OPDRACHT >> 23. Lees het artikel “Coachen”

COACHEN

Het is een technologie op zich.Het coachen is een uiterst belangrijk onderdeel van de studietechnologie. Het zou goed moeten worden begrepen door zowel jou als je partner voordat je enige TR oefeningen start.

Goed coachen kan het verschil uitmaken of iemand met uitstekende resultaten door de oefening komt of er in het geheel niet doorheen komt.

Om je te helpen om op cursus zo goed mogelijk als coach te functioneren, tref je hieronder enige gegevens aan die je zullen helpen:

1. Coach met een doelstelling.

Wanneer je coacht, houd dan als doel voor ogen dat de student de trainingsoefening correct leert doen; werk er doelbewust aan dit doel te bereiken. Wanneer je als coach de student corrigeert, doe het dan niet zonder reden, niet zonder doel. Heb als doel voor ogen dat de student een beter begrip van de oefening krijgt en dat hij die oefening naar zijn beste vermogen doet.

2. Coach met realiteit.

Wees realistisch wanneer je coacht. Wanneer je een student een originatie geeft, maak er dan werkelijk een originatie van – niet gewoon iets wat het blad met originaties zei dat je zou moeten zeggen – zodat het is alsof de student het moest behandelen precies zoals je het in een werkelijke situatie of onder werkelijke omstandigheden zou zeggen. Dit betekent echter niet dat je werkelijk de dingen moet voelen die je tegen de student zegt, zoals wanneer je tegen hem zegt: “Mijn been doet pijn”. Dit betekent dan niet dat je been pijn moet doen, maar dat je het op zo'n manier moet zeggen dat de student echt de indruk heeft dat je been pijn doet. Iets anders wat dit betreft, is dat je geen ervaringen uit je verleden moet gebruiken om mee te coachen. Wees inventief in het heden.

3. Coach met intentie.

Achter al je coachen zou de intentie moeten zitten dat je student zich er aan het einde van de oefening van bewust is dat hij het aan het einde beter doet dan aan het begin ervan. De student moet een gevoel hebben dat hij bij deze trainingsstap iets bereikt heeft, ongeacht hoe weinig het is. Het is je bedoeling – en dat zou het bij coachen altijd moeten zijn – dat de student die je coacht, bekwamer wordt en een beter begrip krijgt van datgene waarop hij wordt gecoacht.

4. Pak bij het coachen slechts één ding tegelijk aan.

Bijvoorbeeld: als de student bij TR 4 het daarvoor gestelde doel bereikt, ga dan de eerdere TR’s stuk voor stuk na. Confronteert hij je? Origineert hij de vraag iedere keer als van hemzelf en had hij werkelijk de intentie die bij je over te laten komen? Maken zijn bevestigingen een einde aan de communicatiecyclussen, enz. Coach deze dingen echter alleen stuk voor stuk; nooit twee of meer tegelijk. Zorg dat de student ieder ding waar je hem op coacht, correct doet voordat hij verdergaat naar de volgende trainingsstap. Naarmate een student beter wordt in een bepaalde oefening of een bepaald deel van een oefening, zou je als coach een hoger niveau van bekwaamheid moeten verlangen. Dit betekent niet dat je “nooit tevreden” zou moeten zijn. Het betekent wel dat iemand altijd beter kan worden, en zodra je een bepaald niveau van bekwaamheid bij de student hebt bereikt, werk dan toe naar een nieuw plateau.

Als je vindt dat de student een harde dobber heeft met een van de oefeningen, is het eerste wat je moet doen hem de tekst van de oefening opnieuw te laten lezen en enige woorden vinden die hij niet helemaal begrepen heeft en ze opzoeken in een woordenboek. Als dat de situatie niet verhelpt, kijk dan of het een van de eerdere oefeningen is waar hij in vastgelopen is. Als dat het geval is, ga dan terug naar de eerdere oefening waar hij in vastgelopen was en krijg hem door die oefening tot hij hem kan doen. Zodra je dat hebt gedaan, begin je aan de volgende oefening en doe je die tot hij ervoor slaagt en kom zo terug tot de latere oefeningen.

