מטלה >> 18. קרא את "מצבי פעולה מתחת לאי-קיום".

מצבי פעולה מתחת לאי-קיום

קיימים גם מצבי פעולה מתחת לאי-קיום.

מצב הפעולה של מוּעדוּת

מתחת לאי-קיום נמצא מצב הפעולה מוּעדוּת. ה-being הפסיק להיות באי-קיום כחבר קבוצה ועטה על עצמו צביון של אויב.

אדם נמצא במצב פעולה 'מועדות' כאשר הוא הולך נגד ההוראות, הכוונות
והפעולות של הקבוצה ואי אפשר לבטוח בו.

מצב פעולה זה מוטל כאשר נגרם נזק מתוך רשלנות או בזדון, וביודעין, לפרוייקטים, ארגונים או פעילויות. הדבר נקבע כזדוני וביודעין משום שפורסמו נגדו הוראות, או משום שהוא מנוגד לכוונות ולפעולות של שאר הקבוצה או למטרת הפרוייקט או הארגון.

זוהי מועדות להחזיק אדם כזה ללא השגחה, מאחר שהוא עלול לעשות, או להמשיך לעשות, דברים כדי לעצור או לעכב את התקדמותו של הפרוייקט או הארגון, ובאדם כזה אי אפשר לתת אמון. כל פעולת משמעת או הטלת מצבי פעולה מעל מוּעדוּת היתה לשווא. האדם פשוט המשיך לסבך את העניינים.

בדרך כלל מטילים את מצב הפעולה אחרי שהוטלו כמה מצבי פעולה של סכנה ואי-קיום או כשנתגלה דפוס התנהגות שלא השתנה לאורך זמן.

כשכל האחרים מחפשים את הסיבה שבגללה הדואר הולך לאיבוד, being כזה ימשיך לאבד את הדואר באופן סמוי.

מטילים את מצב הפעולה למען האחרים כדי שלא ישימו להם רגל בשעה שהם נותנים אמון באדם בדרך כלשהי.

הנוסחה של מועדות היא:

    1.    החלט מיהם חבריך.

    2.    תן מהלומה יעילה לאויבי הקבוצה שהעמדת פנים שאתה חלק ממנה, למרות סכנה אישית.

    3.    תן פיצוי עבור הנזק שגרמת, על-ידי תרומה אישית הרבה מעבר לדרישות הרגילות מחבר קבוצה.

    4.    הגש בקשה לחזור שוב לקבוצה, על-ידי שאילת רשות מכל חבר בה להצטרף אליה מחדש, והצטרף אליה רק על סמך רשות הרוב. אם נתקלת בסירוב, חזור על (2), (3) ו-(4) עד אשר יתירו לך להיות שוב חבר בקבוצה.

מצב הפעולה של ספק

כאשר אדם אינו יכול להחליט בנוגע לפרט, קבוצה, ארגון או פרוייקט, קיים מצב פעולה של 'ספק'.

אם אדם לא מסוגל להגיע להחלטה לגבי מצב מסוים, קיים מצב פעולה 'ספק'.

נוסחת הספק היא:

    1.    יידע את עצמך בכנות באשר לכוונות ולפעילויות הממשיות של קבוצה, פרוייקט או ארגון אלה, כשאתה מתעלם מכל דעה קדומה או שמועה.

    2.    בדוק את הסטטיסטיקות של הפרט, הקבוצה, הפרוייקט או הארגון.

    3.    החלט על הבסיס של ״הטוב המרבי למספר הרב ביותר של הדינמיקות״אם יש לתקוף אותם, לפגוע בהם, לדכא אותם או לעזור להם.

    4.    הערך את עצמך או את קבוצתך, הפרוייקט שלך או ארגונך, באשר להתכוונויות וליעדים.

    5.    הערך את הסטטיסטיקות שלך או של קבוצתך, הפרוייקט שלך או ארגונך.

    6.    הצטרף אל הצד שמתקדם לעבר הטוב המרבי למספר הרב ביותר של הדינמיקות או הישאר איתו או התיידד איתו והכרז על כך בגלוי לשני הצדדים.

    7.    עשה כל דבר אפשרי לשפר את הפעולות ואת הסטטיסטיקות של האדם, הקבוצה, הפרוייקט או הארגון שנשארת בהם או הצטרפת אליהם.

    8.    עבור דרך מצבי הפעולה כשאתה עולה דרכם בקבוצה החדשה אם שינית צדדים, או דרך מצבי הפעולה של הקבוצה שבה נשארת אם התרחקותך ממנה פגעה במעמד שלך.

מצב הפעולה של אויב

כאשר אדם הוא אויבמוצהר וביודעין של פרט, קבוצה, פרוייקט או ארגון, קיים מצב פעולה של 'אויב'.

פעולות הרסניות מצביעות על מצב פעולה של 'אויב'.

הנוסחה למצב פעולה אויב היא רק צעד אחד:

גלה מי אתה באמת.

