מטלה >> 34. קרא את המאמר: "תקשורת היא חיים".

תקשורת היא חיים

יכולתו של אדם לתקשר יכולה להוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון בכל ההיבטים של החיים. אתה תשים לב שלאותם אנשים שאתה מכיר, שמצליחים בפעילויותיהם בדרך כלל, יש יכולת גבוהה לתקשר, אלה שאינם מצליחים, יכולתם אינה גבוהה.

תקשורת אינה רק דרך להסתדר בחיים, היא לבם של החיים. היא הגורם שעולה על כל השאר באלפי אחוזים בהבנת החיים ובדרך לחיות אותם באופן מוצלח.

באופן אינסטינקטיבי אנחנו מעריצים את האמן, הצייר, או המוסיקאי הדגולים, והחברה בכללותה מביטה עליהם כאנשים שאינם מן השורה. והם אינם. אולם הבנת התקשורת והשימוש המיומן בה אינם מיועדים רק עבור האמן, הם עבור כל אחד.

בבחינת נושא התקשורת כולו, אדם עשוי לגלות, אם הוא מתבונן במבט נוקב, שישנם מעט מאוד אנשים סביבו שלמעשה מתקשרים, אך שיש אנשים רבים אשר חושבים שהם מתקשרים, שאינם מתקשרים.

לעיתים המופע למראית עין הוא שעדיף לא לתקשר מאשר לתקשר, אך זה לעולם לא המצב באמת. תקשורת היא הפשר לכל בעיה של האנושות. הבנה של התקשורת עצמה לא היתה בנמצא לפני סיינטולוגיה.

ידע מעמיק של נוסחת התקשורת והבנה של איך ניתן לזהות ולתקן כל קושי ביישומה הם כלים חיוניים לחיים מוצלחים. הידע והתרגילים הכלולים בפרק זה יעלו אדם על הדרך להצלחה. ניתן להשיג במרכזים של סיינטולוגיה רמת מיומנות מקצועית בקורס הת"רים המקצועיים של האברד. כאן, פיקוח מנוסה ונתונים מלאים על הנושא זמינים לאותם אנשים שחפצים להעלות לכלל שלמות את יכולתם לתקשר.

תקשורת היא חיים.

בלעדיה אנחנו מתים בעיני כולם.

אנחנו חיים במידה שבה אנו יכולים לתקשר.