OPGAVE >> 14. Læs ”Metoder til ordopklaring,” afsnittet ”Grundlæggende Ordopklaring”.

METODER TIL ORDOPKLARING

Der er inden for Scientologi udviklet ni forskellige metoder til opklaring af ords betydning.

De dækker forskellige metoder til at finde de misforståede ord, der ligger til grund for en persons vanskeligheder. Disse strækker sig fra at finde misforståede ord i den tekst, man studerer, til opklaring af nøgleord inden for éns arbejde og endda til at opspore de ord, der blev misforstået i emner, man har studeret for mange år siden!

Tre af disse ordopklaringsmetoder, der virkelig er brugbare i hverdagen, forklares her.

Grundlæggende Ordopklaring

Grundlæggende Ordopklaring bruges til at finde et misforstået ord ved at kigge efter et misforstået ord tidligere i teksten end der, hvor man har vanskeligheder. Dette er den mest grundlæggende ordopklaringsmetode, der bruges i Scientologi.

En studerende er nødt til at vide, hvordan han holder sig selv virkelig godt kørende, når han studerer. Han bør være i stand til at håndtere alt, der griber ind i hans fremskridt eller gør dem langsommere. Han anvender studieteknologien for at hjælpe sig selv.

En studerende, der anvender studieteknologien, vil slå hvert eneste ord op, som han støder på, og som han ikke forstår, og han vil aldrig gå forbi et ord, som han ikke kender betydningen af.

Løber den studerende ind i vanskeligheder, bruger han selv, den, han læser sammen med, eller instruktøren (i Scientologi kaldet en kursusleder) Grundlæggende Ordopklaring til at håndtere alt det, der nedsætter hastigheden eller griber forstyrrende ind i hans fremskridt.

Hvis man venter på, at man bliver groggy, eller ”doper off” (føler sig træt, søvnig eller omtåget, som om man var dopet eller bedøvet) som eneste tegn på misforståede ord, før man gør noget ved det, så venter man alt for længe. Hvis du nogensinde har set en studerende, der falder i søvn hen over sin bog, så har du set dope-off. Længe før dette punkt skulle en eller anden have fået den studerende til at kigge efter et misforstået ord. Det tidspunkt, hvor man skal begynde at kigge efter det misforståede ord, er så snart den studerende bliver langsommere eller ikke er helt så ”kvik,” som han var for et kvarter siden. Det er ikke en misforstået vending eller idé eller begreb, men et misforstået ORD. Det forekommer altid, før selve emnet ikke bliver forstået.

Man laver Grundlæggende Ordopklaring på følgende måde:

1. Den studerende flyver ikke af sted og er ikke så kvik, som han var tidligere; eller måske udviser han bare mangel på iver. Det kan også være, at tingene tager for lang tid på kurset; eller han gaber, er uinteresseret og tegner kruseduller på papiret; eller han sidder og dagdrømmer osv.

2. Så skal den studerende se tidligere i teksten for at finde et misforstået ord. Der er altid et; der er ingen undtagelser. Det kan være, at det misforståede ord står to eller flere sider tilbage, men det er altid tidligere i teksten end der, hvor den studerende er nu.

3. Ordet bliver fundet. Den studerende bliver opmærksom på ordet, når han går tilbage og søger efter det. Hvis den studerende ikke kan finde det, så kan man vælge ord fra teksten, der kunne være det misforståede ord, og spørge: ”Hvad betyder ________?” for at se, om den studerende definerer det rigtigt.

4. Den studerende slår det fundne ord op i en ordbog og opklarer det ved at følge trinnene i opklaring af misforståede ord, som beskrevet ovenfor. Han laver mundtligt adskillige sætninger med ordet, som han selv finder på, indtil hans sætninger klart viser, at han forstår ordet.

5. Så skal den studerende læse den tekst, som indeholdt det misforståede ord. Hvis den studerende ikke føler sig kvik igen, er ivrig efter at komme videre, føler sig gladere osv., så er der endnu et misforstået ord tidligere i teksten. Det finder man ved at gentage trin 2-5.

6. Når den studerende er kvik og føler sig gladere osv., læser han teksten fra det sted, hvor det misforståede ord blev fundet, og frem til det område i emnet, han ikke forstod (der hvor trin 1 begyndte).

Nu vil den studerende vise sig at være begejstret for det emne, han studerer, og det er det, der skal komme ud af Grundlæggende Ordopklaring. (Man får ikke det resultat, hvis et misforstået ord er blevet overset, eller hvis der er et misforstået ord tidligere i teksten. Hvis det er tilfældet, så gentag trin 2-5). Hvis den studerende udviser iver, så få ham til at læse videre.

God ordopklaring er et system, hvor man går tilbage. Man skal lede før det sted, hvor den studerende blev sløv eller forvirret, så vil man opdage, at der et eller andet sted, før vanskeligheden begyndte, er et ord, som han ikke forstår. Hvis ikke den studerende klarer op, når ordet er fundet og opklaret, så vil der være et misforstået ord endnu tidligere end det.

Dette vil være meget klart for dig, hvis du forstår, at hvis det ikke løses, er det fordi det, som den studerende tilsyneladende har vanskeligt ved, ikke er det, som han har vanskeligt ved. Ellers ville det været løst, ville det ikke? Hvis han vidste, hvad det var, han ikke forstod, så kunne han selv løse det. Så det er blot tidsspilde at tale med ham om, hvad han tror, han ikke forstår, vanskeligheden ligger tidligere.

At indkredse ordet

Fremgangsmåden er at finde ud af, hvor den studerende ikke havde vanskeligheder, og hvor han nu har vanskeligheder. Det misforståede ord findes et sted midt imellem. Det vil ligge i den allersidste del af det, som han ikke havde vanskelighed med.

Grundlæggende Ordopklaring er fantastisk effektiv, når den udføres som beskrevet her.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet gennem en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

træt, søvnig eller tåget, som om man er dopet eller bedøvet.