מצב הפעולה של בגידה

בגידה מוגדרת כמעילה באמון.

הנוסחה למצב הפעולה של בגידה היא באופן נכון ועובדתי מאוד, ״דע שאתה״.

נמצא, באופן די מחריד, שאדם שמסכים לקבל תפקיד או עמדה ולאחר מכן אינו מתפקד ככזה, ישבש בהכרח חלק כלשהו של ארגון או יהרוס אותו.

אדם שמועל בחובות שהופקדו בידיו נמצא במצב פעולה 'בגידה'.

בגלל שהוא לא יודע שהוא ה________(שם התפקיד), הוא מבצע בגידה בפועל.

ניתן למצוא את התוצאות של הדבר הזה בהיסטוריה. אם אדם לא מתפקד בתור מה שמתאר שם התפקיד או העמדה שלו, זה יוביל למעילה באמון לגבי הפונקציות והמטרות של קבוצה.

כמעט כל השיבושים הארגוניים נובעים מהעובדה היחידה הזאת:

אדם בקבוצה, שלאחר שקיבל על עצמו תפקיד לא יודע שהוא beingness מסוים שנקבע או יועד לתפקיד, נמצא בבגידה נגד הקבוצה.

הנוסחה למצב הפעולה בגידה היא:

גלה שאתה.

מצב הפעולה של בלבול

מצב הפעולה הנמוך ביותר הוא מצב פעולה בלבול.

במצב פעולה בלבול, ה-being או האיזור יהיו במצב של תנועה אקראית. לא תהיה שום תפוקה של ממש, אלא רק אי-סדר או בלבול.

כדי לצאת מבלבול, האדם צריך לגלות היכן הוא נמצא.

ניתן לראות שההתקדמות כלפי מעלה תהיה, בבלבול, גלה היכן אתה נמצא; בבגידה, גלה שאתה; ובאויב, גלה מי אתה.

פעילות אקראית חסרת תועלת, ללא תפוקה אמיתית, מצביעה על מצב פעולה 'בלבול'.

הנוסחה לבלבול היא:

גלה היכן אתה נמצא.

שים לב: חשוב שאדם שנמצא בבלבול יבהיר את ההגדרה של בלבול. (עושים את זה לפני שמתחילים בנוסחה עצמה.)

הגדרות

    1.    כל מערכת של פקטורים או של נסיבות שלא נראה שיש להם פתרון מיידי.

באופן כללי יותר:

בלבול בעולם הזה הוא תנועה אקראית. אם היית עומד בתוך תנועה סואנת, סביר להניח שהיית מרגיש מבולבל מחמת כל התנועה החולפת בשריקה סביבך. אם היית עומד בתוך סערה כבדה כשהעלים והניירות מתעופפים סביב, סביר להניח שהיית מרגיש מבולבל.

בלבול הוא בלבול רק כל עוד כל החלקיקים נמצאים בתנועה. בלבול הוא בלבול רק כל עוד שום פקטור אינו מוגדר או מובן בבהירות.

בלבול הוא הגורם הבסיסי לטיפשות.

בלבול יכול להיקרא ״אקראיות לא נשלטת״. רק אלה שיכולים להפעיל שליטה כלשהי על האקראיות הזו יכולים לטפל בבלבולים. אלה שלא יכולים להפעיל שליטה יוצרים למעשה בלבולים.

    2.    בלבול הוא בסך הכול זרימה חסרת דפוס קבוע. החלקיקים מתנגשים, נהדפים זה מזה ונשארים בתוך האיזור. לכן אין שום תוצר, כי כדי לקבל תוצר משהו חייב לזרום החוצה.

הנוסחה הנוספת למצב הפעולה בלבול היא:

    1.     Locational על האיזור שבו האדם נמצא.

העברת תהליכי Locational היא טכניקה בסיינטולוגיה שנעשית כדי להביא אדם להתמצאות ולתקשורת עם סביבתו. הדבר נעשה על-ידי כך שמצביעים על עצמים מסוימים ואומרים לאדם: "הסתכל על ה_____(חפץ שעליו מצביעים) הזה" ומתן וידוע לאדם כאשר הוא עשה זאת. העצמים יכולים לכלול דברים כגון עץ, בניין, רחוב וכו'. הדבר נעשה עד שהאדם מאושר יותר ויש לו הארה כלשהי.

    2.    השוואה בין המקום שבו האדם נמצא לבין איזורים אחרים שבהם הוא היה.

    3.    חזור על צעד 1.

טבעו או אופיו של משהו

המצב של להיות; התקיימות. Beingness מתייחס גם לאימוץ או לבחירת קטגוריה של זהות. אדם יכול לאמץ beingness, בעצמו או לקבל אותו, או להשיג אותו. דוגמאות ל-beingness יהיו שמו של האדם, מקצועו, המאפיינים הפיזיים שלו, תפקידו במשחק – כל אחד מאלה יכול להיקרא ה-beingness של האדם.