OPGAVE >> 10. Læs ”At tillade børn at arbejde”.

AT TILLADE BØRN AT ARBEJDE

Det grundlæggende problem med al ungdomskriminalitet er det tidligere tilsyneladende så humane program, der forbyder børn at arbejde på nogen måde.

Tidligere var det uden tvivl en kendsgerning, at børns arbejdskraft blev misbrugt, at børnene blev kørt for hårdt, at de blev hæmmet i deres vækst, og at de i almindelighed blev udnyttet. Det er højst tvivlsomt, om den berygtede hr. Marx nogensinde har set små drenge i Amerika, der døde af at arbejde, blev halet væk fra maskinerne og smidt op i affaldsdyngerne.

Hvor den slags misbrug fandt sted, rejste der sig et offentligt ramaskrig imod det, og der blev vedtaget love for at forhindre børn i at arbejde. Disse love – som har den bedste hensigt i verden – er imidlertid den direkte årsag til ungdomskriminalitet.

At forbyde børn at arbejde og især at forbyde teenagere at klare sig selv og tjene deres egne penge, skaber så store vanskeligheder i familien, at det bliver næsten umuligt at opfostre en børneflok. Det skaber også – især hos teenageren – den indstilling, at han er uønsket i verden, og at han allerede har tabt spillet, før det er begyndt. Når han så konfronteres med sådan noget som almindelig værnepligt og derfor ikke tør påbegynde en karriere, bliver han naturligvis puffet ned i en tilstand, der ligger langt under apati, hvad angår det at arbejde, og når han til sidst står over for nødvendigheden af at klare sig selv her i verden, hæver han sig op til apati og gør ikke noget ved det.

Denne kendsgerning underbygges i høj grad af, at vores betydeligste mænd sædvanligvis arbejdede, da de var ret unge. I den anglo-amerikanske civilisation blev det højeste præstationsniveau nået af drenge, som fra tolvårsalderen ude på gårdene havde deres egne pligter og en bestemt plads i tilværelsen.

Børn er i almindelighed meget villige til at arbejde. Et barn på to, tre, fire år løber som regel i hælene på sin far eller mor og prøver at hjælpe til, enten med værktøj eller en støveklud. Den venlige forælder, der virkelig er glad for børnene, reagerer på den fornuftige og før i tiden helt normale måde, ved at være tålmodig nok til virkelig at lade barnet hjælpe til. Et barn, der får lov til det, udvikler derfor den idé, at hans tilstedeværelse og aktivitet er ønsket, og han går ganske roligt i gang med at planlægge de ting, der skal opnås i hans senere karriere.

Det barn, der skrues eller presses ind i en karriere, men som ikke får lov til at gå til hånde i disse første år, er overbevist om, at han eller hun er uønsket – at verden ikke vil have ham eller hende. Senere vil han afgjort få vanskeligheder i sit forhold til det at arbejde. I vores moderne samfund tager man imidlertid modet fra det barn, der i en alder af tre eller fire år ønsker at arbejde – det forhindres rent faktisk i at gøre det – og når man har ladet det gå ubeskæftiget til det er syv, otte eller ni år, bliver det pludselig dænget til med arbejdsopgaver.

Dette barn er imidlertid allerede blevet uddannet i den kendsgerning, at det ikke bør arbejde; således er selve begrebet arbejde et område, det ”ved ikke har noget med det at gøre,” og derfor føler det sig aldrig behageligt tilpas med at udføre forskellige jobs.

Senere hen – i teenageårene – bliver han aktivt forhindret i at få et job, der tillader det at købe det tøj og de gaver til sine venner, som det forventes, at det gør, og på den måde begynder det at føle, at det ikke er en del af samfundet. Da det ikke er en del af samfundet, er det imod samfundet, og det ønsker ikke andet end ødelæggende aktiviteter.

stoppet, gjort langsommere, forhindret eller stoppet (om vækst eller udvikling).

Karl Marx (1818-1883), tysk politisk filosof, hvis værker dannede grundlaget for det 20. århundredes kommunisme, og som anså samfundet som en konflikt mellem kapitalisterne (fabriksejerne) og arbejderne. Marx og hans med-kommunister anklagede kapitalisterne for elendige arbejdsbetingelser, såsom dårlig betaling af arbejderne, lange arbejdstider under usunde og farlige forhold og for misbrug af børnearbejde.