ΕΡΓΑΣΙΑ >> 15. Διαβάστε: «Περισσότερα Στοιχεία Σχετικά με το Χειρισμό PTS».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ PTS

Ένα άτομο που εφαρμόζει την τεχνολογία PTS στη δική του ζωή ή σε κάποιον άλλον ο οποίος κάνει«ρόλερ κόστερ» μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια σπάνια περίπτωση. Το άτομο που είναι PTS εκτελεί σωστά τις κατάλληλες ενέργειες με σκοπό να χειριστεί το άτομο που είναι ανταγωνιστικό προς τον ίδιο ή τις ασχολίες του. Ωστόσο, η ανταγωνιστική πηγή εξακολουθεί να τρέφει αντιπάθεια προς το άτομο που είναι PTS ή/και τις ασχολίες του. Αυτή η περίπτωση μπορεί να απαιτεί αποσύνδεση αντί για χειρισμό.

Η ιδέα της αποσύνδεσης έχει σχέση με το δικαίωμα κάποιου να επικοινωνεί.

Tο πιο θεμελιώδες ίσως δικαίωμα οποιουδήποτε όντος είναι το δικαίωμα να επικοινωνεί. Χωρίς αυτή την ελευθερία, τα υπόλοιπα δικαιώματα εκφυλίζονται.

Η επικοινωνία, όμως, είναι μια αμφίδρομη ροή. Αν κάποιος έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί, τότε πρέπει να έχει επίσης το δικαίωμα να μη δέχεται επικοινωνία από κάποιον άλλο. Αυτό το τελευταίο πόρισμα όσον αφορά το δικαίωμα της επικοινωνίας είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τόσο θεμελιώδη ώστε οι κυβερνήσεις τα έχουν ενσωματώσει σε νόμους· απόδειξη η Αμερικανική Διακήρυξη Δικαιωμάτων.

Εντούτοις, οι ομάδες πάντοτε ρύθμιζαν τα δικαιώματά τους σε κάποιο βαθμό. Γιατί η ελευθερία να επικοινωνεί κανείς συνοδεύεται από ορισμένες συμφωνίες και ευθύνες.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο γάμος. Σε μια μονογαμική κοινωνία, η συμφωνία είναι ότι κάποιος θα παντρεύεται με ένα άτομο την κάθε φορά. Αυτή η συμφωνία εκτείνεται στο να έχει κανείς σεξουαλικές σχέσεις με τον/τη σύζυγο και κανέναν άλλο. Έτσι, αν η σύζυγος, η Σοφία, δημιουργούσε σχέση με κάποιον άλλον, εκτός από τον άντρα της τον Πέτρο, αυτό θα ήταν παραβίαση της συμφωνίας και των αποφάσεων σχετικά με το γάμο. Ο Πέτρος έχει το δικαίωμα να επιμείνει είτε να πάψει αυτή η επικοινωνία είτε να πάψει ο ίδιος ο γάμος.

Χειρισμός ή Αποσύνδεση.

Στο κεφάλαιο αυτό έχεις συναντήσει τη φράση «χειρισμός ή αποσύνδεση». Αυτό σημαίνει απλώς το εξής:

Ο όρος χειρισμός, όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με την Τεχνολογία PTS, συνήθως σημαίνει εξομάλυνση μιας δυσάρεστης κατάστασης που υπάρχει με ένα άλλο άτομο εφαρμόζοντας την τεχνολογία της επικοινωνίας.

Ο όρος αποσύνδεση ορίζεται ως μια αυτόβουλη απόφαση που παίρνει ένα άτομο ότι δεν πρόκειται να παραμείνει συνδεδεμένο με κάποιον άλλο. Σημαίνει διακοπή μιας γραμμής επικοινωνίας (η διαδρομή κατά μήκος της οποίας ταξιδεύει μια επικοινωνία από ένα άτομο σ’ ένα άλλο).

Η βασική αρχή του χειρισμού ή της αποσύνδεσης υπάρχει σ’ οποιαδήποτε ομάδα.

Είναι, σε μεγάλο βαθμό, σαν να προσπαθεί κανείς να κάνει συναλλαγή με έναν εγκληματία. Αν δεν τον χειριστεί, η κοινωνία καταφεύγει στη μόνη εναλλακτική λύση: «αποσυνδέει» τον εγκληματία από την κοινωνία. Με άλλα λόγια, απομακρύνουν τον τύπο από την κοινωνία και τον βάζουν σε μια φυλακή, αφού αυτός δεν πρόκειται να χειριστεί το πρόβλημά του ούτε θα πάψει, με άλλο τρόπο, να διαπράττει εγκληματικές πράξεις εναντίον των άλλων.

