© 1999-2010 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA

Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk.

Allt material som finns på denna sajt skyddas av lagarna om upphovsrätt och internationella upphovsrättsvillkor. Detta material har placerats på denna internetsajt med bemyndigande från upphovsrättsinnehavaren enbart i syfte att användare av denna sajt ska kunna titta på materialet. Användare har inte tillstånd att ladda ned eller överföra något av detta material elektroniskt, eller att på annat sätt reproducera något material i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar system för att lagra och återvinna data, inspelning, tryckning eller fotokopiering.

STUDIETEKNOLOGIN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart upphäva alla privilegier eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

TILLVARONS DYNAMIKER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

DEN EMOTIONELLA TONSKALAN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

KOMMUNIKATION
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

ASSISTER FÖR SJUKDOMAR OCH SKADOR
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

SVAR PÅ DROGPROBLEMET
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

KURSEN HUR MAN LÖSER KONFLIKTER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

INTEGRITET OCH ÄRLIGHET
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

ETIK OCH TILLSTÅNDEN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

ORSAKEN TILL UNDERTRYCKANDE
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

ÄKTENSKAP
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

BARN
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

VERKTYG FÖR ARBETSLIVET
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

ORGANISERINGENS GRUNDER
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

TARGETS OCH MÅL
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

UNDERSÖKNINGAR
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Alla rättigheter förbehållna. Detta arbete, och var och en av dess beståndsdelar, är skyddat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar i hela världen. Användaren har rätt att titta på eller ladda ned ett eller flera kapitel endast för personligt bruk. Sådant tillstånd utgör inte något tillstånd att ytterligare reproducera, distribuera, offentligt visa eller framföra arbetet eller på annat sätt vidarebefordra det, helt eller delvis, på något sätt. Alla sådana handlingar skall omedelbart återkalla ett privilegium eller tillstånd som på annat sätt beviljats utan att begränsa någon av de andra rättigheter eller kompensationer upphovsrättsinnehavaren kan ha.

VARUMÄRKESINFORMATION

Varumärken: Följande är varu- och servicemärken som ägs av Religious Technology Center i Los Angeles, Kalifornien, USA. Dessa märken är licensierade för att användas av Church of Scientology International och dess anslutna organisationer och har blivit registrerade i många länder i världen:

DIANETIK, HUBBARD, L. RON HUBBARD, SCIENTOLOGI och FRIVILLIGPASTORS-symbolen.


Skicka e-mail till oss påvm@volunteerministers.org
eller ring 1-800-HELP-4-YU (1-800-435-7498)


Återvänd till hemsidan