מטלה >> 14. קרא את "תהליכים אובייקטיביים".

תהליכים אובייקטיביים

בנוסף לטיפול תזונתי, הגישה הנוספת לבעיית הגמילה מסמים מורכבת מתהליכים אובייקטיביים.

בגלל שסמים נוטים לדחוף את האדם לתוך התנסויות מהעבר ולתקוע את תשומת לבו ברגעים אלה, תהליכים שמפנים חלק רב יותר מתשומת לבו כלפי חוץ עוזרים לשחרר אותו מן העבר.

קיימים בסיינטולוגיה תהליכים אובייקטיביים רבים אשר משיגים זאת.

תהליכים אובייקטיביים עוזרים לאדם להגיע לזמן הווה ולהיעשות מודע יותר לסביבותיו ולאנשים אחרים, ולהתרחק מבעיות מהעבר. ככל שאדם מסוגל יותר להתייצב בפני ההווה ולא להיות תקוע בעבר, כך הוא יכול ליהנות יותר מהחיים. הוא יכול להימצא בתקשורת טובה יותר עם סביבתו כפי שהיא קיימת, לא כפי שהיא התקיימה בזמן כלשהו בעבר. זהו מצב שכדאי לכל אדם להשיג, אולם עבור מישהו שהיה משתמש כבד בסמים וסבל מהשפעותיהם הרעות, מצב זה יכול להיות בגדר גילוי.

חמישה תהליכים אובייקטיביים מפורטים כאן.

עדיף לבצע תהליכים אלה במקום שקט, חופשי מהסחות דעת או מהפרעות, ועם מספיק זמן לביצוע התהליך עד אשר יש לאדם המקבל עזרה אינדיקטורים טובים והארה. אינדיקטורים הם מצבים או נסיבות המתעוררים במהלך תהליך, אשר מסמנים (מצביעים או מראים) אם הוא מתקדם היטב או גרוע. לאדם שנראה בהיר יותר או עליז יותר, לדוגמה, יש אינדיקטורים טובים. הארה היא הבנה חדשה בנוגע לחיים. זאת הצהרה של "מה אתה יודע, אני ..."; משהו שאדם לפתע מבין או מרגיש.

תהליכים אלה ניתנים לאדם בנוסף לפצצת הסמים ולקל-מג. הם יעילים מאוד כאשר נותנים אותם כמה פעמים ביום כדי לעזור לאדם לעבור דרך תקופת הגמילה מהסמים, אשר אורכת בדרך כלל כשבוע או פחות. לדוגמה, אדם יכול לקבל אחד מהתהליכים האלה בבוקר, וכמה שעות מאוחר יותר הוא יכול לקבל תהליך נוסף. לעתים קרובות, אדם שעובר גמילה ישן הרבה יותר מהרגיל, בעיקר בתחילתה של תוכנית כזו. לפיכך, אין לעשות זאת באינטנסיביות רבה מדי; לתת לאדם שניים או שלושה מתהליכים אובייקטיביים אלה מדי יום צריך להספיק כדי להגיע לתוצאה.

תשומת לבו של אדם הנגמל משימוש בסמים יכולה להיות תקועה מאוד על הגוף, ומאורעות מהעבר יכולים להיות מופעלים מחדש בחוזקה.
תהליכים אובייקטיבים קלילים יכולים להפנות החוצה את תשומת לבו של האדם ולהקל מאוד על כל אי נוחות. מאורעות מהעבר מסתלקים מההווה ואינם משפיעים יותר על האדם.

 


 

"הבחן בזה"

תהליך זה מכוון את תשומת לבו של האדם הלאה מגופו והחוצה אל הסביבה. הנוהל הוא כדלהלן:

1. אמור לאדם שאתה עומד להעביר לו תהליך, והסבר לו את הנוהל בקצרה.

2. הפקודה שבה משתמשים היא:

"הבחן ב-_______________ (עצם שעליו מצביעים) הזה".

ודא שהוא מבין אותה.

3. ציין עצם בולט לעין בכך שתצביע עליו. אמור לאדם "הבחן ב-_________ (עצם) הזה".

4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.

5. המשך לתת את הפקודה, כשאתה מכוון את תשומת לבו של האדם לעצמים שונים בסביבה. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

לדוגמה, אמור:

"הבחן בכיסא הזה".

"תודה".

"הבחן בחלון הזה".

"אוקיי".

"הבחן ברצפה הזו".

"טוב מאוד".

וכן הלאה.

6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה.

סיים את התהליך בנקודה זו. אמור לאדם "סוף התהליך".

"הבחן בזה"

 


 

תהליך Havingness

Havingness הוא ההרגשה שאדם מחזיק בבעלותו או ברשותו דבר-מה. ניתן גם לתאר זאת בתור המושג של להיות מסוגל להגיע או לא להיות מנוּע מלהגיע. תהליך זה מכוון את תשומת לבו של האדם אל הסביבה כדי שהוא יוכל שהיא תהיה שלו. הנוהל הוא כדלהלן:

1. אמור לאדם שאתה עומד להעביר לו תהליך, והסבר לו את הנוהל בקצרה.

