FELADAT >> 20. Olvassa el a „TR 3” című részt.

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGDRILLEK

Számozás: TR 3

Elnevezés: Megválaszoltatni egy kérdést

Cél: Megszerezni azt a készséget, hogy figyelemelterelések ellenére is megválaszoltasson egy pontos kérdést.

Fordult elő már az, hogy ön feltett egy kérdést, de nem kapott rá választ? Ez eléggé felzaklató lehet, mert a kommunikációs ciklus befejezetlen, és függőben marad.

Az életben különféle helyzetekben fontos, hogy képesek legyünk megválaszoltatni a kérdésünket, és lezárni a kommunikációs ciklusokat. Ez a drill megadja ezt a képességet.

Utasítások: Vagy az „Úsznak a halak?”, vagy a „repülnek a madarak?”

Elhelyezkedés: A tanuló és az edző egymástól kényelmes távolságra ül.

Képzési hangsúly: Mind a kérdés, mind a tanulónak a válaszra adott nyugtázása egy időegységben hangzik el, amely ezzel véget is ér. Tartsuk vissza a tanulót attól, hogy elkalandozzon, megváltoztatva a kérdést.

A tanuló flunkot kap, ha nem sikerül választ kapnia a feltett kérdésre, ha nem ismétli meg a pontos kérdést, illetve ha K/F-ezik az edző által tett kitérőkkel.

A K/F a „Kérdés és felelet” rövidítése. Azt jelenti, hogy nem kapunk választ kérdésünkre, nem tudunk befejezni, elvégezni valamit, vagy eltérünk egy eltervezett cselekvési folyamattól. Példa: Kérdés: „Repülnek a madarak?” Felelet: „Nem szeretem a madarakat.” Kérdés : „Miért nem?” Felelet: „Mert piszkosak.” Ez K/F: Az eredeti kérdést nem válaszolták meg, és nem foglalkoztak vele tovább, a személy pedig, aki feltette a kérdést, eltért a tervezett menettől. Úgy fogalmazhatunk, hogy a személy „K/F-ezett”.

Mind elméletileg, mind gyakorlatilag minden alkalommal, amikor megismételjük a kérdést, az a saját időegységében létezik, és önmagában, a saját szándékával, jelen időben ejtjük ki.

Amikor a tanuló gépies, és egyszerűen csak újra és újra megismétli a kérdést, akkor nincs jelen szándék. Ezért, amikor a személy megismétli a kérdést, az mindig a saját szándékával, jelen időben hangzik el saját magaként. Ha a kérdést mindig a jelen időben ejtjük ki, akkor minden gond nélkül újra és újra ki tudjuk mondani. Ha a kérdést új szándék nélkül ismételjük újra és újra, akkor megerőltető lesz.

TR 3

Szóhasználat: Az edző a „Start”-ot és az „Ennyi”-t használja, mint a korábbi TR-ekben. Miután elkezdték, az edző nem köteles megválaszolni a tanuló kérdését, hanem adhat kommentár típusú választ, amely nem igazán válaszolja meg a kérdést, csak hogy kizökkentse a tanulót. Az edzőnek gyakran meg kell válaszolnia a tanuló által feltett kérdést. Példa:

Tanuló: „Úsznak a halak?”

Edző: „Igen.”

Tanuló: Jó.”

Valamivel ritkábban megkísérli K/F-ezésbe rángatni vagy felzaklatni a tanulót. Példa:

Tanuló: „Úsznak a halak?”

Edző: „Nem vagy éhes?”

Tanuló: „De.”

Edző: „Flunk.”

Ha a tanuló a kérdésre nem kap választ, meg kell ismételnie a kérdést, mindaddig, amíg választ nem kap rá. Flunkot kell adni mindenre, ami nem kérdés és nyugtázás. Flunkot kell adni a kérdés szükségtelen megismétlésére. Flunkot kell adni a gyenge kérdésfeltevésre (pl. ha nincs benne szándék). Flunkot kell adni a gyenge nyugtázásra. Flunkot kell adni a K/F-ezésre (mint a példában). Flunkot kell adni a tanuló zaklatottságára vagy zavarodottságára. Flunkot kell adni arra, ha a tanulónak nem sikerül hosszú kommunikációs késés nélkül feltennie a következő kérdést.

Flunkot kell adni a félbeszakító vagy korai nyugtázásra. Flunkot kell adni a hiányzó (vagy nyilvánvaló kommunikációs késéssel történő) nyugtázásra. Bármit mond is az edző azon kívül, hogy válaszol a kérdésre, illetve azt mondja, hogy „Start”, „Flunk”, „Jó” és „Ennyi”, az nem befolyásolhatja a tanulót, kizárólag csak arra indíthatja, hogy elismételje a kérdést.

A „Start”, „Flunk”, „Jó” és „Ennyi” nem használhatók arra, hogy összezavarjuk vagy kelepcébe csaljuk a tanulót. Bármilyen más kijelentés, ami csak létezik, használható. Az edző nem használhat olyan introvertált kijelentéseket, mint: „Éppen felismertem valamit.” Az edző „eltérítő” kijelentéseinek mind a tanulóra kell vonatkozniuk, nem az edzőre, és olyanoknak kell lenniük, hogy kizökkentsék a tanulót, és hatásukra a tanuló elveszítse a beszélgetés feletti kontrollt, vagy a fonalat azzal kapcsolatban, amit csinál. A tanuló feladata, hogy mindenek ellenére fenntartsa a drill menetét, kizárólag a kérdést és a nyugtázást használva. Ha a tanuló a fentieken kívül bármi mást csinál, az flunk, és az edzőnek ezt meg is kell mondania.

A tanuló akkor kap passzt a drillre, ha figyelemelterelések ellenére is következetesen meg tudja válaszoltatni a kérdését.

egy kérdés feltevése és a megkérdezett személynek arra a bizonyos kérdésre adott válasza között eltelt időtartam.