מטלה >> 18. קרא את הקטע "ת"ר 2"

תרגילי הכשרה בתקשורת

מספר: ת"ר 2

שם: וידועים

וידוע הוא משהו שנאמר או שנעשה כדי ליידע אדם אחר שאמירתו או פעולתו זכתה לתשומת לב, ושהיא הובנה והתקבלה.

תכלית: לרכוש את המיומנות לתת וידוע לאמירה, להבחנה או להערה בצורה מלאה, מושלמת וסופית, באופן כזה שהאדם שאומר אותה יהיה שבע רצון בנוגע לעובדה שהתקשורת שלו נתקבלה במלואה והיא הובנה, ומרגיש שאין צורך לחזור עליה או להמשיך בה.

וידוע הוא גורם של שליטה במחזור התקשורת. דבר זה נכון לגבי כל מחזור תקשורת בכל סוג של סיטואציה. נוסחת השליטה היא התחל, שנה ועצור. אם אתה יכול להתחיל משהו, לשנות אותו ואז לעצור אותו יש לך שליטה בו. וידוע הוא "עצור". לפיכך אם אדם נותן וידוע לתקשורות של אנשים אחרים באופן הולם, הוא יכול לשלוט בתקשורת.

אם אמרת למישהו "המשך" או "המשך לדבר" לא נתת לו בכך וידוע. הווידוע המושלם מְתַקשר את הדבר הבא בלבד: שמעתי את התקשורת שלך. זהו אות שהתקשורת של האדם אליך התקבלה. לא המילה אלא ההתכוונות היא זאת שמסיימת את מחזור התקשורת. בחיים זה למעשה מאוד תרפויטי עבור אדם לדעת שהוא קיבל וידוע.

פקודות: המאמן קורא שורות מתוך עליסה בארץ הפלאות, כשהוא משמיט את הביטויים של "הוא אמר", והתלמיד נותן עליהן וידוע באופן מוחלט. התלמיד אומר "טוב", "בסדר", "אוקיי", "שמעתי את זה", כל דבר ובלבד שיהיה הולם לתקשורת של האדם – בדרך כזו שבאמת תשכנע את האדם, היושב שם שהוא שמע זאת. המאמן חוזר על כל שורה שלדעתו לא זכתה ממש לווידוע.

ת"ר 2

תנוחה: התלמיד והמאמן יושבים פנים אל פנים במרחק נוח זה מזה.

דגש האימון: התלמיד חייב לתת וידוע באופן כזה שהמאמן יהיה משוכנע שאין כל צורך שהוא יחזור על דבריו, שהתקשורת שלו נתקבלה והובנה, באופן מלא וסופי.

התלמיד עושה זאת על-ידי התכוונותו שמחזור התקשורת יסתיים באותה נקודה, ואכן מסיים אותו שם. כל דבר שהתלמיד עושה כדי להביא לכך שהדבר יקרה הוא כמובן לגיטימי, בתנאי שהדבר אינו מייאש או מרגיז את המאמן. התלמיד נותן וידוע בצורה שתהלום את התקשורת של המאמן, ומשכנע את המאמן שהוא קיבל אותה.

מפעם לפעם שאל את התלמיד מה אכן נאמר. רסן וידוע חזק מדי ווידוע חלש מדי. בהתחלה תן לתלמיד לעשות כל דבר כדי להעביר וידוע אל הצד השני, ולאחר מכן לטש אותו. למד אותו שווידוע הוא עצירה, לא תחילתו של מחזור תקשורת חדש או עידוד לאדם האחר להמשיך, ושווידוע חייב להיות מתאים לתקשורת של האדם. אסור לתלמיד לפתח את ההרגל של שימוש ב-"טוב" וב-"תודה" בצורה רובוטית בתור הווידועים היחידים.

נקודה נוספת בתרגיל זה היא להוסיף וללמד את התלמיד שאדם יכול שלא להצליח לעצור את האדם האחר באמצעות וידוע, או שהוא יכול "לערוף את ראשו" של האחר על-ידי וידוע שנעשה בצורה מוגזמת.

נוסח דיבור: המאמן אומר "התחל", קורא שורה ואומר "פסול" בכל פעם שלדעתו היה וידוע לא הולם. המאמן חוזר על אותה השורה אחרי כל פעם שהוא אומר "פסול". ניתן להשתמש ב-"זהו זה", כדי להפסיק לצורך התדיינות או כדי לסיים את התרגיל. אחרי "זהו זה", חובה להשתמש ב-"התחל" כדי להתחיל שוב.

התלמיד עובר תרגיל זה כאשר הוא יכול לתת וידוע לאמירה, להבחנה או להערה בצורה מלאה, מושלמת וסופית, באופן כזה שהאדם שאומר אותה יהיה שבע רצון לגבי העובדה שהתקשורת שלו נתקבלה במלואה ושהיא הובנה, ומרגיש שאין צורך לחזור עליה או להמשיך בה.