מטלה >> 9. קרא את המאמר "הבהרת מילים" הקטע "צעדים להבהרת מילה."

הבהרת מילים

מילה שאינה מובנת כהלכה תישאר לא מובנת כהלכה עד שהאדם יבהיר את משמעותה. כאשר האדם מבין לגמרי את המילה, נאמר עליה שהיא מובהרת.

הנהלים שבהם משתמשים כדי לאתר ולהבהיר מילים שהתלמיד לא הבין כהלכה בלימודיו נקראים הבהרת מילים. הדבר הראשון שיש ללמוד הוא הנוהל המדויק שבו יש להשתמש כדי להבהיר כל מילה או סמל שבהם אדם נתקל בשעת קריאה או למידה, שהוא לא הבין. בכל הטכנולוגיה של הבהרת מילים משתמשים בנוהל זה.

הצעדים להבהרת מילה

1. כאשר אתה קורא, החזק לידך מילון כדי שתוכל להבהיר כל מילה או סמל שבהם אתה נתקל ושאינך מבין כהלכה. ניתן למצוא מילון פשוט אבל טוב, שאינו מכיל בתוך ההגדרות עצמן מילים מסובכות שגם אותן יהיה צורך להבהיר.

2. כאשר אתה נתקל במילה או בסמל שאינך מבין, חפש את המילה או הסמל במילון ועבור במהירות על ההגדרות כדי למצוא את ההגדרה שמתאימה להקשר שבו המילה לא הובנה כהלכה. קרא את אותה הגדרה וחבר משפטים, כשאתה משתמש במילה במשמעות זאת, עד שיש לך מושג ברור לגבי אותה משמעות של המילה. ייתכן שידרשו לכך עשרה משפטים או יותר.

3. לאחר מכן, הבהר כל אחת מההגדרות האחרות של אותה מילה, כשאתה משתמש בכל אחת מהן במשפטים עד שברור שתבין בבירור כל אחת מההגדרות.

כאשר למילה יש כמה הגדרות שונות, אינך יכול להגביל את הבנתך של המילה להגדרה אחת בלבד ולכנות את המילה "מובנת". עליך להיות מסוגל להבין את המילה כאשר במועד מאוחר יותר ישתמשו בה באופן שונה.

אולם אל תבהיר את ההגדרות הטכניות או הייחודיות (מתמטיקה, ביולוגיה וכו') או את ההגדרות המיושנות (שיצאו מכלל שימוש) או הארכאיות (עתיקות ולא נמצאות יותר בשימוש נפוץ), אלא אם כן משתמשים במילה באותו אופן בהקשר שבו היא לא הובנה כהלכה. הבהרת הגדרות אלה עלולה להוביל למילים רבות אחרות שכלולות באותן הגדרות ולעכב במידה ניכרת את התקדמותו של האדם בלימודיו.

4. הדבר הבא שיש לעשות הוא להבהיר את ציון המקור, שהוא ההסבר מהיכן באה המילה במקורה. דבר זה יעזור לך להשיג הבנה בסיסית של המילה.

5. רוב המילונים נותנים את הניבים של מילה. ניב הוא צירוף מילים או ביטוי שמשמעותו אינה ניתנת להבנה מתוך משמעותן הרגילה של המילים. לדוגמה, "להרים ידיים" הוא ניב שמשמעותו "להיכנע, להתייאש, לוותר". מילים די רבות בשפה נמצאות בשימוש כניבים, ואלה מופיעים בדרך כלל במילון אחרי ההגדרות של המילה עצמה. אם קיימים ניבים למילה שאתה מבהיר, עליך להבהיר גם אותם.

6. הבהר כל מידע אחר שניתן על המילה, כגון הערות על השימוש בה, מילים נרדפות וכו', כדי שתהיה לך הבנה מלאה של המילה. (מילה נרדפת היא מילה שיש לה משמעות דומה, אך לא זהה למילה אחרת, לדוגמה, המילה רזה והמילה כחוש.)

7. אם אתה נתקל במילה או בסמל שאינם מובנים כהלכה בתוך ההגדרה של מילה שאתה מבהיר, עליך להבהיר אותם מיד, כשאתה משתמש באותו הנוהל, ולאחר מכן לחזור אל ההגדרה שהבהרת. (הסמלים והקיצורים של המילון ניתנים בדרך כלל בתחילת המילון.) אולם, אם אתה מוצא את עצמך מקדיש זמן רב להבהרת מילים שנמצאות בתוך ההגדרות של מילים, כדאי שתשיג מילון פשוט יותר. מילון טוב יאפשר לך להבהיר מילה מבלי שתצטרך להבהיר תוך כדי כך הרבה מילים אחרות.

דוגמה של הבהרת מילה
1. אתה קורא את המשפט "הוא נהג לנקות קמינים למחייתו", ואתה לא בטוח מה פירושה של המילה "קמינים".
2. אתה מוצא אותה במילון ועובר על ההגדרות כדי למצוא את האחת שמתאימה. ההגדרה אומרת "אח, תנור בנוי בקיר שמסיקים בו עצים או פחמים לחימום החדר".
3. אינך בטוח בטוח מה משמעות המילה "אח", לכן אתה מחפש אותה במילון. ההגדרה אומרת "תנור, קמין, מתקן או מכשיר שמבעירים בו גחלים לחימום החדר". ההגדרה מתאימה ומתקבלת על הדעת, לפיכך אתה משתמש במילה זאת בכמה משפטים, עד שאתה מקבל מושג ברור עליה.
4. למילה "אח" במילון זה יש הגדרות נוספות, ועליך להבהיר כל אחת מהן ולהשתמש בהן במשפטים.
5. כעת, קרא את ציון המקור שהמילון נותן למילה "אח". עכשיו חזור אל המילה "קמין". ההגדרה "אח, תנור בנוי בקיר שמסיקים בו עצים או פחמים לחימום החדר" מתקבלת כעת על הדעת, לפיכך אתה משתמש בה במשפטים עד שיש לך מושג ברור לגביה.
6. לאחר מכן אתה מבהיר את ההגדרות האחרות. אם במילון שבו אתה משתמש יש הגדרות ייחודיות או מיושנות, עליך לדלג עליהן משום שהן לא נמצאות בשימוש רווח.
7. כעת הבהר את ציון המקור של המילה. אתה מוצא שהמילה "קמין" באה במקורה מהמילה היוונית "קמינוס" שפירושה "תנור". אם יש למילה הערות כלשהן לגבי דרכי השימוש בה, מילים נרדפות או ניבים, גם הם יובהרו כולם. בזאת תסתיים הבהרת המילה "קמין".
 

האמור לעיל הוא הדרך שבה יש להבהיר מילה. כאשר המילים מובנות, יכולה להתרחש תקשורת, ובעזרת תקשורת אפשר להבין כל נושא נתון.