OPDRACHT >> 4. Lees: “Contact-assist”

CONTACT ASSIST:

Er is een fundamenteel principe in Scientology dat eruit bestaat dat men een gewond lichaamsdeel precies op de plek en in de positie moet brengen waar en zoals het gewond is geraakt. Deze actie kan een therapeutisch effect hebben; de naam ervan is Contact Assist. Het is de meest algemene assist voor ongevallen en verwondingen.

Theorie

Een van de fundamentele reacties van het leven is het vermijden van de plek waar de verwonding of het ongeval plaatsvond. Dit is een overlevingsfactor, maar deze is niet analytisch (niet gebaseerd op rationeel denken). Als men bijvoorbeeld tegen een tafel zou oplopen en zichzelf zou bezeren, zou men geneigd zijn uit de buurt van die plek te blijven. Men zou dan denken dat men die tafel vermeed, maar in feite vermijdt men de exacte locatie van het ongeluk. Zelfs als de tafel zou worden weggehaald, zou hij de plek waar hij zich bezeerd had, blijven vermijden. Dit is de wezenlijke reden voor een contact-assist.

Wanneer de exacte plaats van het ongeluk of letsel beschikbaar is, doe dan altijd een contact-assist. Deze kan door andere soorten assisten worden gevolgd, maar als de materiële voorwerpen en de plaats beschikbaar zijn, moet er altijd eerst een Contact Assist gegeven worden.

Procedure

  1. Vergeet niet dat vaak eerste hulp en fysieke handelingen nodig zijn, voordat men met een contact-assist kan beginnen. Er moet altijd eerst eerste hulp worden verleend. Beoordeel de situatie vanuit het gezichtspunt van hoeveel eerste hulp er nodig is en zodra je die situatie hebt opgelost, geef dan de assist. Een assist zal geen slagaderlijke bloeding stelpen, maar een drukverband doet dat wel.
  2. Breng de persoon naar de exacte plaats waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. Als het voorwerp heet is, laat je het eerst afkoelen; als de stroom aan staat, zet je de stroom af voordat je de assist geeft.
  3. Zeg tegen de persoon: “We gaan nu een Contact Assist doen”.
  4. Laat de persoon dezelfde positie innemen als hij innam voordat het ongeluk gebeurde. Als hij een stuk gereedschap in zijn hand had of van een stuk gereedschap gebruikmaakte, moet hij er dezelfde bewegingen mee maken.
  5. Zeg tegen de persoon dat hij langzaam door het voorval heen moet gaan, precies zoals het gebeurde. Laat hem precies dupliceren wat er gebeurde op het moment van de verwonding, door hem de exacte plaats met zijn gewonde lichaamsdeel te laten aanraken. Je laat hem voorzichtig het ding aanraken dat hem pijn heeft gedaan. Als hij zijn vinger heeft geprikt aan een doorn in de rozentuin, laat hem dan voorzichtig met hetzelfde deel van dezelfde vinger die geprikt was, precies dezelfde doorn aanraken. Als hij met zijn hand tussen een deur was gekomen, zou je hem terug laten gaan en met zijn gewonde hand precies dezelfde plaats op dezelfde deur laten aanraken, waarbij hij dezelfde bewegingen maakt die op het moment van de verwonding waren gemaakt. Hierbij worden nauwelijks enige opdrachten gegeven; hoe minder je zegt, hoe beter het is.
  6. Herhaal dit steeds maar weer, totdat de exacte somatiek opkomt en weer weggaat – verschijnt en vervolgens weer verdwijnt. (In Scientology gebruiken we het woord somatiek voor het aanduiden van alle soorten onaangename lichamelijke gewaarwordingen, ziektes, pijnen of lichamelijke ongemakken. Soma betekent in het Grieks “lichaam”.))

Behalve dat de somatiek verdwijnt, komt de persoon gewoonlijk ook tot het een of andere besef: iets over zijn verwonding, of over de omstandigheden die te maken hadden met de manier waarop hij zich bezeerde, of over de omgeving. Een dergelijk besef wordt een cognitie genoemd.

