ASSISTEN VOOR ZIEKTES EN VERWONDINGEN
UIT HET SCIENTOLOGY HANDBOEK