Είναι παρόμοιο είδος κατάστασης μ’ αυτήν που αντιμετωπίζει ο σύζυγος Πέτρος στο παράδειγμα που είπαμε πιο πάνω. Η βέλτιστη λύση είναι να χειριστεί την κατάσταση με τη σύζυγο Σοφία και τις παραβιάσεις εκ μέρους της των συμφωνιών της ομάδας τους (του γάμου). Αν όμως ο Πέτρος δεν μπορεί να χειριστεί την κατάσταση, μένει χωρίς άλλη επιλογή παρά μόνο να αποσυνδεθεί (να διακόψει τις γραμμές επικοινωνίας του γάμου έστω και με χωρισμό). Αν πράξει διαφορετικά θα είναι καταστροφικό, μια και συνδέεται με κάποιον που είναι ανταγωνιστικός προς τις αρχικές συμφωνίες, τα ποστιουλέιτ και τις ευθύνες της ομάδας (το γάμο).

Ένα άτομο μπορεί να γίνει PTS επειδή συνδέεται με κάποιον που είναι ανταγωνιστικός απέναντί του. Για να επιλυθεί η κατάσταση PTS, θα πρέπει είτε να χειριστεί τον ανταγωνισμό του άλλου ατόμου (όπως καλύπτεται στα υλικά για το χειρισμό του PTS) είτε να αποσυνδεθεί από το άτομο, ως τελευταία λύση κι εφόσον όλες οι άλλες προσπάθειες χειρισμού έχουν αποτύχει. Ασκεί απλώς το δικαίωμά του να επικοινωνεί ή να μην επικοινωνεί με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Με την εφαρμογή της τεχνολογίας χειρισμού ή αποσύνδεσης, το άτομο δεν κάνει, ουσιαστικά, τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι έκανε οποιαδήποτε άλλη κοινωνία, ομάδα ή γάμος διαμέσου των αιώνων.

Το Δικαίωμα Αποσύνδεσης

Παλιότερα, η χρήση της αποσύνδεσης είχε ακυρωθεί στη Σαηεντολογία. Είχε γίνει κατάχρηση της αποσύνδεσης από μερικά άτομα που δεν είχαν καταφέρει να χειριστούν καταστάσεις στις οποίες μπορούσε να γίνει χειρισμός· τα άτομα αυτά από τεμπελιά ή ανοησία αποσυνδέθηκαν, δημιουργώντας μ’ αυτόν τον τρόπο, καταστάσεις ακόμα χειρότερες από την αρχική, επειδή η αποσύνδεση ήταν η λάθος ενέργεια.

Κατά δεύτερο λόγο, υπήρχαν τα άτομα εκείνα τα οποία μπορούσαν να επιβιώσουν μόνο εντός των γραμμών επικοινωνίας της Σαηεντολογίας – ήθελαν να συνεχίσουν να εξακολουθούν να συνδέονται με Σαηεντολόγους. Έτσι, ούρλιαζαν σαν τρελοί εάν τολμούσε κάποιος να εφαρμόσει την τεχνολογία για «χειρισμό ή αποσύνδεση».

Αυτό έφερε τους Σαηεντολόγους σε μειονεκτική θέση.

Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε ν’ αρνηθούμε στους Σαηεντολόγους αυτήν τη βασική ελευθερία που παραχωρείται σ’ όλους τους άλλους: το δικαίωμα να επιλέγουν αυτόν με τον οποίο επιθυμούν να επικοινωνούν ή να μην επικοινωνούν. Είναι αρκετά άσχημο το γεγονός ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που προσπαθούν, με τη χρήση βίας, να εμποδίζουν τα άτομα να αποσυνδέονται απ’ αυτές.

Παραμένει γεγονός ότι η αποσύνδεση αποτελεί ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης PTS και μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Γι’ αυτόν το λόγο, το εργαλείο της αποσύνδεσης ξαναμπήκε σε χρήση, στα χέρια των ανθρώπων αυτών που έχουν κάνει ολοκληρωμένη και στάνταρ εκπαίδευση πάνω στην τεχνολογία για το χειρισμό Καταπιεστικών Ατόμων και Δυνητικών Πηγών Προβλημάτων.

Ο Χειρισμός των Πηγών Ανταγωνισμού

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου το άτομο έχει ένα μέλος της οικογένειας ή κάποιον στενό συνεργάτη που εμφανίζεται να είναι ανταγωνιστικός απέναντί του, το ζήτημα δεν είναι στην πραγματικότητα ότι η ανταγωνιστική πηγή δε θέλει να γίνει καλύτερος ο PTS. Συνηθέστερα είναι η έλλειψη σωστής πληροφόρησης σχετικά με τη δραστηριότητα με την οποία ασχολείται το άτομο που είναι PTS η οποία προκαλεί το πρόβλημα ή την αναστάτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, το να βάλεις απλά τον PTS ν’ αποσυνδεθεί δε θα βοηθούσε την κατάσταση, και στην πραγματικότητα θα έδειχνε ανικανότητα εκ μέρους του PTS ν’ αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι αρκετά συνηθισμένο ο PTS να έχει χαμηλή αντιμετώπιση (ικανότητα να κοιτάζει καταπρόσωπο κάποιον ή κάτι χωρίς να ταράζεται ή να το αποφεύγει) απέναντι στο άτομο και στην κατάσταση. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς όταν εξετάσει αυτά τα γεγονότα:

