מטלה >> 14. קרא את "ניתוח נתונים וניתוח סיטואציה".

ניתוח נתונים וניתוח סיטואציה

העובדה שהאדם זוכה בהבנה מצוינת של לוגיקה ותפיסה טובה של סוגי נקודות-חריגה ונקודות חיוביות היא חיונית לחקירה. שני הצעדים הכלליים שאדם צריך לנקוט כדי "לברר מה באמת קורה" הם:  

1. לנתח את הנתונים, 

2. להשתמש בנתונים אשר נותחו על מנת לנתח את הסיטואציה. 

המונח נתונים מוגדר כעובדות, גרפים, הצהרות, החלטות, פעולות, תיאורים, שמניחים כי הם נכונים. סיטואציה מוגדרת בתור תמונת המצב הכללית הרחבה שעליה מתקיים אוסף של נתונים עכשוויים. 

הדרך לנתח נתונים היא להשוות אותם לנקודות-החריגה ולראות אם אחת מהן מופיעה בנתונים. 

הדרך לנתח את הסיטואציה היא לחלק לאיזורים הקטנים יותר שלה כל אחד מהנתונים אשר נותחו לעיל. 

כאשר תעשה זאת, תקבל את המיקומים של השגיאה הגדולה ביותר או של חוסר הארגון הרב ביותר וכן תקבל את האיזורים בעלי היעילות המרבית. 

דוגמה: קיימת בעיה ביחידת הכיבוד. ישנם 3 אנשים ביחידה. כאשר נבצע ניתוח נתונים לגבי כל האיזור נקבל מספר נקודות-חריגה. לאחר מכן נתאים אותן לאנשים א' ב' ו-ג' אשר עובדים ביחידה, ונמצא שלאדם ב' יש את נקודות-החריגה הרבות ביותר. דבר זה מצביע על כך שהבעיה ביחידת הכיבוד היא עם אדם ב'. ניתן לטפל ב-ב' בדרכים שונות, כמו הכשרתו במטלות התפקיד שלו, נוכחותו בעבודה, וכו'. שים לב שניתחנו את הנתונים של האיזור העיקרי והתאמנו אותם לקטעים באיזור, ולאחר מכן קיבלנו סיטואציה מנותחת ויכולנו לטפל. 

דוגמה: אנחנו מנתחים את כל הנתונים שיש לנו על מפעל המכוניות 'בינגו'. אנחנו מתאימים את הנתונים שנותחו כחורגים (נקודות-חריגה) לכל אחת מהפונקציות במפעל המכוניות 'בינגו'. כך אנו מאתרים במדויק איזו פונקציה היא במצב הגרוע ביותר. לאחר מכן אנחנו מטפלים באותה פונקציה בדרכים שונות, באופן עקרוני על-ידי ארגונה ועל-ידי הכנסת המנהלים וכוח האדם בה לעניינים. 

ישנן כמה וריאציות. 

/A/אנו משיגים ניתוח של הסיטואציה באמצעות ניתוח כל הנתונים שיש בידינו והתאמת הנתונים המהווים נקודות-חריגה לאיזורים או לחלקים.// /A/האיזור שמופיעות בו מרבית נקודות-החריגה הוא היעד לתיקון.// 

בעת עימות סיטואציה בקנה מידה נרחב שדורשת טיפול, ניצבת בפנינו כמובן הבעיה של מציאת הדבר שאינו בסדר לפני שנוכל לתקן אותו. דבר זה נעשה באמצעות ניתוח נתונים שבעקבותיו בא ניתוח הסיטואציה.  

אנחנו עושים זאת על-ידי סיווג כל הנתונים לנקודות-חריגה (אי-לוגיקות). כעת יש לנו רשימה ארוכה של נקודות-חריגה. זהו ניתוח נתונים.  

אנחנו ממיינים את נקודות-החריגה שיש לנו כעת לאיזורים הראשיים של התמונה הכוללת. מרביתן יופיעו באיזור אחד. זהו ניתוח סיטואציה. 

כעת אנו יודעים באיזה איזור לטפל.  

דוגמה: קיימים שבעים נתונים על תמונת המצב הכללית. אנחנו מוצאים שעשרים ואחד מהנתונים האלה אינם רציונליים (נקודות-חריגה). אנחנו משבצים את עשרים ואחת נקודות-החריגה לאיזורים שמהם הן הגיעו או שלהם הן מתאימות. שש עשרה הגיעו מאיזור ז'. אנחנו מטפלים באיזור ז'. 

ניסיון

החלק הראוי לציון בתרגיל מעין זה הוא שניתוח הנתונים של הנתונים מפרק זמן של יום יחיד משתווה לניסיון שנרכש בשלושה חודשי פעילות. 

לפיכך, ניתוח נתונים וניתוח סיטואציה נותן תוצאה מיידית, בעוד שצבירת ניסיון אורכת זמן רב. 

אדם משיג ניתוח של הסיטואציה באמצעות ניתוח כל הנתונים שיש בידיו והתאמת הנתונים המהווים נקודות-חריגה לאיזורים או לתפקידים. האיזור שמופיעות בו מרבית נקודות-החריגה הוא היעד לתיקון.

איכותו של ניתוח הנתונים תלויה בכך שהאדם יֵדע מהם הארגון האידיאלי והמטרה שעליהם מבוססת הפעילות. משמעות הדבר היא שעל האדם לדעת מה אמורות להיות הפעילויות של הארגון מתוך נקודת מבט רציונלית או הגיונית. 

שעון אמור להמשיך לפעול ולציין את הזמן ולהיות בעל עיצוב שימושי ונעים לעין. מפעל שעונים אמור לייצר שעונים. הוא אמור לייצר מספיק שעונים בעלות נמוכה מספיק שיהיו טובים מספיק כדי שיהיה להם ביקוש ולמכור אותם במספיק כסף על מנת לשמור שהמקום יישאר בעל כושר פירעון. הוא צורך חומרי גלם, מתקן ומחליף את כליו ואת הציוד שלו. הוא שוכר פועלים ומנהלים. יש לו חברות שירות ומפיצים. זהו הדבר שאליו מתכוונים במבנה אידיאלי או תיאורטי של חברת השעונים והארגון שלה. 

אלה הנקודות הרציונליות

מתוך האוסף של נתונים עכשוויים ממשיים על חברת השעונים, אתה מאתר את נקודות-החריגה עבור ניתוח נתונים. 

אתה מתאים את נקודות-החריגה למכלול בתור ניתוח סיטואציה

אתה משתמש בידע המעשי של אדמין ובמומחיות שיש לך כדי לתקן את תת-המדור החורג ביותר. 

אתה מקבל מפעל שעונים מתפקד אשר פועל קרוב יותר לאידיאל. 

סיטואציות צבאיות ופוליטיות וסיטואציות של יח"צ וכו' מטופלות כולן באותו אופן. 

אנו מכנים שתי פעולות אלה בשם:   

/A/ניתוח נתונים// 

/A/ניתוח סיטואציה// 

מבוסס על או מתייחס לתאוריה או תאוריות,הסברים מוצעים שהמעמד שלהם לא הוכח באופן מלא כעובדה.