FELADAT >> 21. Olvassa el a „Szervezési tábla” című részt.

SZERVEZÉSI TÁBLA

Ahogy azt e tanfolyam korábbi részeiben olvasta már, a Szcientológiában jelentős áttörések történtek a szervezés területén. Ám ezek csak kis részei a szervezés azon természeti törvényeinek, amelyek az élet egészének alapvető axiómáival kapcsolatos kutatás során lettek felfedezve és kifejlesztve a Szcientológiában. Ezeknek az axiómáknak a megállapításával – amelyek magának a létezésnek az alapját képezik – minden terület jobban érthetővé vált.

A Szcientológia a jó képességű embereket még jobb képességűvé teszi. Minden szervezetének az a célja, hogy eljuttassa ezt a technológiát a közösségében élő egyéneknek, hogy azok még képesebbé váljanak, jobbítsák életüket és a körülöttük élők életét. Ennek eredményeképpen az egyén képes elérni személyes céljait, a közösség mint egész fejlődik, és egy új civilizáció jön létre, amelyben nincs többé az emberiséget már évezredek óta sújtó őrültség, konfliktus és viszály. Végső soron ez a Szcientológia célja.

Annak érdekében, hogy maximálisan ki tudja szolgálni az egyéneket és a közösségét, minden Szcientológia szervezet számára szükséges, hogy nagymértékben szervezett és hatékony legyen. A létező szervezési táblázatok jellemzően csak parancstáblázatok voltak, amelyek az utasítások irányát mutatták felülről lefelé, és távolról sem feleltek meg a Szcientológia szervezetek egyedi céljainak. Szükség volt egy olyan szervezési mintára, amely elsősorban a Szcientológia szolgáltatása körül forog, és biztosít minden más olyan funkciót, amely nemcsak a szervezet létének fenntartásához szükséges, hanem képessé teszi a szervezetet arra, hogy könnyedén növekedjen, miközben eléri a céljait. Ezért ki kellett alakítani egy szervezési táblát kifejezetten a Szcientológia szervezetek számára.

Kétféle mód van, ahogyan egy Szcientológia szervezet egy adott területe működhet: vagy a szervezet által ajánlott szolgáltatásokat nyújtja, például a sokféle tanfolyamot, vagy ezeket a területeket segíti azzal, hogy személyzetet vesz fel és állít munkába, kifizeti a szervezet számláit, gondját viseli a munkatársaknak, tájékoztatja a közönséget a szervezet által nyújtott szolgáltatásokról, illetve a sok-sok egyéb tevékenység valamelyikét végzi. Egy Szcientológia szervezet minden része egyesített és elkötelezett egészként működik együtt azért, hogy megvalósítsa a szervezet célját. És a szervezési tábla nyújtja a szervezet számára azt a létfontosságú szervezési alapot, amely a sikerhez szükséges.

Bár e szervezési táblát eredetileg a Szcientológia szervezetek használatára fejlesztették ki, a szépsége abban rejlik, hogy milyen rugalmasan alkalmazható. Mivel magán az élet törvényein alapul, bármely tevékenységi területen és bármely szervezet által alkalmazható, annak funkciójától és méretétől függetlenül; sőt még egy egyén is használhatja a saját élete megszervezésére és a saját létezése jobbítására.

A szervezési tábla hét területre van osztva, amelyeket osztályoknak hívunk. Ezek 1-tő1 7-ig vannak számozva. Minden osztály azokat a feladatokat hajtja végre, amelyek az arra az osztályra jellemző termék létrehozásához szükségesek.

Ahhoz, hogy egy szervezet sikeres legyen, végeznie kell azokat a tevékenységeket, amelyeket ezeknek az osztályoknak a nevei leírnak. Ezek a nevek a következők: Ügyvezetői, Kommunikációs, Terjesztési (a szervezet szolgáltatásainak és termékeinek hirdetésével és marketingjével foglalkozik), Pénzügyi, Termelési, Minősítési (biztosítja a szervezet szolgáltatásainak és termékeinek minőségét) és Közönség (tájékoztatja az új közönséget a szervezet szolgáltatásairól és termékeiről). Egy olyan szervezet, amelyből egy vagy több ilyen osztály hiányzik, kudarcot fog vallani.

