מטלה >> 23. קרא את המאמר "יישום טכנולוגיית הלמידה"

יישום טכנולוגיית הלמידה.

טכנולוגיית הלמידה היא גשר אל השכלה אשר תשרת את התלמיד זמן רב לאחר שהוא יעזוב את כיתת הלימוד.

ההבדל בין התלמיד הפיקח והתלמיד קשה התפיסה, התלמיד שהוא מאוד מאוד מהיר והתלמיד שהוא מאוד מאוד איטי, הוא למעשה רק ההבדל בין התלמיד הקפדן לתלמיד הרשלן.

התלמיד הקפדן מיישם את הטכנולוגיה של למידה. הוא לומד מתוך התכוונות ללמוד משהו. הוא מטפל בכל אחד מהמחסומים ללמידה אשר מופיעים בזמן עבודתו עם החומרים שלו. אם הוא קורא פיסקה וקולט לפתע שאין לו כל מושג על מה הוא קורא, הוא חוזר אחורה ומוצא את המקום שבו הוא הסתבך. ממש לפני אותו מקום תהיה מילה שהוא לא הבין. אם הוא תלמיד קפדן, הוא אינו ממשיך – לא עד שהוא מוצא מהי אותה מילה ומה פירושה.

זהו תלמיד קפדן, ופיקחותו בנושא תלויה במידה שבה הוא מיישם טכנולוגיה זו. היא אינה תלויה בכל כישרון טבעי או בכל דבר אחר. שליטתו בנושא הלמידה היא זו שיוצרת את ההבדל.

חוברת זו רחוקה מלהכיל את כל מה שטכנולוגיית הלמידה עוסקת בו. זהו נושא מקיף. אך בעזרת מה שקראת בדפים אלה, יש לך כעת את הכלים ללמוד כל דבר בצורה מוצלחת יותר ולעזור לאחרים לעשות את אותו הדבר.