OPGAVE >> 6. Læs ”Grundlæggende udtryk og definitioner”.

GRUNDLÆGGENDE UDTRYK OG DEFINITIONER

Ofte sidder den sociale personlighed så godt og grundigt fast i sine egne problemer, at han ikke kan se, at det er muligt at lave forbedringer. For ham er hans modgang og pine ”bare livet” eller ”måden tingene er på”. Han har ingen anelse om, at sådan noget som antisociale personligheder findes, eller at en (eller flere) gjorde livet surt for ham.

En potentiel kilde til besvær har perioder i livet, hvor han har det fint.

Men når han kommer under indflydelse af en suppressiv person ...

... begynder han at klare sig dårligt. Han bliver muligvis syg eller kommer ud for ulykker og klarer sig generelt dårligere i livet.

For at blive klar over, at sådan en tilstand findes, er det nødvendigt, at man forstår, hvad tilstanden består i. Herunder findes grundlæggende ord og definitioner, som bruges i forbindelse med at udpege og håndtere antisociale personligheder og dem, som er påvirket af disse. Man er nødt til at forstå dem for at lykkes med at tage fat på og håndtere personlig undertrykkelse.

Suppressiv person (forkortet SP): En person, der søger at undertrykke, eller mase enhver forbedrende aktivitet eller gruppe. En suppressiv person undertrykker andre mennesker i sine omgivelser. Dette er den person, hvis opførsel er beregnet til at være katastrofal. ”Suppressiv person” eller en ”suppressiv” er et andet ord for den ”antisociale personlighed”.

Potentiel Kilde til Besvær (engelsk: Potential Trouble Source – PTS): en person der på en eller anden måde er forbundet med eller bliver negativt påvirket af en suppressiv person. Han kaldes en Potentiel Kilde til Besvær, fordi han kan skabe en masse besvær for sig selv og andre.

Det er ikke en indikator for, om nogen er Potentiel Kilde til Besvær, at vedkommende ser skræmt ud eller ikke er glad eller har besvær med sin chef. Dette er ikke ting, der viser, om nogen er en PTS. Indikatorerne er meget nøjagtige.

Den PTS’e person er forbundet med en SP, som er antagonistisk (fjendtligt indstillet) over for ham eller hende. Den Suppressive Person afholder den Potentielle Kilde til Besvær fra at fungere i livet. Det er grunden til, at den Potentielle Kilde til Besvær klarer sig fint i livet eller i en eller anden aktivitet, for så, når han træffer eller kommer under indflydelse af den suppressive person – som på en eller anden måde virker invaliderende eller gør ham eller hans præstationer mindre – at få det værre.

En Potentiel Kilde til Besvær klarer sig godt og klarer sig så ikke godt, klarer sig godt, klarer sig ikke godt. Og når han ikke klarer sig godt, er han nogle gange syg.

En person i denne tilstand kører i rutsjebane. Udtrykket køre i rutsjebane betyder at få det bedre og få det værre – personen får det bedre, får det værre, får det bedre, får det værre. Begrebet stammer fra en forlystelsespark, hvor rutsjebanen kører op, for så at styrte stejlt nedad.

En anden indikator på en Potentiel Kilde til Besvær er, at i tilstedeværelse af undertrykkelse laver en person fejl. Når en person laver fejl eller gør dumme ting, er det bevis på, at der findes en suppressiv person i nærmeste omegn.

Der er også typer af PTS-mennesker. De grundlæggende er som følger.

PTS type I

Den første type PTS person er en, der omgås eller er i forbindelse med en suppressiv person i sine nuværende omgivelser. Med ”i forbindelse med” menes i personens omgivelser eller i kommunikation med på en eller anden måde, hvad enten forholdet er socialt, familiært eller forretningsmæssigt.

En type I PTS har en suppressiv person lige der i hans nutidige omgivelser, som prøver at mase og invalidere ham.

En kunstner kan have en ”ven”, der holder til omkring ham, som faktisk er en suppressiv person, som invaliderer hans arbejde og ambitioner. Kunstneren kan blive syg eller opgive at arbejde.

En leder, hvis samarbejdspartner er en suppressiv person, vil køre i rutsjebane og begynder at lave fejl på sit arbejde, har nedture eller bliver syg.