Als coach zou je altijd moeten werken in de richting van beter en nauwkeuriger coachen. Sta jezelf als coach nooit toe slordig werk te leveren, omdat je daarmee je student een slechte dienst zou bewijzen en we betwijfelen of jij er blij mee zou zijn als een ander jou zo'n slechte dienst zou bewijzen.

Geef bij coachen nooit een mening als zodanig, maar geef je aanwijzingen altijd als een rechtstreekse mededeling in plaats van te zeggen “Ik denk”, of “Wel, misschien is dat inderdaad zo”, enz.

Als coach ben jij degene die de belangrijkste verantwoordelijkheid draagt voor de oefening en de resultaten die bij de student worden behaald.

Af en toe zal de student wanneer hij iets verkeerd doet, beginnen uit te leggen en te rechtvaardigen wat hij aan het doen is. Hij zal je allerlei oorzaken en redenen geven. Door lang over dergelijke dingen te praten bereik je niet zo veel. Alleen door het doen van de trainingsoefening bereik je de doeleinden van de TR en worden alle meningsverschillen opgelost. Je komt er verder mee door het te doen, dan door erover te praten.

Bij de oefeningen moet de coach coachen met wat er in het materiaal vermeld staat onder “Nadruk bij de Training” en “Doelstelling”.

Deze Trainingsoefeningen neigen er zo nu en dan toe de student van streek te maken. De mogelijkheid bestaat dat de student tijdens een oefening kwaad wordt of enorm van streek raakt of wat misemotie ervaart. Als dit zou gebeuren moet de coach de student door de upset heen helpen, in plaats van de oefening te beëindigen en de student in zijn ontsteltenis te laten. In zo'n situatie, maakt je de student nog meer van streek door hem daar te laten zitten, dan hem gewoon door de oefening heen te halen. De intentie van de oefening is om de student te leren communiceren, en iedere upset is puur als gevolg van de oefening en speelt er geen rol in.

Er is een detail dat de meeste mensen vergeten en dat is de student te vertellen wanneer hij de oefening correct heeft gedaan of bij een bepaalde stap goed werk heeft geleverd. Naast het corrigeren van dingen die verkeerd gaan, horen er ook complimenten te worden gegeven voor dingen die goed gaan.

Je moet de student zeer beslist “flunken” voor alles wat neerkomt op “zelf-coachen”. (waar de student zichzelf probeert te corrigeren). De reden hiervoor is dat de student de neiging zal hebben te introverteren en te veel zal kijken naar de wijze waarop hij iets doet en wat hij doet, in plaats van het gewoon te doen.

Houd als coach je aandacht gericht op de student en hoe het met hem gaat en raak niet dermate geïnteresseerd in wat je zelf aan het doen bent, dat je de student verwaarloost en je niet bewust bent van zijn vermogen of onvermogen om de oefening correct te doen. Het is gemakkelijk om “interessant” te gaan zitten doen tegenover een student, om hem aan het lachen te maken en wat op te scheppen. Maar je voornaamste taak als coach is te kijken hoe goed de student in elke trainingsoefening kan worden en dat is waar je aandacht op gericht moet zijn; dat, en hoe goed hij het doet.

De vooruitgang van de student wordt in grote mate bepaald door het niveau van coachen. En goede resultaten leveren betere mensen op.

Als het coachen goed door jou en je partner begrepen wordt, ben je klaar de TR's te oefenen. De sleutel om deze oefeningen succesvol onder de knie te krijgen is ze precies zo te doen als ze beschreven staan.

Het kost je uren en uren oefenen om je erin te perfectioneren, maar die tijd is goed besteed. Elke TR's wordt gedaan totdat de student het doel van de oefening bereikt en die TR kan doen.

De student moet misschien vele uren besteden aan elke TR voordat hij zich werkeljk de vaardigheid eigen heeft gemaakt die behoort bij die TR, en die vaardigheid behoudt. Dit geld vooral voor TR 0 Er zijn, TR 0 Confronteren en TR 0 Bullbaiten.

