GYEREKEK

SZÓJEGYZÉK
aberráció:

eltérés a racionális gondolkodástól vagy viselkedéstől; irracionális gondolkodás vagy magatartás. Alapvetően annyit jelent, hogy tévedni, hibákat elkövetni, vagy még pontosabban, olyan rögeszmékkel rendelkezni, amelyek nem igazak. A szó tudományos értelmében is használatos. Az egyenes vonaltól való eltérést jelenti. Ha egy vonalnak A-ból B-be kellene mennie, akkor, ha aberrált, A-ból egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba menne, és végül megérkezne B-be. Ebben az értelemben az egyenesség hiányát is jelenti, vagy a torz látásmódot, mint például, ha egy ember egy lovat lát, de azt gondolja, hogy elefántot lát. Az aberrált viselkedés helytelen viselkedés, vagy olyan viselkedés, amelyet nem támaszt alá az értelem. Az aberráció szemben áll az épelméjűséggel, annak ellentéte. A latin aberrare = „eltévelyedni” szóból; latin ab = „el”, errare = „bolyongani, tévelyegni”.

alaposan ellátná az illető baját:

komolyan megbüntetné, vagy nagyon haragosan bánna vele.

angloamerikai:

Angliára és az USA-ra közösen jellemző.

antiszociális:

ellenséges vagy bomlasztó a fennálló társadalmi renddel szemben; olyan viselkedésre jellemző, amely általában véve káros az emberek jóllétére; a társadalomtól vagy társaságtól elforduló; aki nem hajlandó vagy képtelen normális vagy baráti módon kapcsolatot teremteni más emberekkel; ellenséges, gyűlölködő vagy barátságtalan mások irányába; fenyegető.

assziszt:

egy processz, amellyel enyhíthetjük egy személy jelen idejű kényelmetlenségét, és segíthetünk a személynek gyorsabban felépülni egy balesetből, betegségből vagy zaklatottságból. Lásd még processz.

csábítás:

az a cselekedet, amikor valakit támogatásra vagy egyetértésre vesznek rá, főleg vonzó dolgokat ígérve.

didaktikus:

oktató szándékú, jellegű. Itt: kioktató.

elfojt:

valamely törekvés kibontakozását erőszakkal megakadályozza.

fehérje:

minden élő sejt alapvető összetevője. Sok olyan anyagot tartalmaz, amely elengedhetetlen egy szervezet megfelelő működéséhez. A szövetek növekedéséhez és helyrehozásához létfontosságú, hogy szerepeljen az étrendben.

felforgató:

olyan személy, aki megpróbál aláásni, megvesztegetni, megbuktatni vagy elpusztítani egy törvényesen létrehozott kormányt, intézményt, hitet stb.

félkegyelmű:

valaki, aki nincs birtokában az összes szellemi képességének; ostoba személy.

havingness:

a birtoklás, a valamivel való rendelkezés érzése; az az elképzelés, hogy képesek vagyunk odanyúlni, vagy nem vagyunk megakadályozva az odanyúlásban.

hírhedt:

valamilyen rossz tulajdonságáról vagy tettéről híres.

jelen idő:

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.

kiegyensúlyozott:

nyugodt, belső egyensúllyal rendelkező (személy).

kitaszított:

olyan személy, akit kizártak egy közösségből, akinek a jelenléte nem kívánatos.

kommunikáció:

gondolatok cseréje téren keresztül két egyén között.

konfrontál:

meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz. A konfrontálás tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott legyünk, és érzékeljünk.

kötelező katonai szolgálat:

olyan rendszer, amelyben minden arra alkalmas állampolgárnak egy meghatározott időre a fegyveres erők egyikénél kell szolgálnia.

Marx:

Karl Marx (1818–1883) német politikai filozófus, akinek munkái a XX. századi kommunizmus alapját képezték, és aki úgy tekintett a társadalomra, mint a tőkések (gyártulajdonosok) és a munkások közötti konfliktusra. Marx és kommunista társai azzal vádolták a tőkéseket, hogy nyomorúságos munkakörülményeket teremtenek, vagyis keveset fizetnek a munkásoknak, egészségtelen és veszélyes körülmények között dolgoztatják őket hosszú órákon át, és visszaélnek a gyermekmunkával.

non plus ultra:

valaminek a végső szintje, főképp a legjobb, legtökéletesebb.

öndeterminizmus:

a lét olyan állapota, amikor az egyént saját döntésének megfelelően képes vagy nem képes kontrollálni a környezete. Ebben az állapotban az egyén bizonyossággal rendelkezik arról, hogy kontrollálja az anyagi univerzumot és más embereket.

posztulátum:

okfejtés alapjaként igaznak kimondott vagy feltételezett dolog.

processz:

utasítások pontos sora, illetve akciók pontos sorrendje egy kívánatos eredmény eléréséhez.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

restimuláció:

egy múltbeli kellemetlen tapasztalat emlékének újbóli működésbe lépése, amely amiatt következik be, hogy a jelen körülményei megközelítik a múltbeli körülményeket.

Szcientológia:

L. Ron Hubbard által kifejlesztett alkalmazott vallási filozófia, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és amely a technológiájának alkalmazása révén kedvező változásokat tud okozni az életkörülményekben.

szénhidrát:

tápanyag, amely szénből, hidrogénből és oxigénből épül fel, és a testnek energiát és hőt biztosít; ide tartozik a cukor és a keményítő (kenyér, tészta, burgonya stb.).

szőlőcukor:

egy egyszerű cukor, amely a természetben például a gyümölcsökben, a mézben, valamint a legtöbb növényi és állati szövetben fordul elő. Főként ez a cukor kering a vérben, és ez a test fő energiaforrása. A szőlőcukrot sárgásbarna cukorszirup formájában is előállítják, amelyet élelmiszerek gyártásához használnak.

társas állat:

(elítélő értelemben) olyan személy, aki közösségben él vagy hajlandó közösségben élni; aki vágyik mások társaságának élvezetére.

terápia:

kezelés, amellyel valamilyen rendellenességet akarnak enyhíteni vagy orvosolni. Átvitt értelmű használat.

terel:

óvatosan őriz vagy figyel, mint ahogy egy juhász a nyájával teszi.

túlélést támogató (túlélésellenes) entitások:

az entitások olyan dolgok, amelyek másoktól függetlenül vagy különállóan léteznek; dolgok, amelyek jellegüket és létezésüket tekintve jól megkülönböztethetőek. Az entitások személyekre utalnak, akik valaminek, ez esetben a túlélésnek vagy a túlélésellenességnek a forrását képezik.

zsugorodó spirál:

minél rosszabb állapotba kerül az egyén, annál hajlamosabb lesz arra, hogy még rosszabb állapotba kerüljön. A spirál kifejezés egy lefelé haladó folyamatos mozgásra utal, amely folyamatosan rosszabbodó helyzetet jelöl, és úgy tekintjük, hogy spirál alakban halad. A kifejezés a repülés területéről ered, és arra a jelenségre utal, amikor egy repülőgép egyre kisebb körökben száguld lefelé – mint például egy baleset vagy műrepülés (merész mutatványokat bemutató repülés) során –, és ha nem sikerül egyenesbe hozni, akkor irányíthatatlanná válhat, és lezuhanhat.