ORGANISERINGENS GRUNDLAG

ORDLISTE TIL KURSET
agent:

i denne betydning en person til hvem noget er blevet overdraget, leveret til eller adresseret til.

aktier:

Aktier er værdipapirer, der giver køberen andel i ejerskabet af virksomheden og resulterer sædvanligvis i penge udbetalt til aktionærer, stemmeret osv.

attest:

en erklæring om at noget er sandt, specielt en formelt skrevet erklæring.

bistandsklienter:

personer, der modtager penge fra det offentlige på grund af behov eller fattigdom.

endegyldigt:

som er endeligt gældende, som ikke står til at ændre.

fagforening:

en arbejderorganisation stiftet for at forbedre de økonomiske forhold for deres medlemmer; medlemmerne i en fagforening vælger tillidsmænd til at repræsentere dem i forhandlinger med ledelsen.

forbindelse:

tæt samarbejde mellem to individer, enheder, afdelinger osv.

forståelse:

handlingen at forstå, fatte mentalt; forståelse.

fremskaffede:

opnåede eller erhvervede.

fuldt ud:

uden forbehold.

gøren:

udførelsen af en handling eller aktivitet.

handlingscyklus:

det forløb, en handling gennemgår, hvorunder handlingen bliver påbegyndt, fortsættes så længe som nødvendigt og derefter afsluttes som planlagt.

hat:

(slang) for titlen og arbejdet på en post i en org. Det kommer af den kendsgerning, at i mange fag – som for eksempel ved jernbanerne – er hovedbeklædningen et kendetegn for éns stilling. For eksempel på et tog er der en konduktør, der bærer en konduktørkasket – han har ansvaret for passagererne, og han billetterer dem. At hatte nogen er at træne ham på funktioner og specialer indenfor hans stilling, og når en person er fuldt ud trænet til at udføre disse, kan han siges at være hattet.

holde trit med:

trit betyder her at være på højde med eller følge med nogen eller noget.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

kommunisme:

den politiske teori eller det system, hvori al ejendom eller formue ejes i et klasseløst samfund af alle medlemmerne af samfundet. Det påtvinger udbredte negative kontrolfunktioner på den personlige frihed, og massernes kollektive behov tilsidesætter individuelle rettigheder.

koncession:

en ret eller privilegium, der officielt er givet til et individ eller et firma af en autoritet såsom en regering.

lokomotivfører:

person, der styrer eller kører tog.

materialer:

alle de ting der bruges eller er behøvet i enhver forretning, der foretager en handling (forskelligt fra personale).

orgtavle:

kort for organiseringstavle, som er en tavle, der viser en organisations funktioner, pligter, kommunikationsveje, handlingers rækkefølge og hvem, der har ansvaret. En orgtavle viser organiseringsmønstret til at opnå et produkt.

postuleret:

antaget at (noget) er sandt, virkeligt eller nødvendigt, specielt som basis for tænkning.

rettet op:

korrigeret; ændret noget forkert til noget rigtigt eller fået bragt noget i orden.

socialisme:

et økonomisk system i hvilket produktionen og distributionen af varer styres af staten snarere end af enkeltpersoner.

stationsbetjente:

personer på arbejde på en jernbanestation, ansvarlig for passagerer eller gods.

terminal:

hvad som helst der kan modtage, videregive eller sende en kommunikation. Dette udtryk stammer fra emnet elektronik, hvor en terminal er et af to faste punkter, mellem hvilke der strømmer en energi. Et eksempel på dette er et batteri til en bil, som har to forbundne stænger (terminaler), hvor energien strømmer fra den ene stang til den anden. I Scientologi kaldes to mennesker, der kommunikerer, for terminaler, fordi kommunikationen strømmer mellem dem.

ventil:

enhver indretning i en ledning eller et rør som regulerer flowet af væske eller gas. For eksempel ville et rør, der fører brændstof til en motor, have en ventil til at regulere hvor meget brændstof, der kommer til motoren.

væren:

tilstand af at være; eksistens. Væren henviser også til antagelsen af eller det at vælge en slags identitet. Væren kan antages af en selv, eller gives til en eller blive opnået. Eksempler på væren ville være ens eget navn, ens profession, ens fysiske egenskaber, ens rolle i et spil – hver af disse eller dem alle kunne kaldes ens væren.

årtusinder:

flertalsformen af årtusinde, en periode på 1.000 år.