מטלה >> 18. קרא את "ה-Drug Rundown".

ה-DRUG RUNDOWN

בעוד שתוכנית ה-Purif היא צעד חיוני בטיפול בהשפעות הסמים, היא לא מהווה טיפול מלא כשלעצמה. 

כדי שאדם יהיה חופשי לגמרי מסמים ומהשלכותיהם המזיקות, הוא נדרש לטפל ישירות גם בתמונות הדמות המנטליות הקשורות לצריכת הסמים בעבר. בעוד שתוכנית ה-Purif נפטרת ממשקעי סם ששומרים תמונות דמות מנטליות ברסטימולציה קבועה, תמונות אלה עדיין קיימות. הן יכולות להיכנס לרסטימולציה על-ידי קליטות חושיות בסביבה ולהשפיע לרעה על האדם, מתחת לרמת המודעות שלו ומחוץ לשליטתו, פקטור שהוא הן הרסני באופן סמוי והן מזיק במידה קיצונית. 

התהליך שעוסק ישירות בתמונות אלה נקרא ה-Drug Rundown. הוא מועבר בארגונים ובמרכזים של סיינטולוגיה על-ידי אנשים שרמת הכשרתם המקצועית גבוהה מאוד.

בדרך כלל,קליטות חושיות של העולם הפיזיקלי נרשמות במדויק במיינד של האדם.
אולם סמים יכולים לסבך רשמים אלה ולעוות בצורה חמורה את מה שהוא קולט בחושיו, ומאוחר יותר, את היזכרותו לגבי מה שבאמת קרה.

Runown הוא סדרה של צעדים המתוכננים לטפל באספקט מסוים בחייו של אדם או בקשיים שלו, ושיש לה תוצאה סופית ידועה. התוצאה של ה-Drug Rundown היא שחרור מההשפעות המזיקות של סמים, אלכוהול ותרופות, ושחרור מהצורך לקחת אותם. 

כאשר אדם צורך סמים, קליטותיו החושיות והרשמים של העולם הפיזיקלי אינם מדויקים, בלשון המעטה, מאחר שהם מהווים שילוב של אירועים מהעבר, של דמיון ושל האירועים הממשיים שהתרחשו באותה עת. תמונות מהתנסויות בעבר יכולות להסתבך עם הקליטות החושיות הנוכחיות של האדם. לכן, ביסודו של דבר, התמונות במיינד שלו מעורבבות זו בזו במידה זו או אחרת. לפיכך, הן זיכרונו והן יכולתו לחשוב ניזוקים. 

אדם יכול לאתר את המקור לכל השפעה מנטלית מזיקה של סמים, אלכוהול, ותרופות בעזרת תהליך הרצת סמים.
האדם יכול להשתחרר מאותן השפעות מנטליות מזיקות, וכמו כן להשתחרר מהצורך לקחת סמים שוב אי פעם.

ה-Drug Rundown מטפל בכמה היבטים עיקריים של שימוש בסמים בעבר. ראשית, התנסויות שהאדם חווה בשעה שהוא לקח סמים מטופלות ישירות בעזרת נהלים מדויקים, אשר משחררים את תשומת הלב שנתקעה על אותן התנסויות, כך שהן אינן משפיעות עליו יותר.

ככל שתשומת לבו של אדם חופשית יותר מאירועי העבר, כך יכולתו רבה יותר להתמודד עם חייו. הוא מרגיש בהיר יותר, קליטתו החושית מוגברת, יש לו יכולת רבה יותר לשלוט בעצמו ובדברים בסביבתו, והוא נעשה מסוגל יותר ליצור קשרי גומלין עם אחרים באופן רציונלי.

פקטור נוסף שבו עוסק ה-Drug Rundown הוא שלאדם אשר לקח סמים יש גם שפע של תחושות פיזיות, רגשיות ומנטליות לא נעימות אשר קשורות בהם. על-ידי גילוי ובדיקה של מקור התחושות הללו, משתחררת האנרגיה המזיקה הקשורה אליהם במיינד. 

לבסוף, העברת התהליכים מגיעה היישר לשורש העניין ומאתרת את הסיבות הבסיסיות לכך שהאדם לקח סמים. אדם פנה בהתחלה לסמים מסיבה כלשהי – איזשהו סבל פיזי או חוסר אונים. בעיית הסמים היא לפיכך רוחנית במהותה. האדם סבל באופן כלשהו, והסמים הפכו לדרך להקל על סבל זה. 

האדם ראה בסמים, באלכוהול או בתרופות מרפא להרגשות או למצבים לא רצויים – שיכולים להקיף ספקטרוםכמעט אינסופי, ולכלול כל דבר החל מכאבים פיזיים, דרך חרדה ועד לחוסר ביטחון. האדם צריך, אם כן, לגלות מה היה לא בסדר לפני שהסמים הפכו לפתרון או ל-"מרפא" שלו.

אם סיבה מקורית זו לא תטופל, הצורך או הדחף הכפייתי לקחת סמים או תרופות או אלכוהול יישאר. העברת תהליכים, לא זו בלבד שהיא מטפלת ביעילות בהשפעות הסמים, אלא שהיא גם מאפשרת לאדם לגלות ולבער את הגורמים שהביאו אותו לקחת אותם מלכתחילה, ובכך לחסל לחלוטין כל רצון להשתמש בהם או להיות תלוי בהם בעתיד. 

לפיכך, ה-Drug Rundownעוסק ומטפל ברגשות הלא רצויים שהיו לאדם הן במהלך השימוש בסמים, באלכוהול או בתרופות, והן לפניו. הדחף הכפייתי להמשיך ולהשתמש עדיין בסמים או באלכוהול מסולק, כך שלאדם אין כל צורך לפנות אליהם שוב אי פעם. 

בהשלימו את התהליכים האלה, האדם חופשי סוף כל סוף מכל השפעה של סמים. 

פתרון מלא לנזק הרוחני והמנטלי הנגרם לאדם בעקבות שימוש בסמים בעבר דורש את כל הצעדים הללו.

הטווח או ההיקף המלאים של משהו, מסודרים לפי דירוג, איכות וכו'.טווח רחב של דברים שונים הקשורים ביניהם, כשהמאפיינים האינדיבידואליים שלהם יוצרים סדרה מתמשכת או רצף - בייחוד כשיש ערכים מנוגדים בקצוות שלהם.

סדרה של תהליכים שמטפלת בתמונות דמות מנטליות הקשורות לשימוש בסמים. התוצאה של ה-Drug Rundown היא חופש מההשפעות המזיקות של סמים, אלכוהול ותרופות וחופש מהצורך לקחת אותם.