FELADAT >> 7. Olvassa el az „Odanyúlás és visszahúzódás” című részt.

ODANYÚLÁS ÉS VISSZAHÚZÓDÁS

Amint megértjük a zűrzavart, és a jó kontroll szükségességét a rendteremtéshez, könnyedén észrevehetjük azokat a dolgozókat és vezetőket, akik rossz kontrollal zűrzavart idéznek elő. Van egy nagyon egyszerű, de rendkívül hatékony módszer arra, hogy egy személyt megismertessünk és kommunikációba hozzunk dolgokkal, hogy jobban tudja kontrollálni azokat. Ezt úgy hívjuk, hogy Odanyúlás és visszahúzódás.

Természetesen nem várjuk el egy személytől, hogy nagy kontrollja, megértése vagy jártassága legyen valamiben, amit nem ismer. A jártasság alapja a kommunikáció.

Egy személy azért nincs kommunikációban valamivel, mert visszahúzódik tőle, és nem óhajt odanyúlni vagy hozzáérni egyik részéhez sem.

Ha a személy nem tud odanyúlni és visszahúzódni egy dologtól, akkor annak a dolognak az okozatává válik.

Ha egy személy képes odanyúlni valamihez és visszahúzódni tőle, akkor azt mondhatjuk, hogy kommunikációban van azzal a dologgal.

Valamivel kommunikációban lenni azt jelenti, hogy nagyobb mértékben vagyunk okozó helyzetben azzal kapcsolatban.

ODANYÚLÁS alatt megérintést vagy megfogást értünk. Így határozzuk meg: „odajutni”, „odakerülni” és/vagy „odaérkezni”.

VISSZAHÚZÓDÁS alatt azt értjük, hogy „visszafelé mozdulni, elengedni”.

Az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmódja kommunikációba hozza a személyt a tárgyakkal, emberekkel, térrészekkel, határokkal és helyzetekkel, valamint okozóbb helyzetbe juttatja velük kapcsolatban.

A fizikai univerzumban a legjobban tényleges fizikai kontaktus révén létesíthető kommunikáció tárgyakkal, formákkal, térrészekkel és határokkal.

Az Odanyúlás és visszahúzódás értékes eszköz arra, hogy egy személyt jó kommunikációba hozzunk a munkakörnyezetével, különösen azokkal az eszközökkel és tárgyakkal, amelyeket használ.

Egy pilóta végezhet Odanyúlás és visszahúzódást repülőgépe minden tárgyán és térrészén, a hangárján és a földön; egy titkárnő végezhet Odanyúlás és visszahúzódást az írógépén, a székén, a falakon, a térrészein, az íróasztalán stb.

Nagyon fontos lépés a termékek létrehozásához, hogy kényelmesen érezzük magunkat a munkaeszközeinkkel kapcsolatban. Ezzel a módszerrel rendkívüli mértékben megnövelhető a termelés mennyisége.

Például egy repülőorvos, aki aki megtanulta ezt az eljárásmódot, Odanyúlás és visszahúzódást alkalmazott a századán, és egy teljes évig egyetlen balesetük sem volt, még annyi sem, hogy két szárnyvég összeért volna. Valószínűleg ez az egyetlen repülőszázad a történelem során, amely egy teljes évig a legkisebb baleset nélkül működött.

Eljárásmód

Az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmódja könnyen megtanulható. Végezhető bármely tárgyra vagy területre vonatkozóan. Végezhető a személy munkahelyi környezetére, egy új berendezésre, gépre, bármire. Addig kell folytatni, amíg a személy jó kommunikációba nem kerül azzal a területtel, amellyel foglalkozunk.

1. Vigye a személyt arra a területre, ahol az Odanyúlás és visszahúzódást fogják végezni. Magyarázza el neki, hogy Odanyúlás és visszahúzódást fognak végezni, és magyarázza el az eljárásmódot.

2. Mondja meg a személynek, hogy milyen utasításokat fog használni, és győződjön meg róla, hogy érti ezeket. Az utasítások:

A) „NYÚLJ ODA AHHOZ A ______-HOZ.” (Megnevezve és rámutatva egy tárgyra, személyre vagy területre.)

B) „HÚZÓDJ VISSZA ATTÓL A ______-TÓL.” (Megnevezve és rámutatva ugyanarra a tárgyra, személyre vagy területre.)

Az üresen hagyott rész helyére egy dolog, valaminek egy része (pl. „a nagy piros gomb a gép elején”), egy térrész vagy egy személy fog kerülni.

3. Adja ki neki az első utasítást. Például: „Nyúlj oda ahhoz a nagy piros gombhoz a gép elején.”

Mindig mutasson rá a tárgyra (vagy személyre, térrészre stb.), amikor csak kiadja az utasítást, azért, hogy az utasítást végrehajtó személy ne tévessze el.