Er is één TR waarvoor een specifieke tijdsduur geldt als vereiste om ervoor te slagen: op TR 0 Confronteren moet de student oefenen tot hij een punt heeft bereikt waarop hij de oefening gedurende twee uur aan één stuk gemakkelijk kan doen.

De coach werkt met de student aan een bepaalde TR tot een punt waarop het vermogen van de student om de oefening goed te doen, groter geworden is. Het is beter verscheidene keren door deze TR’s te gaan, van TR 0 Er zijn tot TR 4, in juiste volgorde, waarbij men iedere keer hogere eisen stelt, dan eindeloos vast te blijven zitten op één TR, of als coach in het begin zo onverzettelijk te zijn dat de student een terugval vertoont.

Met harde, maar eerlijke coaching, en een goede stapsgewijze aanpak, zal de voltooiing van de TR's voor de student betekenen dat hij zekerheid heeft verworven over zijn bekwaamheid in het toepassen van de communicatieformule in elke situatie waar hij mee kan worden geconfronteerd.

En dat is een van de meest waardevolle bekwaamheden die hij zich ooit eigen zal maken.

 

Originatieblad

De coach gebruikt deze nu en dan in Training Routine nummer 4 Behandeling van Orginaties

Ik heb pijn in mijn maag.

De kamer lijkt groter.

Mijn lichaam voelt zwaar aan.

Ik kreeg een zenuwtrekking in mijn been.

Ik heb het gevoel dat ik zink.

De kleuren in de kamer zijn helderder.

Mijn hoofd voelt scheef aan.

Ik voel me geweldig.

Ik ben verschrikkelijk bang.

Je bent de eerste persoon die ooit naar me geluisterd heeft.

Ik besef net dat ik jarenlang hoofdpijn heb gehad.

Dat is belachelijk.

Ik voel me helemaal in de war.

Ik heb een stekende pijn in mijn rug.

Ik voel me op de een of andere manier lichter.

Dat kan ik je niet zeggen.

Ik voel me verschrikkelijk – alsof ik iets verloren heb, of zoiets.

Hé – dat wist ik nog niet.

De kamer lijkt donker te worden.

Ik voel me verschrikkelijk gespannen.

Je hebt hier wel een mooie werkkamer.

Ik heb het overal warm.

Tussen haakjes, ik heb gisteren dat tennistoernooi gewonnen.

Mijn hoofd voelt aan alsof er een strakke band omheen zit.

Wanneer ga je naar de kapper?

Ik voel me alsof ik op de een of andere manier helemaal ingesloten ben.

Wie gaat de bekerfinale winnen?

Deze stoel zit zo lekker dat ik hier best zou kunnen slapen.

Ik moet steeds maar denken aan die agent die vanmorgen naar mij op zijn fluit stond te blazen.

Hoe lang moeten we dit nog doen?

M’n gezicht tintelt.

Ik krijg slaap.

Ik val om van de honger. Laten we gaan lunchen.

Ik voel me opeens zo moe.

Alles wordt wazig.

Gaat deze kamer heen en weer?

Ik realiseer me net dat ik het mijn hele leven bij het verkeerde eind heb gehad.

Ik heb het gevoel dat er een spinnenweb op mijn gezicht zit.

Mijn linkerknie doet zeer.

Ik voel me zo licht.

Wordt het hier nu niet warmer?

Ik herinner me net de eerste keer dat ik ging zwemmen.

Die pijn in mijn rug heb ik al jaren.

Ben je getrouwd?

Ik voel me zo eenzaam.

Het voelt alsof ik niet kan praten.

M’n lichaam begint helemaal te trillen.

M’n ribben doen zeer.

Alles lijkt wel donker te worden.

Word je er niet moe van om naar iemand als ik te luisteren?

de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot alleen kennis van de wetenschap of de kunst. In Scientology verwijst de technologie naar de door L. Ron Hubbard ontwikkelde toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te herstellen.