מטלה >> 16. קרא את "השלמת נוסחאות מצבי הפעולה".

השלמת נוסחאות מצבי הפעולה

נוסחאות מצבי הפעולה של אתיקה זורמות, מאחת לשנייה, כשהצעד הראשון של נוסחה אחת בא מיד אחרי הצעד האחרון של הנוסחה הקודמת.

אבל מה אתה עושה אם גרף הסטטיסטיקה שלך מראה שעלית למצב הפעולה הבא לפני שאפילו היתה לך הזדמנות לסיים את הנוסחה? האם אתה פשוט מפסיק את אותה נוסחה ומתחיל בנוסחה הבאה? התשובה היא "לא". עליך להשלים את הנוסחה שבה התחלת.

הנה דוגמה. מנכ"ל שעובר על הסטטיסטיקות שלו רואה שהן ב'חירום'. הוא מיד דואג לכך שהצעד ״קַדֵם״ של 'נוסחת החירום' יתחיל. ברגע שהדבר בשליטה מלאה, הוא מתחיל ״לשנות את בסיס הפעולה שלו״. הוא דואג לכך שכמה מאנשי המכירות שלו יעברו פעולות הכשרה במהלך העבודה, ומכניס עוד שלושה אנשים לאחד מאיזורי הייצור העיקריים.

אבל לפני שניתנת לו ההזדמנות לבצע כל אחד משאר הצעדים של נוסחת החירום, הסטטיסטיקות של ההכנסה ושל מתן השירותים עולות לפעילות נורמלית.

מה הוא יעשה? ובכן, לפי הסטטיסטיקות הוא נמצא עכשיו ב-'מצב פעולה נורמלי'. אבל 'נוסחת הפעילות הנורמלית' תגרום לו גם להשלים את 'נוסחת החירום', כי ב-'נוסחת הפעילות הנורמלית' אתה מפסיק לעשות את מה שלא מוצלח ודוחף את מה שהיה מוצלח; מה שהיה מוצלח כאן היה 'נוסחת החירום'. לפיכך, המנכ"ל הזה יכול לקבל שיפור מתמשך על הגרף על-ידי השלמתה של 'נוסחת החירום', מאחר שהפעולות ב'נוסחת החירום' הן מה שהביא אותו ל'נורמלי' מהר כל-כך. לכן הוא ימשיך לעשות אותן עד שהן יושלמו במלואן. זה לא אומר שהוא עדיין נמצא במצב פעולה חירום – הסטטיסטיקות עולות עכשיו ומצב הפעולה הוא אכן נורמלי. זה משהו מוזר במקצת.

כדוגמה נוספת, נניח שמישהו עושה את נוסחת הסכנה לזוטר. האדם עובר צעד אחר צעד דרך הנוהל וכותב את העבירות והנצירות שלו וכל סיטואציה ידועה של out-ethics, ומתחיל ליישם את נוסחת הסכנה לדינמיקה הראשונה. אבל לפני שהוא משלים את הנוסחה, הסטטיסטיקות שלו עולות. זה בהחלט יהיה מסוכן אם האדם הזה לא יסיים את נוסחת הסכנה (למשל, לבצע את הצעדים של ״ארגן מחדש את חייך״ ושל ״נסח ואמץ מדיניות נוקשה״ בנוסחת הסכנה).

העובדה שהסטטיסטיקות שלו עולות לפני שהוא סיים את הנוסחה לא אומרת שהוא לא יכול לעבור למצב הפעולה הגבוה יותר שהסטטיסטיקות שלו מראות כעת. עם זאת, זה יהיה משגה חמור לא להשלים את הצעדים שטרם בוצעו בנוסחה מוקדמת יותר. לכן, כמו בדוגמאות שלעיל, יש להשלים את הנוסחה המוקדמת יותר, לאחר מכן להשלים את הנוסחה הבאה ולהמשיך הלאה כפי שהגרף מכתיב.

השלמתה של נוסחה היא חיונית מאוד. האדם לא רק מציין את שם הנוסחה. הוא דואג לכך שהיא תושלם.