מטלה >> 10. קרא את "סיוע לעצבי הגוף".

סיוע לעצבי הגוף

בין הסוגים הרבים של סיועים בסיינטולוגיה ישנו סיוע שיכול ליישר מפרקים ואת עמוד השדרה.

הוא נקרא 'סיוע לעצבי הגוף'.

יישור כירופרקטי של עמוד השדרה מצליח לעתים קרובות. אך לפעמים עמוד השדרה יוצא ממקומו שוב, ויש ליישרו פעם אחר פעם. 'הסיוע לעצבי הגוף' פוּתַח למעשה כטובה לכירופרקטיקנים, שרבים מהם משתמשים בו היום.

התיאוריה שלנו, העצבים הם אלה שמחזיקים את השרירים במצב מתוח, ואלה מחזיקים לאחר מכן את עמוד השדרה מחוץ למקומו.

גלים עומדים של אנרגיה נוצרים כאשר הזעזוע של פגיעה ננעל בערוץ העצבי.

לאורך עמוד השדרה של האדם ישנם שנים-עשר עצבים גדולים, שמתפרסים מעמוד השדרה על פני שני הצדדים של הכתפיים והגב. שנים-עשר עצבים אלה מסתעפים לערוצי עצבים קטנים יותר ולקצות עצבים. העצבים משפיעים על השרירים ויכולים, אם הם מתוחים ללא הפסק, למשוך את עמוד השדרה וחלקים אחרים של מבנה הגוף מחוץ למקומם.

העצבים מעבירים את הזעזוע שבפגיעות. זעזוע כזה צריך להתפוגג, אך נדיר שהוא יתפוגג לגמרי. העצבים נותנים פקודות לשרירים. בזמן פגיעה, גל אנרגיה מתחיל לנוע לאורך ערוצי העצבים. ואז, מהקצוות הקטנים של ערוצי העצבים, גל האנרגיה הופך את כיוונו והתוצאה היא תפיחה של אנרגיה שנעצרת באמצע הדרך לאורך הערוץ. דבר זה יוצר את מה שנקרא "גל עומד". הוא פשוט עומד שם, ולא הולך לשום מקום.

הסיוע לעצבי הגוף מורכב משחרור בעדינות של הגלים העומדים בערוצי העצבים של הגוף, שיפור התקשורת עם הגוף והבאת הקלה לאדם.

נוהל

1. בקש מהאדם לשכב עם הפנים כלפי מטה על מיטה או על מיטת שדה. לאחר מכן, העבר את שתי האצבעות המורות שלך בעדינות כלפי מטה קרוב לעמוד השדרה משני צדדיו, במהירות יחסית אך לא בכוח רב. חזור על פעולה זו פעמיים נוספות.

2. לאחר מכן הפוך את כיוון פעולתך המקורית, כשאתה עוקב עם שתי אצבעותיך אחר אותם הערוצים בחזרה כלפי מעלה לאורך עמוד השדרה. עשה זאת שלוש פעמים.

3. עכשיו, כאשר אצבעותיך פרוסות כמו מניפה, בצע תנועות לטיפה לאורך ערוצי העצבים, כשאתה משתמש בשתי הידיים בו זמנית. בצע את תנועותיך מעמוד השדרה החוצה לעבר צדי הגוף כשאתה עוקב אחר ערוצי העצבים כפי שהם מוצגים באיור בצד השמאלי למטה. לאחר שעברת על כל הגב בצורה זו (כשאתה נע מחלקו העליון של עמוד השדרה אל חלקו התחתון), חזור על צעד זה פעמיים נוספות.

4. עכשיו הפוך את כיוון תנועותיך, כשאתה עולה כלפי מעלה ותנועותיך פונות פנימה אל עמוד השדרה.

5. עכשיו בקש מהאדם להסתובב כך שהוא ישכב כשפניו כלפי מעלה. בעזרת שתי הידיים, המשך לנוע במקביל לערוצי העצבים אל קדמת הגוף.

(הערה: כאשר אתה נע לאורך ערוצי העצבים אל קדמת הגוף, בצע את התנועות רק עד קצות החצים המופיעים באיור התחתון ממול. ערוצי העצבים שבהם מטפלים אינם מתפרסים לרוחב החזה או הבטן, לכן לא עוברים על פני איזורים אלה.)

6. לאחר מכן הפוך את כיוונך לאורך אותם ערוצי העצבים.

(הערה: כאשר אתה נע לאורך ערוצי העצבים בצעד 6, התחל בתנועותיך בנקודות המצוינות על-ידי קצות החצים בתמונה התחתונה שבעמוד הבא, כשאתה נע לעבר הגב.)

7. עכשיו העבר את ידיך לאורך הידיים והרגליים.

בנקודה זו בקש מהאדם להתהפך שוב כשפניו פונות מטה והוא שוכב על בטנו, והתחל מחדש בצעד 1.

נוהל זה נמשך עד שלאדם יש הארה או עד שהוא מביע הקלה מסוימת, ויש לו אינדיקטורים טובים מאוד. הוא עשוי גם להרגיש שעצם חוזרת למקומה, כשהדבר מלווה בדרך כלל בקול פצפוץ עמום. בשלב זה יש לסיים את הסיוע לעצבי הגוף לאותו סשן.

יש לחזור על הסיוע לעצבי הגוף מדי יום עד שכל הגלים העומדים ישוחררו.

בצע את תנועותיך לאורך ערוצי העצבים המסתעפים מעמוד השדרה ולעבר קדמת הגוף.
כאשר האדם שוכב עם פניו כלפי מעלה, בצע את תנועותיך רק עד למרחק שמראים החיצים.
התחל את הסיוע לעצבי הגוף על-ידי העברת שתי אצבעותיך במורד עמוד השדרה משני צדדיו.
לאחר מכן העבר את אצבעותיך מעלה לאורך עמוד השדרה בכיוון ההפוך.
בצע תנועות לטיפה כשאצבעותיך פרוסות כמניפה מעמוד השדרה החוצה.
4. שוב, הפוך כיוון והעבר ידיך בחזרה לעבר עמוד השדרה.
5. כשהאדם על גבו, נוע במקביל לערוצי העצבים אל קדמת הגוף ואז שוב הפוך כיוון.
העבר את ידיך לאורך הידיים והרגליים. לאחר מכן הפוך את האדם כשפניו פונות מטה והתחל מחדש, כשאתה מבצע תנועותיך כלפי מטה לאורך עמוד השדרה.
על-ידי שחרור גלים עומדים, סיוע לעצבי הגוף יכול להשיב את התקשורת בין התטן לגוף, להרגיע שרירים וליישר את עמוד השדרה והמפרקים.