4. Amikor az illető végrehajtotta az utasítást, nyugtázza őt úgy, hogy azt mondja: „Köszönöm” vagy „Jó” stb.

5. Most adja ki neki a második utasítást: „Húzódj vissza attól a nagy piros gombtól a gép elején.” Nyugtázza az illetőt, amikor ezt megtette.

6. Folytassa az utasítások váltogatását (A, B, A, B és így tovább), nyugtázást adva minden egyes utasítás végrehajtása után, megérintetve a személlyel a tárgy vagy a terület különböző részeit.

7. Végeztesse arra az egy dologra, térrészre vagy személyre vonatkozóan az Odanyúlás és visszahúzódást addig, amíg az egyénnek kisebb nyeresége nem lesz, vagy amíg három egymást követő utasításpárt végre nem hajtott úgy, hogy a mozgásában vagy magatartásában nem történt változás. „Kisebb nyereség” alatt kis javulást értünk a személynél, például egy kicsivel jobban érzi magát azzal a tárggyal vagy területtel kapcsolatban, vagy egyszerűen általános közérzetjavulást tapasztal.

8. Aztán válasszon egy másik tárgyat, térrészt vagy személyt, és addig ismételje az utasításokat, amíg az illetőnek nyeresége nem lesz azzal a dologgal kapcsolatban.

Az adott dolognak ne ugyanazon a részén végeztesse a személlyel az Odanyúlás és visszahúzódást a végtelenségig, hanem térjen át a megérintett tárgy más pontjaira és részeire.

Kövesse a személyt, aki ezt az akciót végzi, és bizonyosodjon meg róla, hogy ténylegesen fizikai kontaktusba kerül a tárgyak, térrészek vagy emberek pontjaival vagy területeivel.

Úgy válassza ki a tárgyakat, hogy a kisebb tárgyaktól halad az ott lévő nagyobb tárgyakig, mindig más-más részeit megérintve mindegyiknek, ahogy következnek egymás után, amíg be nem következik valamilyen kisebb nyereség az adott tárgynál, vagy amíg három utasításpárt nem adott ki úgy, hogy nincs változás. A falakat, a padlókat és a környezet más részeit is foglalja bele ebbe az eljárásmódba. Mikor ezt az eljárásmódot alkalmazza, vegye bele még a falakat, a padlókat és a környezet más részeit is.

Amikor az eljárásmódot nem egy tárgyra, hanem egy térrészre vagy egy helyiségre alkalmazzuk, kérjük meg a személyt, hogy sétáljon be a helyiségbe, és sétáljon ki onnan, újra és újra.

9. Folytassa addig, amíg a személynek hatalmas nyeresége vagy jó felismerése nem lesz, és nagyon elégedett nem lesz az egész területtel kapcsolatban, amellyel foglalkoznak. Hatalmas nyereség az, ami nagy javulást jelent a személy számára, új tudatosságot a munkaterületével vagy bizonyosságot a munkájával kapcsolatban. Ezen a ponton túl nem folytatjuk az Odanyúlás és visszahúzódást.

Ha Odanyúlás és visszahúzódást alkalmazunk egy személy munkájával kapcsolatos tárgyakra, emberekre, helyzetekre, térrészekre és határokra, az nagymértékben segít neki abban, hogy jobban kontrollálja, ismerje és értse a munkáját.

Az Odanyúlás és visszahúzódást úgy végezzük, hogy rávesszük a személyt, nyúljon oda a környezetében lévő dolgokhoz, és húzódjon vissza tőlük.

Ahogy a személy odanyúl és visszahúzódik tárgyaktól, falaktól, padlóktól és környezete más részeitől...
...a rájuk vonatkozó kontrollja, jártassága és megértése nagymértékben növekszik.
„várni, hogy történjen valami”:

utalás Wilkins Micawber életfilozófiájára Charles Dickens (1812–1870) angol író Copperfield Dávid című jól ismert 19. századi regényéből. Copperfield barátja, Micawber sok meggazdagodási ötlettel áll elő, és ugyan kísérletei kudarcot vallanak, ő soha nem adja fel, és mindvégig biztos benne, hogy majdcsak „történik valami”.

a fegyveres erőknél szolgáló orvos, akinek szakterülete a pilóták egészségi állapotának megóvása, illetve helyreállítása.

„várni, hogy történjen valami”:

utalás Wilkins Micawber életfilozófiájára Charles Dickens (1812–1870) angol író Copperfield Dávid című jól ismert 19. századi regényéből. Copperfield barátja, Micawber sok meggazdagodási ötlettel áll elő, és ugyan kísérletei kudarcot vallanak, ő soha nem adja fel, és mindvégig biztos benne, hogy majdcsak „történik valami”.

„várni, hogy történjen valami”:

utalás Wilkins Micawber életfilozófiájára Charles Dickens (1812–1870) angol író Copperfield Dávid című jól ismert 19. századi regényéből. Copperfield barátja, Micawber sok meggazdagodási ötlettel áll elő, és ugyan kísérletei kudarcot vallanak, ő soha nem adja fel, és mindvégig biztos benne, hogy majdcsak „történik valami”.