Bár úgy tűnik, mintha a hétosztályos szervezési táblán számos olyan osztály lenne, amely csak nagy csoportokra illik, valójában, ahogy említettük, ez a tábla bármelyik szervezetre illik, akármekkora is az. A szervezési tábla kifejlesztése során az a probléma merült fel, hogy hogyan lehet a terjeszkedés következtében állandóan fellépő szervezeti változásokon úrrá lenni, és hogyan lehet a szervezési táblát különböző méretű szervezetekre alkalmazni. Ez a szervezési tábla változás nélkül megállja a helyét egy főtől több ezerig. Egyszerűen csak kevesebb vagy több poszt van betöltve. Ez az egyetlen változás.

Ezzel a szervezési táblával kapcsolatban egyedülálló, hogy a bal oldalon lépünk be rajta, az 1-es osztállyal kezdve jobbra haladunk az osztályokon át a 6-os osztályig, majd ki. Egy egyén vagy részecske nem áramlik keresztül a 7-es osztályon – ez az osztály hangolja össze a szervezet többi részének tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy a szervezet megfelelően működjön azért, hogy elérje a célját. Ezt a szervezési táblát a legjobb lenne egy nagy hengerre erősíteni, hogy láthassuk, hogy egy folyamatos körben áramlik úgy, hogy a 7-es osztály összeér az 1-es osztállyal. E tényt hangsúlyozandó, a 7-es osztályt a többi osztály elé helyeztük a táblán.

Az osztályok nem önkényesen lettek elrendezve 1-től 7-ig, hanem egy adott sorrend szerint, amelyet a termelés ciklusának hívunk. Ennek az univerzumnak az egyik alapvető törvénye az, hogy minden akcióciklusnak keresztül kell mennie ezen a meghatározott hét fő fázison ahhoz, hogy sikeresen befejeződjön. Más szóval, ahhoz, hogy egy szervezet vagy cég kiváló minőségű terméket vagy szolgáltatást nyújtson, mind a hét osztállyal rendelkeznie kell, és azoknak megfelelően kell működniük. Korokon át számtalan civilizáció, kormány és csoport esett áldozatul különböző nehézségeknek, és tűnt el a föld színéről. Ezeket a kudarcokat az okozta, hogy e hét osztály közül egy vagy több hiányzott.

Ha megvizsgáljuk ezt a szervezési táblát, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy közvetlenül alkalmazható bármilyen méretű szervezetre, illetve egy egyén életére.

Például önnek Kommunikációban kell lennie az emberekkel azzal kapcsolatban, amit csinál, és megalapozott kommunikációs vonalakkal kell rendelkeznie.

A Terjesztés magában foglalná, hogy elmondja az embereknek, mit termel, és reklámozza azt.

Fizikailag rendelkeznie kell az anyagokkal ahhoz, hogy előállíthassa a termékét – ez a Pénzügy. Ide tartoznak az anyagok megvásárlásához szükséges pénzek és módszerek, valamint az, hogy gondját viseli a vagyontárgyainak.

Aztán a termék Termelése következik – ez a nyújtott szolgáltatás vagy az előállított árucikk.

Amikor a termék kész, a Minősítési Osztály ellenőrzi azt, hogy biztosan megfeleljen a termékkel szemben támasztott követelményeknek. Ha ezeknek nem felel meg, akkor korrigálja az érintetteket, hogy a termék értékes legyen, és el lehessen cserélni. Emellett a Minősítési Osztály magában foglalja az ön további tanulmányait és továbbképzését, és ugyanezeket egy szervezet személyzetére vonatkozóan is.

