OPGAVE >> 21. Læs ”Assister og omgivelserne”.

ASSISTER OG OMGIVELSERNE

Med en assist følger et vist ansvar. En person kan ikke gå igennem livet uden at have en indflydelse på mange mennesker. Du vil sikkert komme i situationer, hvor en fremmed ville have gavn af en assist.

I sådanne situationer bør du gribe det an med en ligefrem og positiv indstilling. Vær professionel og bestemt. Du behøver ikke en gang at spørge om lov; bare gør det. Hvis du skal hjælpe en fremmed, så hjælp ham. Lad være med at gå rundt og forklare de tilstedeværende, hvad du har tænkt dig at gøre, eller vente på nogens tilladelse. Hvis du befinder dig på et ulykkessted med en masse tumult, og du opfører dig, som om du har kommandoen, så har du kommandoen. Det er en absolut nødvendig del af det at vide, hvordan man udfører en assist. Hvis du gør den del dygtigt, vil de assister, du udfører, virkelig batte noget.

Lad os for eksempel sige, at der er sket en alvorlig ulykke, og en flok tilskuere presser sig på. Politiet prøver at skubbe tilskuerne tilbage. Så skub tilskuerne til side, og læn dig derefter ind over offeret, og giv ham en assist. Hvis du er tilstrækkelig meget der, vil alle andre indse, at det er dig, der er der. Elementer som panik, bekymring, undren, bestyrtelse, drømmende blikke mod horisonten, spekulationer over, hvad der er galt, eller hvad der bør gøres, indgår ikke i dit adfærdsmønster, når du skal udføre en assist. Det at være rolig og fattet bør være det centrale i din holdning. Vær klar over, at for at få kontrol over enhver given situation, skal man blot være der mere end nogen anden. Der er ingen magi involveret her. Bare vær der. Det er de andre mennesker på stedet ikke. Og hvis du er der nok, er der en anden, der vil kunne rejse sig fra stedet og fortsætte med at leve.

Når du skal give en assist til en person, er dit første trin at få skabt en tilstand af orden i omgivelserne – medmindre der er behov for øjeblikkelig førstehjælp.

Førstehjælp kommer altid før en assist. Du skal vurdere situationen med udgangspunkt i, hvor meget førstehjælp der behøves. Måske er der én med en temperatur på 41 grader, der har brug for at ligge ned og blive afkølet, før der bliver givet en assist; og selvom antibiotika er stærkt overvurderet, kan det være, at han er bedre tjent med et skud antibiotika end med en assist lige på det tidspunkt.

Et godt eksempel ville være en situation, hvor der er en, der vasker op i køkkenet. Pludselig lyder der et forfærdeligt brag, personen falder om og rammer gulvet, men på vejen griber hun en slagtekniv og skærer sig i hånden. Én af de første ting, man ville gøre, er at forbinde hånden med en bandage for at stoppe blødningen. En anden del af førstehjælpen ville være at samle tallerkenerne op og lægge dem tilbage i vasken og feje stumperne sammen, så der ser mere ordentligt ud. Det er de første skridt i retning af at genskabe kontrol.

Derefter ville man give hende en assist. I stedet for at flytte hende fra ulykkesstedet er det bedre at give hende assisten på stedet. Det er måske lige det modsatte af, hvad du ville have troet, men det er sandt – og det forklarer, hvorfor du først skal få omgivelserne bragt i orden. Du bringer orden i et område, der er langt større end en skåret hånd, for at kunne sørge for en helbredelse af den hånd, der er skåret. Hvis du forstår, at dit ansvar strækker sig langt ud over den umiddelbare zone med tumult, vil du opleve bedre resultater. Hvis du får de fjernere omgivelser bragt i orden, bringer du også orden i de nære omgivelser.

Hvis du ved, at du bevæger dig ind i en ulykkeszone, at du vil komme på nært hold af en masse ødelæggelse og kaos, ville det være meget dumt af dig ikke at have en førstehjælpsuddannelse. Husk på, at du ofte kan blive nødt til på den ene eller anden måde at kontrollere, håndtere og dirigere folk, som du skal have af vejen, før du kan komme til at udføre en assist. Under sådanne omstændigheder vil en assist kræve, at du om nødvendigt kontrollerer alle de omgivelser og mennesker, der er forbundet med assisten.

Når du kender og praktiserer Scientologis teknologi, er det din fulde ret og pligt at afhjælpe lidelser, hvor du møder dem. En ikke ubetydelig grund til, at religion eksisterer, er netop, at livets genvordigheder og kvaler skal håndteres. Dette omfatter også åndelige trængsler, der kommer af fysiske tilstande.

Området omkring en skadet person er ofte kaotisk og rodet.

At skabe orden i området kan mindske forvirringen og genskabe kontrol.

En assist giver bedre resultater, hvis man først gør noget ved omgivelserne.

Længe før Jesu apostle har det at hjælpe folk med deres åndelige kvaler været en del af præsternes pligter. De har koncentreret sig om åndelig opbygning og forbedring, men er også trådt til der, hvor der er kommet fysiske lidelser i vejen for den kurs. Hvis man udelukkende helligede sig fysiske gener, ville det være det samme som at erklære, at den fysiske krop er vigtigere end personens åndelige tilstand – og det er naturligvis ikke tilfældet. Men fysiske gener kan i den grad distrahere en person, at han helt dropper sin stræben efter bedring og i stedet koncentrerer sig om at finde noget, der kan stoppe lidelserne. Lægens speciale er at helbrede fysiske sygdomme eller fysiske tilstande, der ikke er optimale. I nogle tilfælde kan han gøre det, og det er ikke en trussel mod hans domæne, hvis man hjælper patienten til større mulighed for helbredelse, og sygdomme, som alene er åndelige af natur, er ikke lægens område.

Til gengæld er selve navnene på ”psyk-iateren” og ”psyk-ologen” taget fra religionens område, for psyke betyder sjæl. Ifølge faktiske statistikker har de dog mindre succes med at afhjælpe mentale lidelser, end præster har. Men de forsøger på moderne vis at gøre det ved at bruge medicin, hypnose eller fysiske metoder. De ødelægger mere, end de gavner.

Mennesker med åndelig indsigt har over for deres medmennesker et ansvar for at mindske lidelse. Der er mange måder, man kan gøre dette på, uden at bruge medicin, hypnose, chok, kirurgi eller vold.

Den primære metode, der kan mindske lidelse, er assisten.

Vi bør ikke forsømme mennesker, der kan have gavn af assister; for der findes viden om, hvordan det skal gøres, og det er nemt at lære.

Den specielle færdighed og dens resultater er noget, der er værd at have, hvis du virkeligt ønsker at hjælpe dine medmennesker.

stor anstrengelse for at opnå noget, man har sat sig som mål.