FELADAT >> 9. Olvassa el „Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata” című részt.

AZ EMBERI ÉRTÉKELÉS HUBBARD-FÉLE TÁBLÁZATA

Embertársaink pontos megítélésének egész kérdése olyan valami, amire az Ember már hosszú ideje szeretne képes lenni. A Szcientológiában van egy táblázatunk, amely bemutat egy módot, ahogyan pontosan fel lehet becsülni az emberi viselkedést, és meg lehet jósolni, hogy mit fog tenni egy személy.

Ez Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata. (Töltse le egyetlen nagy oldalként vagy többoldalas, nyomtatásra alkalmas formában.)

A táblázat bemutatja, hogy a Tónusskála különféle szintjein milyen mértékű az etika, a felelősség, a kitartás egy adott irányban, az igazság kezelése, illetve a személy további ismertetőjegyei.

Megvizsgálhatja a táblázatot, és vízszintesen végighaladva rajta az egyes kockákban meg fogja találni az adott szinten lévő emberek különböző jellemzőit. Borzasztó, de ezeket a jellemzőket állandónak találtuk. Ha önnek 3,0 az értéke, akkor az egész táblázatban 3,0-nál fog elhelyezkedni.

Ha ön be tud azonosítani két-három tulajdonságot a skála egy bizonyos szintjén, akkor a számok oszlopában meg tudja nézni az e tulajdonságokhoz tartozó számot, és megtalálja a szintet. Ez lehet 2,5, és lehet 1,5. Akárhol is van ez, egyszerűen nézze meg az összes oszlopot a talált számnak megfelelő sorban, és látni fogja a fennmaradó tulajdonságokat.

Amikor valakit értékelni próbálunk ezen a Tónusskálán, akkor egyetlen hibát követhetünk el: feltételezzük, hogy valahol eltér tőle, és az egyik részen magasabban van, mint a másiknál. Az a tulajdonság, amely ellen kifogásunk van, lehet, hogy álcázva van, de biztosan jelen van.

Nézze meg az első oszlop tetejét. Ebben az oszlopban általános képet kap az illető viselkedéséről és fiziológiájáról. A fizikai állapothoz nézze meg a második oszlopot. A személy legáltalánosabban kifejezett emóciójához nézze meg a harmadik oszlopot. Folytassa tovább a többi oszloppal. Valahol fog olyan adatokat találni valakiről vagy önmagáról, amelyekben bizonyos. Ekkor egyszerűen nézze meg az összes többi kockát azoknak az adatoknak a szintjén, amelyekben bizonyos volt. Ez a sáv – legyen az akár 1,5, akár 3,0 – mindent el fog mesélni egy emberi lényről.

Természetesen, ahogy jó és rossz hírek, boldog és szomorú időszakok érik a személyt, úgy pillanatnyi emelkedések és süllyedések következnek be a Tónusskálán. De minden egyénnél van egy krónikus szint, egy átlagos viselkedés.

Ahogy az egyént egyre lejjebb találjuk ezen a táblázaton, úgy van egyre alacsonyabban az ébersége, az öntudata.

Az egyén krónikus hangulata vagy a létezéshez való krónikus hozzáállása azzal egyenes arányban hanyatlik, ahogy a fizikai univerzumra és az őt körülvevő organizmusokra tekint.

Nem mondtunk el mindent, ha csupán azt állítjuk, hogy az emberek rögzülnek a fizikai univerzumhoz és a körülöttük lévő organizmusokhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ugyanis vannak más, nagyon konkrét tényezők is az öntudaton felül, amelyek miatt ez megtörténhet. A megnyilvánulás azonban az, hogy az egyén öntudata a fizikai környezettel kapcsolatban hanyatlik. Az öntudat hanyatlása csak az egyik oka annak, hogy valaki egyre lejjebb süllyed ezen a táblázaton, de eléggé jól illusztrálja a dolgot számunkra.

Az egyén pozíciója e Tónusskálán napszakonként és az évek során is változik, de egy-egy adott időszakban elég stabil. A táblázaton elfoglalt pozíció jó hírek érkezésekor emelkedik, rossz híreknél süllyed. Ez a megszokott adok-kapok az élettel. Mindenkinek van azonban egy krónikus pozíciója a táblázaton, és ez nem változik, csak Szcientológia processzinggel.

A Szcientológia processzing a személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing ily módon növeli az egyén krónikus tónusszintjét.

Másrészt a szükségességi szint (amikor valaki saját üstökénél fogva emeli fel magát, például vészhelyzetben) jócskán fel tudja vinni az egyént a táblázaton rövid időszakokra.

Az egyén környezete nagyban befolyásolja a táblázaton elfoglalt pozícióját. Minden környezetnek megvan a maga tónusszintje. Egy igazából 3,0-s ember 1,1-es környezetben elkezdhet 1,1-es módjára viselkedni. Az 1,1-es azonban magas tónusú környezetben általában nem viselkedik jobban, mint körülbelül 1,5. Ha valaki alacsony tónusú környezetben él, akkor számíthat rá, hogy előbb-utóbb ő is alacsony tónusúvá válik. Ez igaz a házasságra is: az egyén hajlamos rá, hogy felvegye a házastársa tónusszintjét.

Ez a Tónusskála csoportokra is érvényes. Egy cég vagy egy ország esetén is meg lehet vizsgálni a különféle standard reakciókat, és ezek helyét meg lehet állapítani. Ez megadja a cég vagy az ország túlélési potenciálját.

E táblázat emberek alkalmazásba vételénél vagy partnerválasztásnál is használható. Pontosan mutatja, mi várható, és még azelőtt lehetőséget ad annak előrejelzésére, hogy mit tesznek majd az emberek, mielőtt komoly tapasztalatot szereznénk velük. Arról is ad valamilyen fogalmat, hogy mi történhet velünk egy adott környezetben vagy bizonyos emberek körében, mert ezek képesek valakit lehúzni vagy a magasba lendíteni.

Ám ne próbáljon e táblázat segítségével valakit behódolásra bírni! Ne mondja meg az embereknek, hogy hol vannak rajta! Ez tönkreteheti őket. Hagyja, hadd végezzék el a saját vizsgálataikat!

azok a lépések, amelyeket az egyén saját magával szemben tesz, hogy kijavítson egy viselke­dést vagy helyzetet, amely vele kapcsolatos, és amely ellenkezik a csoport ideáljaival és jól felfogott érdekével. Ez személyes dolog. Amikor valaki etikus, vagyis „benn van az etikája”, akkor ez az ő saját determinizmusa alapján történik, és ő maga teszi.

az élő szervezeteknek és ezek részeinek funkciói és tevékenységei, beleértve minden fizikai és kémiai folyamatukat.

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

1. szokásos vagy megszokott. 2. egy elfogadott modellhez illeszkedő.

az, amikor valaki megadja magát, enged az erőnek.