja, amely akkor fordul elő, ha féltékenység van a dologban. Ez a legjelentősebb tényező a házasságok felbomlásában. A féltékenység a féltékeny személy bizonytalansága miatt jön létre, és a féltékenységnek lehet, hogy van alapja, lehet, hogy nincs. Az ilyen személy fél a rejtett kommunikációs vonalaktól, és mindent meg fog tenni, hogy felfedje azokat. Ez úgy hat a másik félre, hogy azt az érzést kelti benne, hogy a kommunikációs vonalai el vannak vágva; azt gondolja, hogy joga van ahhoz, hogy nyitott kommunikációs vonalai legyenek, míg házastársa ragaszkodik hozzá, hogy ezek közül jó néhányat lezárjon. Az ebből eredő viták hevesek; ezt az a tény is mutatja, hogy azokban a szakmákban, ahol jellemző a féltékenység – mint például a színjátszásban –, a biztosítótársaságok nem kötnek biztosításokat, mivel túl magas az öngyilkosságok aránya.

Egy féltékeny személynél valami nincs rendben a kommunikáció tárgyát illetően, és az először processzingben részesítendő házastárs kiválasztásakor az auditornak a féltékeny felet kell választania.

Sok fejezet sem tudná felölelni a Szcientológia alkalmazásának egész tárgyát a házassággal kapcsolatban, de itt megkaptuk a sikeres házasság alapvető kulcsát: Kommunikáljon!

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.