ÆGTESKAB

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse.

anerkendelse:

noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

assist:

en proces som kan udføres for at afhjælpe ubehag i nutiden og hjælpe en person med at komme sig hurtigere efter en ulykke, sygdom eller ophidselse.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at konfrontere, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

auditor:

en uddannet person og kvalificeret til at anvende Scientologi auditering på andre, så de får det bedre. Udtrykket kommer fra latin audire, ”at høre eller lytte”. Se også auditering i denne ordliste.

blækklatter:

en gruppe uregelmæssige mønstre med klatter af blæk på papir. Blækklattester bruges i psykologisk personlighedstestning ved at få personen til at beskrive, hvad hver af blækklatterne antyder eller ligner, og så analysere svarene som antaget ledetråd til hans personlighed.

dynamik:

en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

firkantede klodser:

en henvisning til de terninger (firkantede klodser) der bruges i psykologiske tester, hvor en person udfører visse krævede handlinger med klodserne (sædvanligvis farvede) for antageligt at teste hans mentale tilstand.

forseelser:

handlinger, der overtræder love eller moralkodekser.

gå fløjten:

gå tabt eller mislykkes.

irettesætte:

at skælde en ud længe og kraftigt.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

kommunikationsforsinkelse:

det tidsrum, der går, fra et spørgsmål stilles, og til svaret på det præcise spørgsmål kommer fra den person, der blev spurgt.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

kuldsejle:

krænge over til en side uden mulighed for opretning; kæntre;

løssluppenhed:

en tilstand af at være kåd, lidt fræk, ukontrolleret og følge sine impulser uden hæmninger.

nutid:

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten lige så hurtigt, som den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

overt-handling:

en skadelig handling eller en overtrædelse af en gruppes moralkodeks. En overt-handling er ikke bare det at skade nogen eller noget, det er noget, man undlader at gøre, eller noget man gør, som udretter det mindste gode for det mindste antal mennesker eller områder i livet, eller den største skade for det største antal mennesker eller områder i livet.

postulat:

en konklusion, beslutning eller bestemmelse om et eller andet. postulere: at få noget til at ske eller skabe noget ved at lave et postulat om det.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion, der behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

stemmeret:

retten til at stemme, specielt ved politiske valg.

stridighed:

mangel på harmoni eller enighed.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

traume:

følelsesmæssig stress eller forstyrrelse.

tredje part:

en, der med falske rapporter skaber vanskeligheder mellem to mennesker, en person og en gruppe eller en gruppe og en anden gruppe.

withhold:

en uudtalt, ikke bekendtgjort overtrædelse af en moralkodeks, som en person er bundet af; en overt-handling som en person har begået, som han eller hun ikke taler om. Ethvert withhold kommer efter en overt-handling.