OPGAVE >> 9. Læs ”Afhjælpninger”.

AFHJÆLPNINGER

Et withhold er en ikke afsløret handling, der går imod overlevelse. Hvis parterne i et ægteskab har withholds for hinanden, vil ægteskabet lide under det.

En måde at lette denne tilstand på, består i at få manden og konen til at nedskrive deres overter mod og withholds fra ægtefællen. Hver ægtefælle skriver sine respektive overter og withholds ned på papir, med angivelse af det specifikke tidspunkt og sted overten/withholdet fandt sted, samt hvad der blev gjort og/eller holdt skjult. Når dette gøres udførligt, kan personen opleve en lettelse, og at ansvarsfølelsen kommer tilbage. (Denne fremgangsmåde for at nedskrive éns overter og withholds er fuldt ud dækket i kapitlet ”Integritet og ærlighed”).

En Scientologi auditor kan hjælpe parret med at genoprette kommunikation mellem dem ved at hjælpe dem af med deres forseelser.

Der kan være situationer, hvor det at nedskrive overter og withholds ikke helt løser parternes ægteskabelige stridigheder. Når dette sker, bør man kontakte en Scientologi auditor, så denne kan hjælpe med at rette op på situationen. En auditor er en uddannet person og kvalificeret til at anvende Scientologi auditering, så man opnår at få det bedre. Auditering er en speciel form for personlig rådgivning – unik for Scientologi – som hjælper én med at overse ens egen tilværelse og forøger éns evner.

Fri og åben kommunikation er afgørende for ethvert varigt og fyldestgørende forhold.

En anden måde, man kan genskabe et højt kommunikationsniveau mellem ægtefællerne på, er med Scientologi ægteskabsrådgivning. Dette er også noget en Scientologi auditor foretager.

En mand og en kone kan i et ægteskab udnytte god, ærlig kommunikation hinanden imellem til at skabe og fortsætte et lykkeligt og tilfredsstillende ægteskab. Hvis begge de involverede parter arbejder på at overholde de aftaler, de har indgået, og retter sig efter moralkodeksen, og hvis parret bevarer en fri og åben kommunikation imellem sig, vil de opnå en styrkelse af forholdet.

Scientologi er en praktisk religion, der behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

en uddannet person og kvalificeret til at anvende Scientologi auditering på andre, så de får det bedre. Udtrykket kommer fra latin audire, ”at høre eller lytte”. Se også auditering i denne ordliste.

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at konfrontere, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.