U moet de persoon ertoe brengen het exacte punt aan te raken, om het exacte verschijnsel van het verdwijnen van de somatiek teweeg te brengen. Als dit gebeurt en hij een cognitieheeft gekregen, eindig dan de assist door tegen de persoon te zeggen: “Einde van de assist”.

Dwing de persoon niet

Een Contact Assist moet soms gradiëntsgewijzegedaan worden – met een geleidelijke aanloop. Laten we zeggen dat een kind zijn scheen heeft gestoten tegen de grasmaaier en niet dichter dan 30 meter in de buurt van die grasmaaier wil komen. Je zou hem een contact-assist laten doen met zijn scheen en lichaam op dat punt (op 30 meter afstand van dezelfde grasmaaier), waarbij je hem de bewegingen laat maken die tijdens het ongeluk werden gemaakt. Geleidelijk, gradiënt na gradiënt, verklein je de afstand waarop hij bereid is om de grasmaaier te naderen en uiteindelijk zal hij naar de grasmaaier toe lopen en daarop een contact-assist doen.

Als men een ongeval heeft gehad of letsel heeft opgelopen, moet men een Contact Assist doen.
Een van de grondpatronen van de reacties van het leven is het vermijden van plaatsen waar men zich bezeerd heeft.
Laat de persoon dezelfde houding aannemen als hij had vóór het ongeval plaatsvond. Laat hem het ding waar hij zich aan bezeerd heeft, zachtjes aanraken. Als hij een stuk gereedschap in zijn hand had of in gebruik had, zou hij er weer dezelfde bewegingen mee moeten maken.
Herhaal dit steeds weer, totdat de exacte somatiek opkomt en vervolgens weer weggaat (de pijn is weg) en de persoon een cognitie krijgt. Om dit exacte verschijnsel teweeg te brengen, moet je hem ertoe brengen het exacte punt aan te raken.

Je mag de persoon nooit met geweld naar de plaats slepen waar de verwonding of het ongeluk heeft plaatsgevonden. Als u hem probeert te dwingen, zou hij zich overweldigd kunnen voelen, wat een slecht effect op hem kan hebben.

Contact Assisten kunnen “solo” (door de persoon zelf) worden gedaan, maar dan moet de persoon er wel zeker van zijn dat hij ermee doorgaat tot de somatiek verdwenen is.

Elk soort letsel kan en moet worden behandeld met een contact-assist. Het is altijd de beste soort assist voor verwondingen wanneer de exacte plaats beschikbaar is en hij moet aan alle andere assistacties voorafgaan. Contact-assisten kunnen onbeperkt worden gedaan. Ze brengen soms wonderen teweeg – maar ze helpen in ieder geval altijd.

Als iemand zich bezeert, kan hij zichzelf een Contact Assist geven. Hij herhaalt – zachtjes – exact wat er gebeurde op het moment dat hij zich bezeerde, en hij zorgt ervoor dat hij daarmee doorgaat tot de pijn oplost.

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met het bestuderen van kennis, en waarbij door middel van het toepassen van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kunnen worden gebracht in de condities van het leven. Het is ontwikkeld door L. Ron Hubbard in zo’n dertig jaar tijd. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

een strook doek die strak gebonden wordt om een gewonde arm of been om tijdelijk het bloeden uit een grote ader te stoppen, om zodoende hevig bloedverlies te voorkomen.

in Scientology gebruiken we het woord somatiek voor het aanduiden van alle soorten onaangename lichamelijke gewaarwordingen, ziektes, pijnen of lichamelijke ongemakken. Soma betekent in het Grieks “lichaam”.

een nieuw besef over het leven. Het zijn van die uitspraken als: “Wat zeg je me daarvan, ik begrijp ineens...”; iets wat iemand opeens begrijpt of voelt.