OPGAVE >> 10. Læs ”ARC-trekanten”.

ARC-TREKANTEN

Hvert hjørne i ARC-trekanten er afhængigt af de andre to, og de to andre af det ene. Man kan ikke skære ned på det ene, uden at der også bliver skåret ned på de to andre, og man kan ikke forbedre det ene, uden de to andre også forbedres. På plussiden kan man forbedre et hvilket som helst hjørne af trekanten ved at forbedre et af de andre.

Affinitet, realitet og kommunikation danner ARC-trekanten, med hvert enkelt hjørne afhængigt af de to andre. Her er bestanddelene i forståelse.

Samspillet mellem trekantens hjørner viser sig med det samme, når man spørger: ”Har du nogen sinde forsøgt at tale med en vred mand?” Uden en stor mængde holden af og uden en grundlæggende enighed, er der ingen kommunikation. Uden kommunikation og en grundlæggende følelsesmæssig respons vil der ikke være nogen realitet. Uden noget grundlag for enighed og kommunikation vil der ikke være affinitet. Derfor kalder vi disse tre ting for en trekant. Medmindre vi har to hjørner af en trekant, kan der ikke være et tredje hjørne. Ønsker man et hvilket som helst hjørne af trekanten, bliver man nødt til at tage de andre to med.

Trekanten er ikke en ligesidet trekant. Affinitet og realitet er langt mindre vigtige end kommunikation. Man kunne sige, at trekanten begynder med kommunikation, som skaber affinitet og realitet.

Da hver af disse tre sider af livet er afhængig af de andre to, vil alt, der påvirker den ene, også påvirke de andre på samme måde. Det er meget vanskeligt at lide under afvist affinitet uden også at lide under en blokering af kommunikation og som konsekvens heraf nedbrydning af realitet. 

Tag nu for eksempel et skænderi mellem et forelsket par: Den ene af parterne giver den anden affinitet på en vis måde. Denne affinitet bliver hverken besvaret eller anerkendt. Den første føler sig såret og begynder at afbryde kommunikationen. Den anden, der ikke forstår dette pludselige ophør, føler sig også såret og gør bruddet i kommunikation endnu større. Den enighed, der var mellem de to formindskes uundgåeligt, og realiteten omkring deres forhold begynder at forsvinde. Da de ikke længere er enige om realiteten, er der mindre mulighed for affinitet imellem dem, og den nedadgående spiral fortsættes.

Der er tre måder at vende denne spiral på. En er ved at højne personens nødvendighedsniveau. En anden er ved indgriben fra en udefra kommende part, der tvinger de to kærester til at blive enige eller kommunikere. Den tredje er ved hjælp af Scientologi auditering.

Scientologi auditering er en præcis, omhyggeligt samlet og ordnet aktivitet med nøjagtige procedurer. Det er en meget unik form for personlig vejledning, som hjælper en person med at få set på sin egen tilværelse og forbedrer sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er.

En persons ARC kan være på et lavt stade …

... men kan pludselig stige hurtigt gennem en andens kommunikation, når ARC er høj med vedkommende i forvejen.

Medmindre en af disse tre metoder til at vende spiralen bliver brugt, vil al den realitet i forholdet, der er vokset op mellem dette kærestepar, til sidst forsvinde, og begge vil opleve at lide skade på deres samlede realitet, deres samlede evne til at kommunikere og deres samlede kapacitet af affinitet.

Heldigvis virker spiralen begge veje. Alt, hvad der vil hæve niveauet af affinitet, vil også forøge evnen til at kommunikere og bidrage til opfattelsen af realitet.

At blive forelsket er et godt eksempel på, at evnen til at kommunikere stiger og desuden en forhøjet fornemmelse for realitet forårsaget af en pludselig forøgelse i affinitet. Hvis det er sket for dig, vil du huske den vidunderlige duft af luften, følelsen af at holde af den gode solide jord, den måde stjernerne syntes at skinne klarere og den pludselige nye evne til at udtrykke dig selv på.

Hvis du nogensinde har følt dig alene og i en nedadgående spiral, kan du have oplevet, at bare det, at telefonen ringer, og man hører en vens stemme, kan få en nedadgående spiral til at stoppe, når der forekommer et løft i ens kommunikation. Dette er især rigtigt, hvis ens ven er en person, man let taler med, og som synes at forstå den kommunikation, som man forsøger at give ham. Efter sådan en oplevelse er du højst sandsynligt bevidst om at have fået en hel del mere interesse for tingene omkring dig (realitet) og en forøget følelse af affinitet inden i dig selv.

Et skib med soldater nærmede sig langsomt Golden Gate Bridge i San Francisco. Det var fyldt med marinesoldater, som havde været udenlands i adskillige måneder. Da skibet langsomt nærmede sig broen, blev alle om bord meget stille, og til sidst var der ikke én, der talte. Pludselig, som ved et forudbestemt signal, og netop da skibets bov gik klar af broen, brød mændene, der stod der, ud i et enormt hurra, som fortsatte ned langs skibet, efterhånden som de sejlede under broen. Pludselig talte alle med alle i begejstring. Mænd, som dårligt kendte hinanden, klappede hinanden på ryggen, som var de brødre. For disse mænd genvandt Amerika noget af sin realitet, og kommunikationen og affiniteten røg pludseligt i vejret. Meget hurtigt!

Affinitet, realitet og kommunikation er en del af hverdagslivet – det gælder lige fra barnet, der skal i skole, til forholdene i familien og ledelsen af en nation. Og uvidenheden om deres eksistens og deres anvendelsesområder er lige så udbredt; ellers ville man ikke konstant blive oversvømmet med daglige nyheder om oprør, stridigheder og lidelser, som simpelthen skyldes mangel på forståelse.

Viden om disse bestanddele vil imidlertid kun føre et stykke af vejen. De skal bruges. Men hvordan gør man det?

Hvordan ARC forøges
En vigtig brug af ARC er for at forøge affinitet, realitet og kommunikation og derved forståelse mellem en selv og en anden. Hvordan taler man med en anden?
Måden at gøre det på er at etablere realitet ved at finde noget, som du og den anden person er enige om.
Så forsøger du at opretholde så højt et affinitetsniveau som muligt ved at finde ud af, at der er noget, du kan lide ved vedkommende.
Alle tre hjørner af ARC-trekanten er etableret og du er nu i stand til at tale med ham. Forståelse vil være mulig, fordi de tre bestanddele af liv – affinitet, realitet og kommunikation – er til stede.

med sider der er lige lange, f.eks. som i et kvadrat.