2. הפקודה שבה משתמשים היא:

"הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

ודא שהוא מבין אותה.

3. תן את הפקודה "הסתכל כאן מסביב ומצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.

5. המשך לתת את הפקודה. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

לדוגמה, אמור:

"הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

"תודה".

"הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

"טוב".

"הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

"אוקיי".

"הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה שלך".

"טוב מאוד".

וכן הלאה.

6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. סיים את התהליך בנקודה זו. אמור לאדם "סוף התהליך".

 

תהליך Havingness

 


 

"גע בזה"

תהליך זה מבוצע כששני האנשים מתהלכים, או אם האדם שעוזרים לו אינו מסוגל ללכת, הם רשאים לשבת ליד שולחן שעליו מפוזרים מספר עצמים. הנוהל הוא כדלהלן:

1. אמור לאדם שאתה עומד להעביר לו תהליך, והסבר לו את הנוהל בקצרה.

2. הפקודה שבה משתמשים היא:

"גע ב-_________ (העצם שעליו מצביעים) הזה".

בחר עצמים שונים בחדר כדי שהאדם ייגע בהם.

ודא שהאדם מבין את הפקודה.

3. תן את הפקודה "גע ב-_________ (העצם שעליו מצביעים) הזה".

4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.

5. המשך לתת את הפקודה. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

לדוגמה, אמור:

"גע בשולחן הזה".

"תודה".

"גע בכיסא הזה".

"טוב".

וכן הלאה.

6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. סיים את התהליך בנקודה זו. אמור לאדם "סוף התהליך".

 

"גע בזה"

 


 

גע בעצמים בחדר והרפה מהם

זוהי טכניקה טובה מאוד, והיא תשפר את הממשות של האדם בנוגע לעצמים שבחדר. הנוהל הוא כדלהלן:

1. אמור לאדם שאתה עומד להעביר לו תהליך, והסבר לו את הנוהל בקצרה.

2. הפקודות שבהן משתמשים הן:

"מה בחדר הוא באמת ממשי לך?"

"גש ותיגע בזה".

״עכשיו תרפה ממנה".

ודא שהוא מבין אותן.

3. תן את הפקודה "מה בחדר הוא באמת ממשי לך?"

4. כאשר האדם ענה, תן לו וידוע.

5. לאחר מכן תן את הפקודה הבאה "גש אליו וגע בו".

6. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.

7. לאחר מכן תן את הפקודה הבאה "עכשיו הרפה ממנו".

8. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.

9. המשך לתת את הפקודות לפי סדר זה: א, ב, ג, א, ב, ג וכו'. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

לדוגמה, אמור:

"מה בחדר הוא באמת ממשי לך?"

"תודה".

"גש ותיגע בזה".

"טוב".

״עכשיו תרפה ממנה".

"אוקיי".

"מה בחדר הוא באמת ממשי לך?"

"טוב מאוד".

וכן הלאה.

10. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. סיים את התהליך בנקודה זו. אמור לאדם "סוף התהליך".

 

גע בעצמים בחדר והרפה מהם

 


 

"הייה סקרן בקשר לזה"

זהו תהליך אובייקטיבי בסיסי והוא מאוד פשוט. הנוהל הוא כדלהלן:

1. אמור לאדם שאתה עומד להעביר לו תהליך, והסבר לו את הנוהל בקצרה.

2. הפקודה שבה משתמשים היא:

"הייה סקרן בקשר לזה".

ודא שהוא מבין אותה.

3. ציין עצם בחדר בכך שתצביע אליו ותאמר "הייה סקרן בקשר לזה".

אינך קורא לעצם בשמו, אלא רק מצביע עליו. אל תגידו "תסתקרן לגבי הכיסא הזה", אל תעשו את זה.

4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.

5. המשך את התהליך כשאתה נותן את הפקודה. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

לדוגמה, אמור:

"הייה סקרן בקשר לזה". (הצבע על עצם.)

"תודה".

"הייה סקרן בקשר לזה". (הצבע על עצם.)

"טוב".

"הייה סקרן בקשר לזה". (הצבע על עצם.)

"אוקיי".

"הייה סקרן בקשר לזה". (הצבע על עצם.)

"טוב מאוד".

וכן הלאה.

6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. סיים את התהליך בנקודה זו. אמור לאדם "סוף התהליך".

 

"הייה סקרן בקשר לזה"

 

התחושה ש"יש לו" או שהוא "מחזיק בבעלותו"; אפשר גם לתאר את זה כרעיון ש"הוא מסוגל להשיג" או ש"הוא לא מנוע מלהשיג".