En person, der er nært forbundet med en anden, som er imod personens forsøg på at forbedre sig selv, er PTS.

En person kan også være involveret i aktiviteter til at forbedre sine evner og sit og andres liv. En sådan person kan være forbundet med en suppressiv person. SP’en angriber den slags aktiviteter, der forbedrer tingene og de mennesker, der er involveret i dem, fordi den undertrykkende er rædselsslagen for enhver, der bliver stærkere eller mere duelig.

Dem, der gennem f.eks. ægteskabelige eller familiemæssige bånd, er nært forbundne med personer, der vides at være antagonistiske over for forbedrende aktiviteter, er PTS. I praksis har sådanne personer et sådant vedvarende pres fra personer, der har overdreven indflydelse på dem, at de gør meget ringe fremskridt, og deres interesse er udelukkende helliget ønsket om at bevise, at det antagonistiske element er forkert på den.

PTS type II

Hos den anden type PTS er en tidligere undertrykkelse blevet restimuleret af nogen eller noget i de nutidige omgivelser. Når et individ bliver restimuleret, bliver en tidligere dårlig erindring genaktiveret pga. lignende omstændigheder, der findes i nutiden, som tilnærmer sig omstændighederne fra dengang. Personen kan så genopleve den smerte og de følelser, som findes i den erindring. Når det drejer sig om en PTS type II behøver en person ikke engang at se den suppressive person for at blive PTS, men kan blive det bare ved at se noget, der minder ham om den suppressive.

En PTS type II bliver mindet om en suppressiv person i fortiden af nogen eller noget i vedkommendes omgivelser. Den faktiske suppressive er ikke til stede nu, men hans indflydelse kan ikke desto mindre føles.

For eksempel, hvis en eller anden er blevet undertrykt af et postbud og ser en postkasse, når postbudet end ikke er i nærheden, kunne det være nok til at forårsage at han kørte i rutsjebane.

En PTS type II har altid en tilsyneladende SP, som ikke er den suppressive for den PTS’e person og han roder de to sammen og opfører sig PTS alene på grund af restimulering, ikke på grund af undertrykkelse.

Det er vigtigt at vide, at en suppressiv altid er en person, et væsen eller en gruppe væsener. En suppressiv er ikke en tilstand, et problem eller en konklusion, beslutning eller vedtagelse, som er lavet af individet selv.

En PTS type II klares med bestemte Scientologi processer, hvilket er nøjagtige grupper af spørgsmål, man stiller, eller anvisninger, man giver personen. Det gøres af en uddannet person, der anvender Scientologi til at hjælpe en anden. Herved finder man ud af noget om sig selv og bliver i stand til at forbedre sin tilstand. De Scientologi processer, som en PTS type II får, hjælper med til at lokalisere den undertrykkende og helt fjerne den overdrevne indflydelse, som SP’en har haft på den PTS’e person.

PTS type III

I dette tilfælde er Type II personens tilsyneladende SP spredt over hele verden, og er ofte flere end alle de mennesker, der findes – for sådan en person har sommetider spøgelser eller dæmoner omkring sig, og de er ikke blot andre tilsyneladende SP’er, men er også indbildte som væsener.

En PTS type III er også under indflydelse af en suppressiv person fra sin fortid, men nutiden er for ham fuld af suppressive.

PTS type III-personen findes for det meste i mentale institutioner. Ham hjælper man bedst ved at sørge for sikre omgivelser og give ham hvile og fred og ingen mental behandling overhovedet. Han bør have den lægelige omsorg af ikke-brutal karakter, som han har brug for.

En person, der er PTS, er ofte den sidste til at fatte mistanke om det. Han er måske PTS midlertidigt eller i et øjeblik. Og han kan være blevet det i meget mild grad. Eller han kan være meget PTS og have været det i lang tid. Derfor er det allerførste trin i håndteringen af denne tilstand at opnå en forståelse af det fundamentale i teknologien vedrørende Potentielle Kilder til Besvær og suppressive personer, så situationen kan blive håndteret.

Og den kan håndteres.

påvirket af restimulering, genaktiveringen af en tidligere ubehagelig erindring pga. omstændigheder i nutiden, der ligner omstændigheder fra fortiden.