FELADAT >> 1. Olvassa el „A szervezésről” című részt.

A SZERVEZÉSRŐL

Lehetséges, hogy egy dolog beindítására tett próbálkozás során hiányozhat egy alapvető dolog: a szervezés.

A szervezni szó azt jelenti: egésszé formálni valamit, kölcsönösen kapcsolatban lévő és összefüggő részekkel; valaminek meghatározott, rendezett szerkezetet adni. Ebből kapjuk meg a szervezés kifejezést.

A szervezés cselekvések és feladatok lebontása specializált funkciókra.

Valaki meg tud szervezni egy saját maga által elvégzendő cselekvéssort. Ez abból áll, hogy megnézi, mit kell megtenni; megteszi, amit elsőként meg tud tenni, majd megvalósítható események soraként a maradékot; mindezt abból a célból, hogy elérje egy olyan cselekvés végső befejezését, amely elősegíti a kijelölt vagy posztulált céljait.

Egy csoportot azért szerveznek meg, hogy áramlásokat tegyenek lehetővé, és olyan specializált akciókat valósítsanak meg, amelyek önmagukban befejezettek, és amely kis akciókból vagy befejezésekből a csoport kijelölt vagy speciális célja előrébb jut, illetve megvalósul.

Az irányítás és valaminek a végzése között különbség van, és ezek szétválasztása néhány ember számára gondot jelent. Egy tevékenységért felelős személyről néha kiderül, hogy hiányos a szervezéssel kapcsolatos megértése, és így megpróbál minden tennivalót egyedül elvégezni. Ha ezt túlzásba viszi, az gyakorlatilag szétbomlaszthatja és hasznavehetetlenné teheti a csoportot, mert egy tag kivételével senkinek sincs funkciója, mivel ennek az egy embernek a tevékenységgel kapcsolatos monopóliuma megfosztotta őket tőle.

Igaz, hogy egy aktív és kompetens személy képes a dolgokat jobban csinálni. De igazából soha nem tud többet megcsinálni, mint amennyit meg tud csinálni, míg egy jól szervezett csoport, amelyben mindenkinek megvan a specializált funkciója, és amelyet egy felelős összehangol, a sokszorosát tudja elvégezni annak a munkának, amire egyetlen személy képes.

Mivel egy csoport szervezett, nehezebb legyőzni, mint egy egyént.

Egy kompetens egyén, akit túl sokszor hagytak cserben csoportok, hajlamos mindent magára vállalni, ahelyett hogy gatyába rázná a csoportot, és megszervezné a dolgokat.

Amikor az ember egy csoport inkompetenciája vagy más okok miatt fellépő sürgető kényszerhelyzettel kerül szembe, akkor a helyes eljárás a következő:

1. Kezelni a helyzetet.

2. Megszervezni a csoportot, hogy kezelje az ilyen dolgokat, és végezze a munkáját.

Az ember megrekedhet az 1-esnél, és ha ez történik, attól fogva nehézségei lesznek, és agyondolgozza magát. Ugyanis elmulasztja a 2-es lépést is megtenni.

Bármely csoport legnagyobb mulasztása az, ha elmulaszt szervezni.

Egyesülhetnek a világ proletárjai, de ha előtte vagy utána nem szerveződnek meg gyorsan, akkor nyomban le is fogják verni őket.

A szervezés elmulasztásának fő oka, hogy egyszerűen nem értik meg, mit is értünk ez alatt.

Például azt mondják egy ügyvezetőnek, hogy ő a felelős azért, hogy az X projekt végre legyen hajtva. Az illető nem sokat tud róla, viszont van két olyan embere, aki igen. A helytelen eljárás az lenne, ha megpróbálná egyedül végrehajtani az X projektet, vagy ha kiadna rá egy csomó irreális utasítást. A helyes eljárás pedig az, ha behívja azt az embert, aki tudja, miről van szó, a másikat mellé adja segítőnek, és megmondja nekik, hogy csinálják. Aztán a vezető, aki az utasítást kapta, anélkül hogy beleavatkozna, ismerkedjen meg jobban az X projekttel, hogy ő maga biztos lehessen abban, hogy tényleg végrehajtják, miközben továbbra is hagyja, hogy a kijelölt emberek csinálják.

A szervezésnek e módon való felfogása ennyire egyszerű: ön kijelöl valakit a munkára, és hagyja, hogy csinálja. Egy projekt esetében végezzen felmérést az összes elvégzendő feladatról, csoportosítsa önálló munkakörökké a különböző típusú tevékenységeket, jelöljön ki rájuk embereket, biztosítsa számukra az útvonalakat, amelyeken a kommunikáció áramolhat a csoporttagok között, anyagokat, valamint összeköttetést, és hagyja, hogy a csoport haladjon ezzel!

Minden posztot, legyen az bármilyen alacsony szinten, meg kell szervezni.

Mindenkinek, aki emberekért felelős, képesnek kell lennie megszervezni a funkciókat és a munkát.

Ha ezt valaki elmulasztja megtenni, akkor nagyon keveset végez el, és súlyosan túlhajszolt lesz. A csoport többi tagja pedig kihasználatlanul marad.

Annak megértésével, hogy létezik egy szervezésnek nevezett tárgy, és hogy ez a tárgy rendszerbe lett foglalva, illetve megtanulható és alkalmazható, bármely egyén vagy csoport sikert érhet el.

igaznak, valóságosnak vagy szükségesnek feltételezett, különösen okfejtés alapjaként.