מטלה >> 7. קרא את "סיוע בנגיעה".

סיוע בנגיעה

ה-'סיוע בנגיעה' הוא הסיוע שנמצא בשימוש הנפוץ ביותר והוא קרוב לוודאי הסיוע המוכר ביותר. הוא פוּתח לראשונה בראשית שנות החמישים, ומאז הוא נמצא בשימוש.

היישום של 'סיועים בנגיעה' אינו מוגבל רק לפציעות. הם אינם מיועדים רק ליד החבוטה או לפרק היד שנכווה. הם יכולים להתבצע על כאב עמום בגב, על כאב בלתי פוסק באוזן, על פרונקל עם זיהום, על קלקול קיבה. למעשה, מספר הדברים שעליהם ניתן ליישם את התהליך הפשוט אך רב-העוצמה הזה הוא בלתי מוגבל!

תיאוריה

מטרתו של 'סיוע בנגיעה' היא לבסס מחדש את התקשורת עם חלקי גוף פצועים או חולים. הוא מסב את תשומת לבו של האדם לאיזורי הגוף הפצועים או הפגועים. הדבר נעשה על-ידי נגיעה חוזרת ונשנית בגוף האדם החולה או הפצוע, והכנסתו לתקשורת עם הפציעה. התקשורת שלו איתה מביאה להתאוששות. הטכניקה מבוססת על העיקרון האומר שהדרך לריפוי דבר כלשהו או לתיקונו היא להכניס מישהו לתקשורת עם הדבר.

כל מחלה פיזית נובעת מאי-תקשורת של האדם עם הדבר או האיזור החולה. התמשכות של פציעה כרונית מתרחשת בהיעדר תקשורת פיזית עם האיזור הפגוע או עם המיקום של נקודת הפציעה בעולם הפיזיקלי.

כאשר תשומת הלב נסוגה מאיזורי גוף פצועים או חולים, כך נסוגים משם גם מחזור הדם, העברת אימפולסים עצביים ואנרגיה. דבר זה מגביל את התזונה לאיזור ומונע את ניקוז תוצרי הפסולת. כמה מרפאים קדומים ייחסו זרימות ותכונות יוצאות מהרגילל-"הנחת הידיים". כפי הנראה הגורם השימושי בכך היה פשוט העלאת המודעות לגבי האיזור הפגוע והשבת גורמי התקשורת הפיזיים. לדוגמה, אם אתה מבצע 'סיוע בנגיעה' על מישהו שיש לו נקע בשורש היד, אתה מכניס אותו בחזרה לתקשורת עם אותו מִפרָק באופן מלא ככל האפשר.

בנוסף לפעולות של שליטה בתשומת לבו של האדם והכוונתה, 'סיוע בנגיעה' מטפל גם בגורמים של מיקום ושל זמן. אם אדם נפצע, תשומת לבו מתרחקת מהחלק הפצוע או הפגוע, אך באותה העת היא תקועה בו. הוא גם שומר מרחק ממיקום הפציעה, והן האדם עצמו והן חלק הגוף הפצוע תקועים בזמן הפגיעה. 'סיוע בנגיעה' מאפשר לריפוי להתרחש על-ידי השבת האדם במידה כלשהי אל ההווה ואל מקום הימצאו.

'סיוע בנגיעה' עוזר לטפל בגורמים של זמן ומיקום כאשר אדם נפצע. חלק מתשומת לבו תקוע ברגע של העבר ובמקום הפגיעה.

הסיוע משיב את האדם אל ההווה וכך מאפשר לריפוי להתרחש.

נוהל

0. הגש כל עזרה ראשונה שהאדם עשוי להזדקק לה לפני שאתה מתחיל בסיוע. לדוגמה, אם לאדם יש פצע מדמם, יש לחבוש אותו בתור הפעולה הראשונה.

1. בקש מהאדם לשבת או לשכב – התנוחה שתהיה נוחה לו יותר.

2. אמור לו שאתה עומד לבצע 'סיוע בנגיעה' והסבר לו את הנוהל בקצרה.

אמור לאדם את הפקודה שבה תשתמש, וודא שהוא מבין אותה. הפקודה שבה תשתמש היא "הרגש את האצבע שלי".

אמור לאדם שהוא אמור להודיע לך כאשר הוא ביצע את הפקודה.

3. תן את הפקודה "הרגש את האצבע שלי", ואז גע בנקודה כלשהי, כשאתה משתמש בלחץ מתון של האצבע.

