OPDRACHT >> 13. Lees het artikel “Communicatieoefeningen”

TRAININGSOEFENINGEN IN COMMUNICATIE

Nu je de componenten en de formule van communicatie te weten bent gekomen, rijst de vraag hoe deze kennis wordt gebruikt. Hoe brengt je nu in praktijk wat je zojuist over de communicatieformule bestudeerd hebt? Hoe kun je de wetten van communicatie zo gemakkelijk en natuurlijk toepassen dat het bijna lijkt alsof ze bij je horen? Hoe wordt je inderdaad efficiënt in je communicatie?

In Scientology bestaan er oefeningen waarmee iedereen in staat is om zijn of haar niveau van communicatievaardigheid te verbeteren. Een oefening is een leer- of trainingsmethode waarbij iemand een bepaalde procedure keer op keer herhaalt om zijn of haar vaardigheid daarin te perfectioneren. De communicatieoefeningen die nu volgen, worden Training Routines of, afgekort, TR’s genoemd; ze behandelen de verschillende onderdelen van de communicatieformule.

De TR’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld om de beoefenaars van Scientology te trainen in het toepassen van de Scientology technieken, want daarvoor is een hoog niveau van communicatieve vaardigheid onmisbaar. Maar het gebruiken van de TR’s om elk onderdeel van de communicatieformule te oefenen, kan ieders vermogen om de communicatiecyclus onder de knie te krijgen en daardoor beter met anderen te communiceren, enorm vergroten.

Door deze oefeningen te doen, leer jij hoe je ervoor kunt zorgen dat anderen je communicaties begrijpen en hoe je ervoor kunt zorgen dat jezelf werkelijk begrijpt wat anderen tegen je zeggen, hoe je, wat wel genoemd wordt een “goed luisteraar”, kunt zijn, hoe je een communicatiecyclus tussen jij en iemand anders in goede banen kunt leiden en hoe je fouten in de communicatiecyclussen van anderen kunt herkennen en corrigeren.

Deze vaardigheden zijn stuk voor stuk van onmetelijke waarde in het leven van alledag. Welk beroep je ook uitoefent en bij wat voor activiteiten je ook betrokken bent, het vermogen om met gemak en zekerheid te communiceren is daarvoor altijd van essentieel belang.

Je kunt de TR’s niet in je eentje doen; je hebt er de hulp van een ander voor nodig. De manier waarop dit gebeurt, is dat je een paar vormt met iemand anders en de oefeningen samen gaat doen. Je doet dit om en om: wanneer je een oefening doet, helpt de ander je om die onder de knie te krijgen. Vervolgens is de ander aan de beurt en help je hem of haar om de oefening te doen. Iemand anders door een oefening heen helpen wordt coachen genoemd.

De oefeningen geven aanwijzingen over de rol van de student en de rol van de coach. Wanneer je de oefening doet, wordt je de student genoemd en degene die je door de oefening heen helpt wordt de coach genoemd.

Het maakt geen verschil of je eerst als student begint en je partner als coach, of omgekeerd. Je bent om de beurt student en coach om elkaar door de oefeningen heen te helpen. Door elkaar zo beurtelings door de TR’s heen te helpen, kun je beiden leren de communicatiecyclus ten volle te gebruiken.

Voordat je begint de TR’s te doen, moet je dus eerst iemand anders vinden met wie je de oefeningen beurtelings als student en coach kunt doen.

Het is heel belangrijk dat zowel jij als je partner al deze oefeningen doorlezen en begrijpen vóór je ze begint te doen. Op de oefeningen volgt ook nog een sectie waarin wordt uitgelegd wat de correcte manier is om iemand te coachen. Ook deze moet grondig worden bestudeerd en begrepen voordat met de oefeningen wordt begonnen, omdat coachen volgens een heel exacte procedure gaat. Het is van essentieel belang dat het coachen op de juiste wijze gedaan wordt om met de TR’s zo goed mogelijke resultaten te bereiken.

Elk van de TR’s heeft een nummer en een naam; dit zijn eenvoudig aanduidingen om naar een bepaalde TR te kunnen verwijzen.

De opdrachten bestaan uit de gesproken aanwijzingen die de coach moet gebruiken om de student te laten starten, doorgaan en stoppen met de oefening, en uit de vragen of uitspraken die worden gebruikt tijdens het doen van de TR.

Bij elke oefening wordt ook vermeld in welke positie de coach en de student ten opzichte van elkaar moeten gaan zitten.

Bij elke TR richt je je op het verwerven van een specifieke communicatievaardigheid die iedere keer wordt vermeld onder het doel.

De nadruk bij de training geeft aan hoe de oefening moet worden gedaan en op welke belangrijke punten bij het coachen de nadruk moet worden gelegd.

In sommige oefeningen is de terminologie opgenomen om aan te geven hoe de verschillende opdrachten of vragen tijdens de procedure worden gebruikt. In Scientology duiden we met het woord terminologie eenvoudig het speciale woordgebruik aan dat geldt voor een bepaalde oefening.

Wanneer deze oefeningen worden gedaan met toewijding en exact zoals het staat beschreven, zullen ze leiden tot succesvolle communicatie – voor iedereen.

Scientology is een praktische religie die zich bezig houdt met de studie van kennis, welke door de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen in levensomstandigheden kan voortbrengen. Ze werd door L. Ron Hubbard gedurende dertig jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.