ΕΡΓΑΣΙΑ >> 17. Διαβάστε: «Η Απλότητα του Χειρισμού».

Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Στο χειρισμό του PTS ατόμου, η έμφαση πρέπει να δίνεται στη σωστή εκτέλεση των απαραίτητων βημάτων που χρειάζονται για το χειρισμό. Αν το κάνει αυτό, θα ξεκινήσει να βελτιώνεται, θα σταματήσει να έχει προβλήματα και δε θα κάνει πλέον ρόλερ κόστερ. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς την απλότητα του χειρισμού του PTS ατόμου: δεν απαιτεί ηρωικές ή δραστικές ενέργειες, και γίνεται πάρα πολύ βαθμιαία. Ο χειρισμός δε χρειάζεται να είναι κάτι το εκρηκτικό. Μπορεί να είναι πολύ απαλός. Ο χειρισμός μιας κατάστασης PTS, όταν αυτός γίνεται βήμα με βήμα, απελευθερώνει τον PTS από τα δεσμά που τον εμποδίζουν, ανεβάζει το άτομο σε θέση αιτίας και του δίνει τη δυνατότητα ν’ αποκτήσει μια παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Η ανακάλυψη Αντικοινωνικών ή Καταπιεστικών Ανθρώπων όχι μόνο επιφέρει ανακούφιση στα άτομα τα οποία αυτοί επηρεάζουν, αλλά, επίσης, η αναγνώρισή τους και η κατανόηση της καταστροφής που σπέρνουν, θα ωφελήσει αληθινά ολόκληρη την κοινωνία. Με τον ίδιο τρόπο, το να γνωρίζει κανείς τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Ατόμων τού δίνει τη δυνατότητα να διαλέξει με ορθή κρίση κοινωνικά άτομα για φίλους και συνεργάτες του. Μ’ αυτήν τη γνώση και με την εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή, ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει μια πνευματικά υγιή κοινωνία και έναν πνευματικά υγιή πολιτισμό για τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους συνανθρώπους του.