OPDRACHT >> 1. Lees: “Wat is Communicatie?”

WAT IS COMMUNICATIE?

Hoe praat je op een dusdanige manier dat een ander naar je luistert en je begrijpt? Hoe luistert men? Hoe weet men dat men gehoord en begrepen is?

Geen van deze punten over het onderwerp “communicatie” zijn ooit geanalyseerd of verklaard.

Het is bekend dat communicatie een belangrijk aspect van het leven is, maar tot dusver is niemand ooit in staat geweest aan iemand uit te leggen hoe hij moet communiceren.

Vóór Scientology haar intrede deed, werd er op het onderwerp “communicatie” geen nadruk gelegd en was er nooit studie van gemaakt. De aandacht die eraan gegeven werd, was gericht op de mechanische aspecten ervan en deze behoorden tot het terrein van ingenieurs. Toch is alles waar de mens naar streeft er totaal van afhankelijk dat hij volledig bekend is met de werkelijke grondbeginselen van communicatie.

Om te kunnen communiceren, moet je begrijpen wat communicatie is.

In Scientology is een omschrijving gegeven van wat communicatie is – en dat dit tot stand is gebracht, heeft zelfs geleid tot een veel dieper begrip van het leven.

Communicatie is in wezen het verplaatsen van een deeltje van de ene plaats in de ruimte naar een andere plaats in de ruimte. Een deeltje is datgene wat gecommuniceerd wordt. Dat kan een voorwerp zijn, een geschreven boodschap, een gesproken woord of een idee. Dit is de meest elementaire omschrijving van wat communicatie werkelijk is.

Deze simpele kijk op communicatie leidt tot de volledige definitie ervan:

Communicatie is de consideratie en actie van het voortdrijven van een impuls of deeltje vanuit een punt van oorsprong over een afstand naar een punt van ontvangst, met de intentie om op dat punt van ontvangst een duplicatie en begrip tot stand te brengen van datgene wat uit het punt van oorsprong was voortgekomen.

Duplicatie, iets dupliceren: (mentaal) iets exact reproduceren.

De formule van communicatie is: oorzaak, afstand, effect, met intentie, aandacht en duplicatie met begrip.

De definitie en de formule van communicatie maken het mogelijk dit onderwerp te begrijpen. Door communicatie te ontleden in haar componenten, kunnen we de functie van elke component bekijken en daardoor het geheel beter begrijpen.

Scientology is een praktische religie die zich bezig houdt met de studie van kennis, welke door de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen in levensomstandigheden kan voortbrengen. Ze werd door L. Ron Hubbard gedurende dertig jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.