מטלה >> 4. קרא את "הדינמיקות"

הדינמיקות

כל אדם מורכב מדחף מרכזי במשך כל הקיום. מניע זה, דחף זה במשך כל הקיום, הוא הישרדות. זהו המאמץ מצדו של האורגניזם לשרוד.

אנחנו קוראים ליצר לקראת הישרדות בשם דינמיקה.

כאשר יצר זה נעשה מעורבל (מוכנס למצב של אי-שקט או הפרעה) או מושפע על-ידי כוחות חיצוניים, הוא נעשה מדוכא או שהוא נמהל במטרותיהם של אחרים. כלומר, אנשים אחרים כופים את מטרותיהם על האדם. בכל אחד מהמקרים, הדינמיקה עצמה נעשית מעורבלת במידת-מה.

כאשר דינמיקת ההישרדות מצטמצמת או כאשר חודרות אליה או פועלות עליה השפעות אחרות – אנשים אחרים והמדכאים הרגילים של החיים, כגון המחסור במזון, בביגוד ובקורת גג – דינמיקה זאת יכולה להתערבל יותר ויותר עד שהיא תנוע לעבר מוות, או כניעה, בדיוק בכיוון ההפוך.

הדינמיקה מתקדמת לעבר כניעה ביחס המדויק למידה שבה היא מעורבלת. היא מתקדמת לעבר הישרדות ביחס המדויק למידה שבה היא נקייה ובהירה.

זוהי התייחסות לכך כדינמיקה אחת בלבד. אם אנחנו מסתכלים על דינמיקה זאת מבעד לזכוכית מגדלת, נמצא שבדחף האחד הזה קיימים למעשה שמונה דחפים, או שמונה דינמיקות.

הדינמיקה הראשונה היא הדחף לעבר הקיום בתור העצמי. זהו המאמץ לשרוד כאדם יחיד, להיות אדם יחיד, להשיג עבור העצמי את הרמה הגבוהה ביותר של הישרדות לפרק הזמן הארוך ביותר שאפשר. כאן לפנינו אינדיבידואליות המבוטאת במלואה.
הדינמיקה השניה היא הדחף לקראת קיום בתור דור העתיד. יש בה שתי מחלקות: מין, והיחידה המשפחתית, לרבות גידול ילדים.
הדינמיקה השלישית היא הדחף לשרוד כחלק מקבוצה, כשהאדם עצמו מספק מוטיבציה זו. כל קבוצה, זמנית או קבועה, פוליטית או חברתית, היא חלק מהדינמיקה השלישית, וכל אחת מהן היא דינמיקה שלישית.
הדינמיקה הרביעית היא הישרדות דרך האדם כגזע. בעוד שהגזע הלבן ייחשב לדינמיקה שלישית, כל הגזעים של האדם ביחד ייחשבו לדינמיקה הרביעית.
הדינמיקה החמישית היא הדחף לשרוד למען כל אחת ואחת מצורות החיים. אלה יכללו את כל הדברים החיים, בין אם חיות או צמחים, כל דבר שמונע ישירות ומקרוב על-ידי החיים. זהו המאמץ של הפרט לשרוד כדי לגרום לחיים לשרוד.
הדינמיקה השישית היא הדחף לעבר קיום בתור העולם הפיזיקלי. זהו היצר של הפרט להגביר את ההישרדות של כל מרחב,אנרגיה, חומר וזמן – החלקים המרכיבים את העולם הפיזיקלי, להם אנחנו קוראים MEST. לאדם יש למעשה דחף לעבר ההישרדות של העולם החומרי.
הדינמיקה השביעית היא הדחף לעבר קיום בתור הרוח או לקיום של הרוח. כל דבר רוחני, עם או בלי זהות, ייכנס תחת הכותרת של הדינמיקה השביעית. היא נפרדת מהעולם הפיזיקלי, והיא המקור לחיים עצמם. לפיכך ישנו מאמץ להישרדות של מקור החיים.
הדינמיקה השמינית היא הדחף לעבר לקיום בתור אינסוף. הוא גם מזוהה בתור הישות העליונה. היא יכולה גם להיקרא האינסוף או דינמיקת האלוהים.

במצב של סערה או הפרעה.