α. Αρχικά, για να γίνει PTS κανείς, πρέπει να έχει διαπράξει επιζήμιες, αντιεπιβιωτικές πράξεις απέναντι στην ανταγωνιστική πηγή· και

β. Όταν κάποιος έχει διαπράξει τέτοιες πράξεις, η αντιμετώπισή του και η υπευθυνότητά του μειώνονται.

Όταν ένα άτομο που χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτού του μαθήματος για να βοηθήσει άλλους ανακαλύπτει ότι το άλλο άτομο είναι PTS σ’ ένα μέλος της οικογένειάς του, δεν του συνιστά ν’ αποσυνδεθεί από την πηγή ανταγωνισμού. Η συμβουλή προς το άτομο που είναι PTS είναι να χειριστεί την κατάσταση.

Ο χειρισμός για μια τέτοια κατάσταση είναι να εκπαιδεύσει το άτομο που είναι PTS στην τεχνολογία της κατάστασης PTS και της καταπίεσης, και μετά να οδηγήσει τον PTS, επιδέξια και σταθερά, μέσα από τα βήματα που είναι απαραίτητα για να αποκαταστήσει την καλή επικοινωνία με την ανταγωνιστική πηγή. Για παράδειγμα, όταν το PTS άτομο είναι Σαηεντολόγος, αυτές οι ενέργειες τελικά επιλύουν την κατάσταση κάνοντας την ανταγωνιστική πηγή να κατανοήσει τι είναι Σαηεντολογία και γιατί ενδιαφέρεται και ασχολείται μ’ αυτήν το άτομο που είναι PTS.

Πότε Γίνεται Αποσύνδεση

Μπορεί κανείς να συναντήσει μια κατάσταση όπου κάποιος πραγματικά συνδέεται μ’ ένα Καταπιεστικό Άτομο στον παρόντα χρόνο. Ο καταπιεστικός είναι ένα άτομο που συνηθίζει να λειτουργεί στη βάση τού να καθιστά τους άλλους πιο ασήμαντους, λιγότερο ικανούς, λιγότερο δυνατούς. Δε θέλει την καλυτέρευση κανενός απολύτως.

Στ' αλήθεια ένας SP (Καταπιεστικό Άτομο), τρομοκρατείται τελείως και σε απόλυτο βαθμό στην ιδέα ότι κάποιος θα γίνει πιο δυνατός.

Σε μια τέτοια περίπτωση ο PTS δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα εάν προσπαθήσει να «χειριστεί» το άτομο. Η απάντηση είναι να διακόψει την επαφή.

Ο τρόπος αποσύνδεσης εξαρτάται από τις συνθήκες.

Παράδειγμα: Το άτομο κατοικεί, ας πούμε, δίπλα σε μια ψυχιατρική κλινική και νιώθει PTS εξαιτίας αυτού του περιβάλλοντος. Η λύση είναι απλή – το άτομο μπορεί να μετακομίσει σ’ ένα άλλο διαμέρισμα, σε μια άλλη τοποθεσία. Δε χρειάζεται να γράψει κανενός είδους «γράμμα αποσύνδεσης» προς την ψυχιατρική κλινική. Απλώς αλλάζει το περιβάλλον του – κι αυτό είναι, στην ουσία, αποσύνδεση από το καταπιεστικό περιβάλλον.

Παράδειγμα: Κάποιος ανακαλύπτει ότι ένας υπάλληλος στο χώρο εργασίας είναι καταπιεστικός – κλέβει χρήματα, διώχνει πελάτες, καταβάλλει τους άλλους υπαλλήλους και δε διορθώνεται οτιδήποτε κι αν κάνεις. Ο χειρισμός είναι πολύ απλός – το άτομο που είναι PTS τον απολύει και εκεί ακριβώς βρίσκεται το τέλος της υπόθεσης!

Το δικαίωμα του ατόμου να επικοινωνεί (ή όχι) με κάποιον είναι μια έμφυτη ελευθερία. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος και η αποσύνδεση από ένα Καταπιεστικό Άτομο δε δικαιολογούν σε καμιά περίπτωση παραβιάσεις των νόμων μιας χώρας.

Η τεχνολογία της αποσύνδεσης είναι απαραίτητη στο χειρισμό της κατάστασης PTS. Μπορεί να σώσει ζωές και να απαλλάξει ανθρώπους από ανείπωτες δυσχέρειες και αναστατώσεις, και το έχει κάνει. Πρέπει να διαφυλάσσεται και να χρησιμοποιείται σωστά.