אל תיגע ואז תיתן את הפקודה; זה יהיה סדר הפוך.

גע עם אצבע אחת בלבד. אם השתמשת בשתי אצבעות, האדם עלול להרגיש מבולבל איזו אצבע הוא היה אמור להרגיש.

4. תן וידוע. תן וידוע לאדם על-ידי אמירת "תודה", "בסדר" או "טוב" וכו'.

5. המשך לתת את הפקודה, לגעת, ולתת וידוע כאשר האדם ציין שהוא ביצע את הפקודה.

בעת ביצוע 'סיוע בנגיעה' על איזור מסוים שהוא פצוע או פגוע, אתה מתקרב אל האיזור במדרג ומתרחק ממנו במדרג.

אתה מתקרב אל האיזור הפצוע או הפגוע, מתרחק ממנו, מתקרב אליו, מתרחק ממנו, מתקרב יותר, מתרחק יותר, מתקרב אל הנקודה שבה אתה ממש נוגע באיזור הפצוע או הפגוע ומתרחק ממנו יותר. אתה מנסה לעקוב אחר ערוצי העצבים של הגוף, הכוללים את עמוד השדרה, הגפיים ונקודות ממסר שונות כמו המרפקים, שורשי היד, הצד האחורי של הברכיים וקצות האצבעות. אלה הנקודות שאליהן אתה מכוון. אלה הן כולן נקודות שבהן גל ההלם עלול להינעל. מה שאתה מנסה לעשות הוא לגרום לגל תקשורת לזרום שוב דרך הגוף, משום שהלם הפציעה עצר אותו.

לא משנה מהו חלק הגוף שמנסים לעזור לו, האיזורים שבהם נוגעים צריכים לכלול את קצות הגפיים (כפות ידיים וכפות רגליים) ואת עמוד השדרה.

הנגיעה צריכה להיות מאוזנת לשני צדי הגוף, שמאל וימין. כאשר נגעת בבוהן הימנית של האדם, נגיעתך הבאה תהיה בבוהן השמאלית; כאשר נגעת בנקודה שנמצאת במרחק כמה סנטימטרים הצדה מעמוד השדרה של האדם, נגיעתך הבאה תהיה באותו המרחק מעמוד השדרה בצדו השני. דבר זה חשוב משום שהמוח ומערכת התקשורת של הגוף משתלבים זה בזה. אתה יכול למצוא שכאב ביד השמאלית נמחק (מתפוגג) כאשר אתה נוגע ביד הימנית, משום שהיד הימנית היא זו שנעלה אותו.

בנוסף לטיפול בצד השמאלי והימני של הגוף, יש להתייחס גם לחלק הקדמי והאחורי של הגוף. במילים אחרות, אם ניתנה תשומת לב לצד הקדמי של הגוף, יש לתת תשומת לב גם לצדו האחורי.

אותו העיקרון חל גם בעת טיפול בחלק גוף מסוים. לדוגמה, אתה יכול לטפל בפציעה בחלק הקדמי של הרגל הימנית. ה-'סיוע בנגיעה' שלך יכלול את החלק הקדמי של הרגל הימנית, את החלק הקדמי של הרגל השמאלית, את החלק האחורי של הרגל הימנית ואת החלק האחורי של הרגל השמאלית, בנוסף לפעולות הרגילות של טיפול בקצות הגפיים ובעמוד השדרה.

6. המשך במתן הסיוע עד שהאדם ירגיש טוב יותר. אתה תבחין בשיפור באדם מתוך דבריו או מראהו. אלה נקראים אינדיקטורים.

אינדיקטורים הם מצבים או נסיבות שעולים במהלך סיוע, אשר מראים אם הוא מתנהל היטב או גרוע. כאשר מצב גרוע, כמו יד פצועה, משתפר, זהו אינדיקטורטוב. אם הכאב ביד פוחת, זה יהיה אינדיקטור טוב.

ה-'סיוע בנגיעה' ימשיך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים, כלומר הוא מרגיש טוב יותר, הכאב פחת, הוא שמח יותר בקשר לכך וכו'. כמו כן תהיה לו הארה.

7. כאשר דבר זה קורה, אמור לאדם "סוף הסיוע".

