OPDRACHT >> 7. Lees: “Touch Assist”

TOUCH ASSIST

De touch-assist is de assist die het meest algemeen wordt gebruikt en waarschijnlijk het best bekend is. Hij werd voor het eerst ontwikkeld in het begin van de jaren ’50 en is sindsdien in gebruik geweest.

Het toepassen van Touch Assisten blijft niet beperkt tot verwondingen. Ze zijn niet alleen maar voor de gestoten hand of de verbrande pols. Ze kunnen worden gedaan op een doffe rugpijn, een constante oorpijn, een geïnfecteerde steenpuist en een maag die van streek is. In feite is het aantal zaken waar dit eenvoudige maar krachtige proces op kan worden toegepast, onbeperkt!

Theorie

Het doel van een Touch Assist is het herstellen van de communicatie met gewonde of zieke lichaamsdelen. De aandacht van de persoon wordt op de gewonde of aangetaste lichaamsdelen gevestigd. Men doet dit door het lichaam van de zieke of gewonde herhaaldelijk aan te raken en hem in-communicatie te brengen met het letsel. Door zijn communicatie ermee treedt herstel op. De techniek berust op het principe dat de manier om iets te genezen of te herstellen is om iemand ermee in-communicatie te brengen.

Elke lichamelijke ziekte komt voort uit het verzuimen van de persoon om in communicatie te zijn met het lichaamsdeel of het gebied dat ziek is. Een chronische verwonding blijft langer bestaan als er geen fysieke communicatie is met de aangetaste plek, of met de locatie waar zich het letsel bevindt in het fysisch universum.

Wanneer de aandacht is onttrokken aan gewonde of zieke lichaamsdelen, geldt dat ook voor de bloedsomloop, zenuwstromen en energie. Dit beperkt de voeding die het lichaamsdeel bereikt en belemmert de afvoer van afvalproducten. Sommige oude genezers schreven opmerkelijke stromen en kwaliteiten toe aan “handoplegging.” Waarschijnlijk was het bruikbare element ervan eenvoudigweg het verhogen van het bewustzijn van de aangetaste plek en het herstellen van de fysieke communicatiefactoren. Als u bijvoorbeeld iemand die een verstuikte pols heeft een Touch Assist geeft, brengt u hem weer zo volledig mogelijk in communicatie met die pols.

Behalve dat bij een touch-assist iemands aandacht onder controle wordt gebracht en er sturing aan wordt gegeven, worden ook de factoren locatie en tijd aangepakt. Als iemand gewond is geraakt, vermijdt hij met zijn aandacht het gewonde of aangetaste lichaamsdeel, maar zit hij er tegelijkertijd in vast. Hij vermijdt ook de locatie van de verwonding, en de persoon zelf en het gewonde lichaamsdeel zitten vast in de tijd van de schok. Een touch-assist maakt genezing mogelijk door de persoon in zekere mate weer terug te brengen in het heden en in zijn omgeving.

Wanneer iemand letsel heeft opgelopen, helpt een Touch Assist om de factoren “tijd” en “locatie” aan te pakken. Een deel van de aandacht van de persoon zit vast in het voorbije moment en op de voorbije plaats van de klap.

De assist brengt de persoon terug naar het heden en maakt het daardoor mogelijk dat er genezing plaatsvindt.

Procedure

0. Geef zo nodig eerste hulp voordat je de assist begint. Als de persoon bijvoorbeeld een bloedende wond heeft, zou die eerst moeten worden verbonden.

1. Zorg dat de persoon gaat zitten of liggen – welke positie ook maar comfortabeler voor hem is.

2. Zeg hem dat u hem een Touch Assist gaat geven en leg hem de procedure in het kort uit.

Vertel de persoon de opdracht die je gaat gebruiken en zorg ervoor dat hij die begrijpt. De gebruikte opdracht is “Voel mijn vinger”.

Vertel de persoon dat hij je moet laten weten wanneer hij de opdracht heeft uitgevoerd.

3. Geef de opdracht “Voel mijn vinger”, raak vervolgens een punt aan en gebruik daarbij matige druk van je vinger.

Je moet niet eerst zijn lichaam aanraken en daarna de opdracht geven; dat zou achterstevoren zijn.

Raak het lichaam aan met slechts één vinger. Als je twee vingers zou gebruiken, zou de persoon verward kunnen raken over welke vinger hij verondersteld wordt te voelen.

4. Bevestig de persoon door te zeggen: “Dank je” of “Oké” of “Goed”, enz.

5. Ga door met het geven van de opdracht, het aanraken en bevestigen, zodra de persoon te kennen heeft gegeven dat hij de opdracht heeft uitgevoerd.

Wanneer je een touch-assist doet op een specifiek gewond of aangetast lichaamsdeel, nader je dat lichaamsdeel volgens een gradiënt en trek je je ervan terug volgens een gradiënt.

