ΕΡΓΑΣΙΑ >> 1. Διαβάστε: «Τι είναι η Επικοινωνία;».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Πώς κάποιος μιλάει έτσι ώστε το άλλο άτομο να τον ακούει και να τον καταλαβαίνει; Πώς κάποιος ακούει; Πώς κάποιος γνωρίζει αν τον έχουν ακούσει και αν έχει γίνει κατανοητός;

Όλα αυτά είναι σημεία που αφορούν την επικοινωνία τα οποία ποτέ πριν δεν είχαν αναλυθεί και εξηγηθεί.

Οι άνθρωποι ήξεραν ότι η επικοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής άλλα μέχρι τώρα κανείς δεν είχε καταφέρει να πει σε κάποιον άλλον πώς να επικοινωνεί.

Μέχρι την εμφάνιση της Σαηεντολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο της επικοινωνίας δεν είχε δοθεί έμφαση ούτε είχε μελετηθεί. Η όποια προσοχή τής είχε δοθεί ήταν μηχανική και την ασκούσαν οι επιδέξιοι. Εντούτοις, το σύνολο των επιδιώξεων της ανθρωπότητας εξαρτάται τελείως από την πλήρη γνώση της πραγματικής βάσης της επικοινωνίας.

Προκειμένου να γίνει κανείς άριστος στην επικοινωνία, πρέπει να την κατανοήσει.

Στη Σαηεντολογία, η επικοινωνία έχει καθοριστεί. Κι αυτό αποτελεί μια επίτευξη η οποία μας έχει οδηγήσει σε μια πολύ βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της ζωής.

Στην ουσία, η επικοινωνία είναι η μετακίνηση ενός σωματιδίου από ένα σημείο του χώρου σ’ ένα άλλο σημείο του χώρου. Σωματίδιο είναι το αντικείμενο της επικοινωνίας. Μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, ένα γραπτό μήνυμα, μια λέξη που προφέρεται ή μια ιδέα. Παρ’ όλο που αυτός είναι ένας αδρός ορισμός, αυτή είναι η επικοινωνία.

Αυτή η απλή όψη της επικοινωνίας οδηγεί στον πλήρη ορισμό.

Επικοινωνία είναι η θεώρηση και η πράξη του να ωθείς ένα ερέθισμα ή ένα σωματίδιο από ένα σημείο-πηγή κατά μήκος μιας απόστασης σε ένα σημείο-δέκτη, με την πρόθεση να δημιουργήσεις στο σημείο-δέκτη μια αποτύπωση και κατανόηση αυτού που εκπήγασε από το σημείο-πηγή.

Αποτύπωση είναι η ενέργεια της αναπαραγωγής κάποιου πράγματος με ακρίβεια. Εκπηγάζω σημαίνει προέρχομαι, απορρέω.

Η φόρμουλα της επικοινωνίας είναι: αιτία, απόσταση, αποτέλεσμα, με πρόθεση, προσοχή και αποτύπωση με κατανόηση.

Ο ορισμός και η φόρμουλα της επικοινωνίας ανοίγουν την πόρτα στην κατανόηση αυτού του θέματος. Αναλύοντας τα μέρη που συνιστούν την επικοινωνία μπορούμε να δούμε τη λειτουργία του καθενός από αυτά και συνεπώς να κατανοήσουμε ξεκάθαρα την επικοινωνία ως σύνολο.

η ενέργεια της αναπαραγωγής κάποιου πράγματος με ακρίβεια.