ייתכן שיהיה עליך לתת 'סיועים בנגיעה' יום אחר יום כדי להשיג תוצאות. בפעם הראשונה שתיתן את ה-'סיוע בנגיעה' אפשר שתתרחש השתפרות קלה בלבד. כאשר תיתן 'סיוע בנגיעה' נוסף ביום שלמחרת, תוכל לצפות למעט שיפור נוסף. ביום שלאחריו ייתכן שסומאטיק יתפזר וייעלם לחלוטין. ייתכן שיידרשו הרבה יותר ימים מכך, עם מתן 'סיוע בנגיעה' כל יום, לפני שתושג תוצאה כזו; הנקודה היא שמספר ה-'סיועים בנגיעה' שאתה יכול לבצע על אותו הדבר אינו מוגבל.

התקשורת עם הגוף פוחתת כאשר האדם חולה או פצוע. 'סיוע בנגיעה' עוזר להשיב את יכולתו של אדם לתקשר באופן מלא עם איבר גוף חולה או פצוע.

אמור לאדם "הרגש את האצבע שלי" וגע בנקודה מסוימת על פני גופו. כאשר הוא ביצע זאת, תן לו וידוע.

עקוב אחר ערוצי העצבים של הגוף. הנגיעה חייבת להיות מאוזנת לשני צדי הגוף, שמאל וימין.

'סיוע בנגיעה' חייב לכלול את קצות הגפיים ואת עמוד השדרה. 'סיוע בנגיעה' שנעשה בצורה נכונה יכול לזרז את יכולתו של התטן לרפא או לתקן מצב בגופו.

שימושים

שימוש על פציעות

לעולם אל תבצע 'סיוע בנגיעה' בתור הפעולה הראשונה על אדם פצוע, כאשר אתה יכול לבצע 'סיוע ביצירת מגע'. אם המיקום המדויק שבו התרחשה הפציעה נגיש, בצע 'סיוע ביצירת מגע'. ניתן לבצע 'סיוע בנגיעה' או כל פעולת סיוע אחרת לאחר מתן 'סיוע ביצירת מגע'.

שימוש על חיות

ניתן לבצע 'סיועים בנגיעה' על חיות ולהשיג תוצאות טובות. כאשר עושים 'סיוע בנגיעה' על חתול או על כלב חולה או פצוע, רצוי ללבוש כפפות עבות, מאחר שהם עלולים לנשוך ולשרוט.

אנשים שצורכים סמים

ניתן לבצע 'סיוע בנגיעה' על אדם שניתנו לו משככי כאבים או סמים אחרים. אין זה אופטימלי, אך לעתים, במקרי חירום, הדבר הכרחי.

כאשר אדם נפצע, מטרתך צריכה להיות להגיע אליו ולתת לו 'סיוע בנגיעה' לפני שמישהו ייתן לו משכך כאבים. אם הגוף נפגע בצורה חמורה ביותר, האדם עלול עדיין לסבול כאבים אחרי הסיוע שלך, אך הסרת חלק מן ההלם. בנקודה זו רופא יכול להעניק משכך כאבים ולתקן את הנזק הפיזי. כמובן, אם האדם זקוק לטיפול מיידי בכאב חריף, לא תמנע את נתינתו אלא תבצע את ה-'סיוע בנגיעה' כאשר האדם מרגיש יותר בנוח.

כאבי ראש

אל תבצע 'סיוע בנגיעה' על אדם שיש לו כאב ראש. המחקר הראה שכאבי ראש הם לעתים קרובות התוצאה של תופעות מנטליות ש-'סיוע בנגיעה' יהווה את הטיפול השגוי עבורן.

פציעות ראש

אם אדם נפצע פציעה ממשית בראש, כגון דקירה בעין או חבטה בראש ממחבט, ניתן לתת לו 'סיוע בנגיעה'. אותו הדבר חל על פציעות בשיניים או על כאבים לאחר טיפול שיניים.

קל ללמוד את ה-'סיוע בנגיעה' והוא יכול להביא לתוצאות מרשימות. היתרון בו הוא שקל ללמד אחרים לבצעו. לכן השתמש בו כהלכה כדי לעזור לאלה שסביבך, ולמד אותם לעזור בתורם לאחרים.

נפיחות כואבת ואדומה על העור, שמלאה במוגלה.

דברים שנראים לעין או שניתן לקלוט אותם בחושים; עובדות בודדות, התרחשויות או שינויים כפי שהם נקלטים על-ידי חוש כלשהו או על-ידי המיינד: משתמשים במילה הזו בעיקר לגבי עובדה או התרחשות שהגורם להן או ההסבר להן נחקרים כעת או שמתארים אותם באופן מדעי.