מטלה >> 10. קרא את הקטע "מילים פשוטות".

הבהרת מילים

מילים פשוטות

ברגע הראשון אתה עשוי להניח שהמילים המסובכות או המילים הטכניות הן המילים שלרוב אינן מובנות כהלכה.

זה לא המצב.

מילים כמו גם, בלי, של, כמו ומילים אחרות ש-"כולם יודעים" מתגלות לעתים תכופות כמילים שאינן מובנות כהלכה כאשר מבצעים הבהרת מילים.

לשם הגדרת מילים פשוטות אלה במלואן נדרש מילון גדול. זוהי מוזרות נוספת. המילונים הקטנים מניחים אף הם ש-"כולם יודעים מה פירושה של אותה מילה".

זה כמעט לא ייאמן לראות שבוגר אוניברסיטה העביר שנים על גבי שנים בלמידת נושאים מורכבים, ועם זאת אינו יודע מה המשמעות של המילים "או" או "על" או "של". צריך לראות זאת כדי להאמין. עם זאת, כשמבהירים אותן, כל השכלתו הופכת ממאסה מוצקה של סימני שאלה להשקפה ברורה ומעשית.

מבחן שנערך פעם לילדי בית-ספר ביוהנסבורג שבדרום אפריקה הראה שהאינטליגנציה פחתה עם כל שנה נוספת בבית-הספר!

התשובה לתעלומה היתה פשוט שבכל שנה הם הוסיפו לאוצר המילים, שכבר היה מבולבל, כמה תריסרי מילים מרסקות שאינן מובנות כהלכה, אשר איש מעולם לא דאג לכך שהם יבהירו במילון.

טיפשות היא התוצאה של מילים שאינן מובנות כהלכה.

באותם תחומים שגורמים לאדם את הקושי הרב ביותר, תמצא את הסילוף הגדול ביותר של עובדות, את הרעיונות המבולבלים והסותרים ביותר, וכמובן, את המספר הרב ביותר של מילים שאינן מובנות כהלכה.

המילה המוקדמת ביותר שאינה מובנת כהלכה בנושא מסוים היא מפתח למילים שאינן מובנות כהלכה מאוחר יותר באותו נושא.

כשלומדים שפה זרה לעתים קרובות מתברר שמילות הדקדוק בשפתו של האדםעצמואשר מסבירות את הדקדוק בשפה הזרה, הן בסיס לחוסר-יכולת ללמוד את השפה הזרה.

חשוב שמילים אלה יובהרו.