OPDRACHT >> 16. Lees het gedeelte “TR 0 Bullbaiten”

COMMUNICATIE TRAININGSOEFENINGEN

Nummer: TR 0 Bullbaiten

Naam: Gebullbait confronteren.

De term bullbaiten betekent het vinden van bepaalde acties, woorden, uitdrukkingen, manieren of onderwerpen waardoor de student die de oefening doet, wordt afgeleid, omdat ze veroorzaken dat hij op de coach reageert. Het woord bullbaiten is afgeleid van een “sport” die bedreven werd in Engels- en Spaanstalige landen, baiting (pesten) genaamd; het hield in dat honden werden opgehitst tegen een geketende stier.

Je zult merken dat er voor iedereen bepaalde dingen bestaan waar hij of zij op een of andere manier op reageert. In Scientology noemen we dit een button (drukknop): een ding, woord, gezegde, onderwerp of gebied, dat bij iemand een antwoord of een reactie ontlokt.

De coach zegt bijvoorbeeld tegen de student iets als: “Wat heb jij enorme oren”. De student reageert hierop door onbedaarlijk te gaan lachen. De coach heeft dus bij die student een button gevonden. Dit is bullbaiten.

TR 0 Bullbaiten

 

 

In bovenstaande afbeeldingen vindt de coach een button (drukknop) bij de student (1) en flunkt hem omdat hij het confronteren onderbreekt (2). Ze gaat verder met de oefening en herhaalt de zin waar de student op reageerde (3); ze blijft de zin herhalen tot de student het gemakkelijk kan confronteren, zonder erop te reageren (4, 5, 6).

Ze gaat door met bullbaiten en probeert een andere button te vinden. Wanneer dit gebeurt (7), flunkt ze de student en vertelt hem waarom (8); dan zet ze de oefening voort met het flat maken van de nieuwe button.

Opdrachten: Coach: “Start”, “Dat was 't”, “Flunk”.

Positie: De student en de coach zitten op een comfortabele afstand tegenover elkaar – op ongeveer een meter.

Doel: De vaardigheid te verwerven om rustig te zitten en naar iemand te kijken zonder gespannenheid en zonder van zijn stuk gebracht of afgeleid te worden, of op enige wijze te reageren op wat de andere persoon zegt of doet.

In de voorgaande oefening leert een student te confronteren terwijl de coach er gewoon stilzwijgend zit. In TR 0 Bullbaiten wordt het vermogen van de student om te confronteren vergroot en leert hij niet van zijn stuk gebracht te worden door de acties van de coach.

Dit verbetert het vermogen om er te zijn en een communicatie aan iemand anders over te brengen, in elke sociale situatie en situatie in het leven, zonder door wat dan ook te worden afgeleid.

Heb je bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat je met iemand stond te praten en van de wijs raakte of niet meer uit je woorden kon komen toen hij een ander onderwerp ter sprake bracht? Hebt je wel eens onbeheerst gereageerd op iets wat een ander zei, ondanks het feit dat je dat niet wilde? Deze oefening kan uw vermogen vergroten om bij alle aspecten van communicatie het punt van oorzaak in te blijven nemen en de zaak in de hand te houden.

Nadruk bij het oefenen: Nadat de leerling geslaagd is voor TR 0 Confronteren en er gewoon op zijn gemak kan zijn, kan er met “bullbaiten” begonnen worden. Alles wat toegevoegd wordt aan er zijn, wordt streng door de coach geflunkt. Zenuwtrekkingen, knipperen met de ogen, zuchten, draaien, alles behalve er gewoon zijn, wordt direct geflunkt, met vermelding van de reden. Ze gaat door met bullbaiten door een andere button te proberen te vinden. Wanneer dit gebeurt (7), flunkt ze de student en vertelt hem waarom (8); dan zet ze de oefening voort met het flat maken van de nieuwe button.

Terminologie van de coach als coach: De student kucht. De coach zegt: “Flunk! Je kuchte. Start.” Dit is alles wat de coach aan terminologie gebruikt als coach.

Terminologie van de coach als degene die door de student geconfronteerd wordt: De coach mag alles zeggen of doen behalve van zijn stoel opstaan. Maar de coach moet realistisch blijven bij het coachen door met situaties en omstandigheden te komen die werkelijk in het leven van alledag zouden kunnen optreden. De coach mag de student niet aanraken.

De “buttons” van de student kunnen gevonden worden en hard worden bewerkt. Woorden die geen deel van de terminologie van de coach als coach zijn, mogen geen reactie uitlokken bij de student. Als de student wel reageert, is de coach onmiddellijk coach (en volgt de hierboven gegeven terminologie).

De student is geslaagd wanneer hij er op zijn gemak kan zijn zonder van zijn stuk gebracht of afgeleid te worden of op enige wijze te reageren op wat de coach ook zegt of doet, en een grote stabiele win heeft behaald.

een ding, woord, gezegde, onderwerp of gebied dat bij iemand een antwoord of een reactie uitlokt.