מטלה >> 22. קרא את הקטע "הבהרת מילים מיוחדת של קריאה בקול".

הבהרת מילים מיוחדת של קריאה בקול

(PICTURE COMES LATER) בכל פעם שאדם עובד עם ילדים או עם אנשים דוברי שפה זרה, או עם אנשים שמתקשים בקריאה ובכתיבה, משתמשים 'בהבהרת מילים מיוחדת של קריאה בקול'

כמו בשיטה של 'קריאה בקול' מבקשים מהאדם לקרוא בקול כדי לגלות מה הוא עושה.

זוהי שיטה מאוד פשוטה.

מבהיר המילים חייב לעקוב אחר הקריאה של האדם, כשהוא משתמש בעותק נוסף של אותו הטקסט.

בדרך זו ניתן לגלות דברים מדהימים.

האדם יכול להשמיט את המילה "יש" בכל פעם שהיא מופיעה. האדם אינו קורא אותה. יתכן שיש לו פירושים מוזרים עבורה כמו "ישראל" (התרחשות אמיתית).

הוא עשוי להשמיט את המילה " עמ' " בכל פעם שהיא מופיעה, ומקורה של הסיבה לכך עשוי להיות שאין הוא יודע מה משמעות הגרש (התרחשות אמיתית).

הוא עשוי לקרוא במקום מילה מסוימת מילה אחרת לגמרי, כמו למשל "עוצר" במקום "קורה" או "ירוק" במקום
"רחוק".

הוא עשוי להסס לגבי מילים מסויימות. הנוהל הוא:

  1. בקש ממנו לקרוא בקול.
  2. שים לב לכל השמטה או שינוי במילה או היסוס או קימוט המצח בשעה שהוא קורא, וטפל בכך מיד.
  3. תקן זאת בכך שתחפש את המילה במילון עבורו או בכך שתסביר לו את משמעותה.
  4. בקש ממנו להמשיך בקריאה, כשאתה שם לב להשמטה הבאה, לשינוי המילה, להיסוס או לקימוט המצח.
  5. חזור על צעדים 2 עד 4.

כך אפשר להביא אדם לידיעת קרוא וכתוב.

פעולותיו הבאות יהיו ללמוד כיצד להשתמש במילון ולחפש בו מילים.

לאחר מכן ספר דקדוק פשוט.

באמצעות שיטה זאת להבהרת מילים ניתן לדחוף תלמיד נחשל מאוד עד לידיעת קרוא וכתוב.