מטלה >> 27. קרא את "סיבות למה".

סיבות 'למה'

אדם משתמש בידע ובמיומנות שלעיל על מנת להתחקות אחר הסיבה האמיתית לסיטואציה החיובית או הלא-אופטימלית. דבר זה נקרא "למה".

'למה' = החריגה הבסיסית שנמצאה, אשר תוביל להתאוששות הסטטיסטיקות.

'למה' מוטעה = החריגה שזוהתה באופן שגוי, שכאשר ייַשמו אותה לא תוביל להתאוששות.

הסבר גרידא = 'למה' שניתן בתור ה-'למה' בהא הידיעה שאינו פותח פתח לשום התאוששות.

דוגמה: הסבר גרידא: "הסטטיסטיקות ירדו בגלל מזג אוויר גשום באותו שבוע". אז מה? אז עכשיו אנחנו מפסיקים את הגשם? עוד הסבר גרידא: "הצוות נעשה המום באותו שבוע". הוראה שאומרת "אל תגרום לצוות להיות המום" תהיה "הפתרון" האפשרי של איזשהו מנהל. אבל הסטטיסטיקות לא יתאוששו.

כאשר 'למה' אמיתי נמצא ומתוקן, הוא מוביל היישר בחזרה לסטטיסטיקות משופרות.

'למה' מוטעה, כאשר יתוקן, ימשיך לדכא את הסטטיסטיקות.

הסבר גרידא לא עושה שום דבר כלל וההתדרדרות נמשכת.

הנה סיטואציה כפי שהטיפול בה מתפתח:

הסטטיסטיקות של איזור היו בירידה. חקירה גילתה ששבועיים לפני כן היו שם מחלות. הדו"ח הגיע: "הסטטיסטיקות היו בירידה כי אנשים היו חולים". זה היה הסבר גרידא. מאוד "reasonable". אך הוא לא פתר כלום. מה עושים עכשיו? אולי נקבל את זה בתור ה-'למה' הנכון. וניתן הוראה "כל האנשים באיזור חייבים לעבור בדיקה רפואית ועובדים שאינם בריאים לא יתקבלו ואלה שאינם בריאים יפוטרו". היות שזהו תיקון ל-'למה' מוטעה, הסטטיסטיקות קורסות באמת. אם כן, זה לא זה. כשאנו ממשיכים להתבונן, אנחנו מוצאים את ה-'למה' האמיתי. הבוס באותו איזור מחלק הוראות לאנשים הלא נכונים, שכאשר הן מבוצעות הן פוגעות בסטטיסטיקות האישיות שלהם. אנחנו מארגנים את המקום, מכשירים את הבוס, ואנחנו מקבלים התאוששות של הסטטיסטיקות ואפילו שיפור שלהן.

ה-'למה' הנכון מוביל להתאוששות בסטטיסטיקות. הנה דוגמה נוספת. הסטטיסטיקות בבית-ספר נמצאות בירידה. חקירה מעלה הסבר גרידא: "כל התלמידים היו עסוקים בספורט". לכן ההנהלה אומרת "אין יותר ספורט!" הסטטיסטיקות יורדות שוב. חקירה חדשה מעלה 'למה' מוטעה: "מלמדים את התלמידים בצורה מוטעית". ההנהלה מפטרת את הדיקן. הסטטיסטיקות ממש קורסות עכשיו. מתבצעת חקירה נוספת, מיומנת יותר. מסתבר שהיו 140 תלמידים והדיקן ומדריך אחד! ולדיקן היו גם מחויבויות אחרות! אנחנו שמים את הדיקן בחזרה בתפקידו ושוכרים שני מדריכים נוספים, ביחד שלושה. הסטטיסטיקות נוסקות. כי מצאנו את ה-'למה' הנכון.

כל הקטסטרופות וההצלחות של ההנהלה והארגון מוסברות באמצעות שלושת הסוגים הללו של 'למה'. דבר שרירותי, הוראה או נתון כוזבים שמוכנסים לסיטואציה, הוא קרוב לוודאי פשוט 'למה' מוטעה שנאכף בכוח החוק. ואם הוא נאכף באופן כזה, הוא ימוטט את המקום.

כדי למצוא את ה-'למה' הנכון, אדם צריך באמת להבין לוגיקה וחייב להיות ממש דרוך שלא להשתמש ב-'למה' מוטעה ולא לתקן אותו.

בבנקאות העולמית, כאשר מתרחשת אינפלציה, תקנות או חוקים בנושאים פיננסיים מהווים קרוב לוודאי פשוט תהלוכה ארוכה של סיבות 'למה' מוטעות. ערך הכסף והתועלת בו עבור האזרח התדרדרו עד כדי כך שאידיאולוגיה שלמה יכולה להתפתח (כמו בספרטה על-ידי ליקוּרְגוּס מחוקק יווני], שהמציא את המטבע מברזל שאיש לא יכול היה להרימו, על מנת לשחרר את ספרטה מן הרעוֹת של הכסף) אשר מחסלת את הכסף לגמרי ולא שמה במקומו דבר מלבד שטויות.

צרות ארגוניות מחמירות בצורה ניכרת על-ידי שימוש בהסברים גרידא (אשר אינם מובילים לשום פתרון) או בסיבות 'למה' מוטעות (אשר ממשיכות לדכא את הסטטיסטיקות). התאוששויות ארגוניות באות ממציאת ה-'למה' האמיתי ותיקונו.

המבחן של ה-'למה' האמיתי הוא "כאשר הוא מתוקן, האם הסטטיסטיקות מתאוששות?" אם הן מתאוששות, זה היה ה-'למה' הנכון. ויש לבטל במהירות כל הוראה מתקנת אחרת שניתנת אך מבוססת על 'למה' מוטעה.

NO NEED IN HEBREW

NO NEED IN HEBREW

בערך שנות ה 800 לפני הספירה מחוקק ספרטני אשר נאמר עליו שייסד את הממשלה אשר הפכה את ספרטה לכוח צבאי גדול של יוון העתיקה.