OPDRACHT >> 19. Lees: “Assist voor een bewusteloze persoon”

ASSIST VOOR EEN BEWUSTELOZE PERSOON

Iemand die bewusteloos is, zelfs iemand die in een lange, onafgebroken coma heeft gelegen, kan worden geholpen door het gebruik van een proces genaamd een Assist voor een bewusteloze persoon. Met deze assist kan je de persoon helpen om met je en de omgeving in communicatie te komen. Op die manier kan je hem uit zijn bewusteloosheid halen en weer tot het normale leven terugbrengen. Het is een gemakkelijke assist om te leren en te doen.

Theorie

De theorie waarom assisten werken omvat drie factoren. De eerste is de controle over en het richting geven aan de aandacht. De tweede is locatie. De derde is tijd. Iemand die ziek of geblesseerd is, blijft ziek of geblesseerd omdat er iets mis is met elk van deze drie factoren. Zijn aandacht staat niet onder controle, hij is in gedachten ergens anders gelokaliseerd en hij is niet in de tegenwoordige tijd, (het heden). Hij is in het verleden. Het probleem van iemand die met een assist wenst te helpen, is hoe de aandacht van de persoon onder controle te krijgen, de persoon hier gelokaliseerd te krijgen en hem in het hedente krijgen. Door de bewusteloze persoon nabije dingen te laten aanraken zoals een kussen, de vloer of zijn lichaam (zonder een gewond lichaamsdeel pijn te doen), kun je hem helpen om zijn aandacht weer onder controle te krijgen en hem in het heden krijgen. Het proces is vederlicht, maar het kan heel diep doordringen.

Procedure

1. Neem de hand van de persoon voorzichtig in jouw hand en vertel hem: “Ik ga je helpen om weer beter te worden”.

2. Verplaats zijn hand voorzichtig en druk die tegen een voorwerp waarbij je hem de opdracht geeft: “Voel die/dat _________(voorwerp)” Gebruik de bedsprei, het kussen, het bed, enz. Je wacht niet op een reactie, maar je geeft de persoon wél een moment om het voorwerp te voelen. (Zwicht niet voor het idee dat “bewusteloze” mensen niet op een of andere manier in staat zijn om te denken of zich van iets bewust te zijn. Een thetan is zelden bewusteloos, ongeacht wat het lichaam doet of niet doet.)

3. Bevestig de persoon.

4. Geef de volgende opdracht en beweeg de hand van de persoon om een ander voorwerp aan te raken.

Bijvoorbeeld:

“Voel die bedsprei.”

(Degene die de assist geeft, legt de hand van de bewusteloze persoon op de sprei.)

(Pauze)

“Dank je.”

“Voel dat kussen.”

(Degene die de assist geeft verplaatst de hand van de bewusteloze persoon en legt die op het kussen.)

(Pauze)

“Dank je.”

Enzovoort.

5. Ga door met het geven van opdrachten, het bewegen van zijn hand naar het volgende voorwerp en bevestigen.

6. Als de persoon weer bij bewustzijn is, eindig je door te zeggen: “Einde van de assist”.

Als je iemand behandelt die in een coma ligt, breng je hem wellicht niet in één enkele assistsessie weer tot bewustzijn. Waar u in zo’n geval naar uitkijkt als teken om de sessie te beëindigen, is een verbetering in de conditie van de persoon. Er zijn verschillende indicatoren die je duidelijk maken dat je een verbetering hebt bewerkstelligd. De ademhaling van de persoon zou gemakkelijker kunnen gaan; de tint van zijn huid zou kunnen verbeteren; het zou kunnen dat hij er gewoon beter of meer op zijn gemak uitziet dan toen je die sessie startte. Kijk heel zorgvuldig uit naar zulke indicatoren. Zij tonen je dat je vooruitgang boekt. Als je bij iemand die in een coma ligt verbetering hebt bereikt, eindig je door te zeggen: “Dat is het voor vandaag” en laat je de persoon weten wanneer je hem weer komt opzoeken voor de volgende sessie.

Systeem met handsignalen

Wanneer men de bewusteloze persoon dingen laat aanraken die binnen zijn bereik zijn, zoals een kussen, de sprei of zijn lichaam, kan dat hem helpen zijn aandacht onder controle te krijgen; het kan hem naar het heden halen en weer terugbrengen tot het normale leven.

Er kan met een bewusteloze persoon een signaalsysteem overeen worden gekomen zodat je hem vragen kunt stellen en antwoorden met “ja” of “nee” kunt krijgen. Het signalensysteem is eenvoudig: neem de hand van de persoon voorzichtig in de uwe zodat hij erin kan knijpen. Zeg tegen hem: “Je kunt me antwoord geven door in mijn hand te knijpen. Knijp eenmaal voor ‘Ja’ en tweemaal voor ‘Nee’.” Je kunt hem dan eenvoudige vragen stellen om erachter te komen of je enige verbetering hebt bewerkstelligd: “kun je me horen?” of “weet je waar je bent?” De persoon zal gewoonlijk reageren, al is het zwakjes, zelfs terwijl hij bewusteloos is. Als er geen reactie of een negatieve reactie is, ga dan door met¬de¬assistsessie.

Dit systeem is vooral bruikbaar als je een assist geeft aan iemand die in coma ligt. Laten we zeggen dat je tijdens de assist een verandering in de persoon opmerkt zoals het trillen van zijn oogleden of het half dichtknijpen van zijn ogen. Het signaalsysteem kan op dat moment gebruikt worden door de persoon te vragen: “Voel je je iets beter?” of “Weet je waar je bent?” Als je constateert dat hij vooruit is gegaan, eindig je met die sessie; zo niet, ga je door totdat er een verbetering is.

Een ander voorbeeld van het gebruiken van dit systeem is het beginnen van een assist-sessie bij iemand in coma die je al geregeld assist-sessies gegeven hebt. Bij het begin van zo’n sessie kun je het systeem van knijpen in de hand overeenkomen en de persoon vragen: “Gaat het iets beter vandaag?” of “Gaat het beter met je dan toen ik hier de laatste keer was?” Wat voor een reactie je ook krijgt (behalve wanneer de persoon op dat moment tot bewustzijn komt), je blijft doorgaan met de Assist voor een bewusteloze persoon, totdat je een verbetering hebt bereikt in die sessie.

Het kan zijn dat je eerst de omgeving onder controle moet brengen, voordat de assist kan worden begonnen. Als je de assist bijvoorbeeld in een ziekenhuis geeft, zou je ervoor moeten zorgen dat het verplegend personeel je daarbij niet kan storen.

De assist is voltooid als de persoon weer bij bewustzijn is. Dit kan vrij snel gebeuren, maar het kan soms ook vele sessies vergen voordat het is bereikt. Jouw taak bestaat eruit ermee door te gaan en in elke sessie een verbetering voor de persoon te bewerkstelligen. Als de persoon weer bij bewustzijn is, is de assist afgelopen, maar het betekent niet dat je met hem klaar bent. Het betekent dat je nu kunt overgaan op andere assist-acties en auditing.

Deze simpele assist kan aan een bewusteloze persoon het leven en het beleven ervan teruggeven. Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan het resultaat het grootste wonder zijn dat iemand ooit gezien heeft!

de persoon zelf – niet zijn lichaam of zijn naam, het fysisch universum of iets anders – het is wat zich bewust is van het bewust zijn, de identiteit die het individu is. De term thetan werd bedacht om elke mogelijke verwarring met oudere, niet-geldige begrippen uit te schakelen. Deze term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de moderne manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is te confronteren. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.