Mikor a terméket minősítették, a Közönségosztály szétosztja azt, új közönséget teremt, amely képes hozzájutni a termékhez, illetve önt és termékeit ismertté és kívánatossá teszi számukra.

A célok kitűzéséről és a jövőbeli tervekről az Ügyvezetői Osztály gondoskodik, amely emellett működésben tartja a dolgokat, és megoldja a különféle problémákat és hibákat, amelyek esetleg előfordulnak.

Az egyes osztályok által végzett funkciók tovább vannak osztva alosztályokra – általában háromra –, így összesen huszonegy alosztály van. Minden alosztály meghatározott termékkel vagy termékekkel rendelkezik, amelyek együttesen az osztály össztermékét eredményezik.

Például a Kommunikációs Osztályban a végtermék a hatékony, termelékeny és etikus személyzet. Az első alosztály a Továbbítási és Személyzeti Alosztály, amelynek terméke a hatékony, posztra helyezett és kalapozott személyzet. Ennek az alosztálynak néhány feladata a következő: fogadja a szervezetbe belépő egyéneket, és a helyes terminálhoz továbbítja őket a szervezetben; személyzetet vesz fel; meghatározza, hogy az új munkatársak hogyan legyenek megfelelően hasznosítva, és úgy helyezi el őket, hogy az segítse a szervezet növekedését; gondoskodik arról, hogy a szervezet munkatársai ismerjék a kötelességeiket.

A Kommunikációs Alosztály teljes mértékben felelős a szervezetbe beérkező és az onnan kimenő kommunikációkért, valamint azokért a kommunikációkért is, amelyek a szervezet munkatársai között áramlanak. Terméke: könnyedén fogadott és gyorsan kézbesített kommunikációk. Felveszi a telefonokat, a hívásokat gyorsan a helyes terminálhoz irányítja; fogadja a bejövő postát, és gyorsan szétosztja azt az egész szervezetben a munkatársak között; gondoskodik arról, hogy a szervezet sokat kommunikáljon a közönségéhez; kiépíti a szervezet kommunikációs rendszereit, hogy a munkatársak és az ügyvezetők elküldhessék és fogadhassák a szervezet sikeres működéséhez szükséges kommunikációkat; gyorsan továbbítja a belső üzeneteket a munkatársak között.

A harmadik alosztály a Vizsgálatok és Jelentések Alosztálya, amelynek terméke az etikus, termelő személyzet. Megvizsgálja a folyamatban lévő szervezeti projekteket, és jelentést tesz az állapotukról az ügyvezetőknek, hogy szükség esetén lépéseket tehessenek bármely gyenge pont kijavítására; összegyűjti és grafikonon ábrázolja a szervezet statisztikáit, hogy ezeket az ügyvezetők megvizsgálhassák és elemezhessék azért, hogy növeljék a termelést és a hatékonyságot; az etikus viselkedés magas szintjét tartja fenn a szervezetben.

Minden egyénnek megvan a saját huszonegy alosztályos szervezési táblája. Egy személy túlélését és sikerét az határozza meg, hogy milyen mértékben végzi el ezeknek az alosztályoknak a feladatait.

Meglehetősen egyszerű az egyén életére alkalmazni a szervezési táblát. Ha az illető veszi az egyik alosztály által végzett funkciókat, és összeveti ezeket a saját tevékenységeivel, megállapíthatja, hogy végzi-e ezeket, vagy pedig hiányoznak. Ha ugyanígy folytatja a többi alosztállyal, akkor fel tudja mérni, hogy a saját szervezési táblájáról mely funkciók vagy akár alosztályok hiányoznak. Ezután lépéseket tehet afelé, hogy orvosolja ezeket a hiányosságokat, és javítson az életén.

A következőkben a Szcientológia szervezési táblájának egyszerűsített változatát láthatja. Ez úgy írja le az osztályok funkcióit, ahogyan azok bármely egyénre, szervezetre vagy csoportra érvényesek.

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.