Je nadert de verwonding of het aangetaste lichaamsdeel, gaat ervan weg, nadert het, gaat ervan weg, nadert het dichter, gaat er verder vandaan, nadert het tot een punt waarop je het gewonde of aangetaste lichaamsdeel werkelijk aanraakt, en gaat er verder van weg. Je probeert de zenuwkanalen van het lichaam te volgen, waartoe de ruggengraat, de ledematen en de verschillende doorgeefpunten zoals de ellebogen, de polsen, de achterkant van de knieën en de vingertoppen behoren. Dit zijn de punten waarop je je richt. Dit zijn alle punten waarin de schokgolf opgesloten kan raken. Wat je probeert te doen is ervoor zorgen dat er weer een communicatiegolf door het lichaam gaat stromen, omdat deze tot stilstand is gekomen door de schok of verwonding.

Ongeacht welk lichaamsdeel wordt geholpen, tot de aangeraakte lichaamsdelen moeten ook de handen, voeten en de ruggengraat behoren.

Het aanraken moet evenwichtig aan de linker- en rechterkant van het lichaam gedaan worden. Wanneer je de rechter grote teen van de persoon hebt aangeraakt, moet je vervolgens de linker grote teen aanraken; wanneer je een punt op een afstand van een paar centimeter aan één kant van de ruggengraat van de persoon hebt aangeraakt, moet je vervolgens de plek aanraken op dezelfde afstand aan de andere kant van de ruggengraat. Dit is belangrijk omdat de hersenen en het communicatiesysteem van het lichaam nauw met elkaar verbonden zijn. Je kunt soms vaststellen dat pijn die in de linkerhand gevoeld wordt, verdwijnt (oplost) wanneer je de rechterhand aanraakt, omdat de pijn in de rechterhand werd vastgehouden.

Naast het behandelen van de linker- en rechterkant van het lichaam, moet men zich ook richten op de voor- en achterkant van het lichaam. Met andere woorden, als aandacht wordt geschonken aan de voorkant van het lichaam, moet ook aandacht worden geschonken aan de achterkant.

Hetzelfde principe is van toepassing bij het behandelen van een bepaald lichaamsdeel. Je bent bijvoorbeeld een verwonding aan het behandelen aan de voorkant van het rechterbeen. Je doet de touch-assist dan op de voorkant van het rechterbeen, de voorkant van het linkerbeen, de achterkant van het rechterbeen en de achterkant van het linkerbeen, naast de gebruikelijke acties bestaande uit het behandelen van de handen en voeten en de ruggengraat.

6. Zet de assist voort tot de persoon zich beter voelt. Je zult gewoonlijk een verbetering bij de persoon opmerken door wat hij zegt en hoe hij eruitziet. Dit worden indicatorengenoemd.

Indicatoren zijn de condities of omstandigheden die tijdens een assist tevoorschijn komen, die indiceren of het goed dan wel slecht gaat. Als een slechte conditie, zoals een gewonde hand, verbetert, is dat een goede indicator. Als de pijn in de hand van de persoon vermindert, zou dat een goede indicator zijn.

Een Touch Assist wordt voortgezet totdat de persoon die geholpen wordt goede indicatoren heeft, hetgeen betekent dat hij zich beter voelt, dat de pijn verminderd is, dat hij er blijer over is, enz. Hij krijgt waarschijnlijk ook een cognitie.

7. Als dit gebeurt, zeg dan tegen de persoon: “Einde van de assist”.

Het is mogelijk dat je dag na dag Touch Assisten moet geven om een resultaat te bereiken. Wanneer je de eerste touch-assist geeft, bereik je misschien maar een kleine verbetering. Wanneer je de volgende dag weer een touch-assist geeft, kun je wat meer verbetering verwachten. De dag daarna krijgt je het misschien voor elkaar dat een somatiek helemaal verdwijnt. Het is mogelijk dat het veel meer dagen vergt, waarbij er elke dag een Touch Assist wordt gegeven voordat er een dergelijk resultaat wordt bereikt; het punt is dat het aantal Touch Assisten dat je voor dezelfde situatie kunt geven, onbeperkt is.

De communicatie met het lichaam vermindert wanneer men ziek of gewond is. Een Touch Assist helpt de persoon zijn vermogen om volledig in communicatie te zijn met een ziek of gewond lichaamsdeel te herstellen.

Zeg tegen de persoon: “Voel mijn vinger” en raak een plek op zijn lichaam aan. Geef hem een bevestiging wanneer hij de opdracht heeft uitgevoerd.

Volg de zenuwbanen van het lichaam. Het aanraken moet gelijkelijk over beide zijden van het lichaam worden verdeeld.

Een Touch Assist moet ook de uiteinden en de ruggengraat omvatten. Wanneer een Touch Assist op de juiste manier wordt gegeven, kan dat het vermogen van de thetan helpen om sneller een aandoening van zijn lichaam te genezen of te herstellen.

Gebruiksvormen

Het gebruik ervan voor letsels

Doe nooit een Touch Assist als eerste actie op een gewonde, wanneer je een Contact Assist kunt doen. Als de exacte plaats waar de verwonding heeft plaatsgevonden beschikbaar is, doe dan een Contact Assist. De Contact Assist kan daarna worden gevolgd door een Touch Assist of een andere assist.

Het gebruik ervan bij dieren

Touch Assisten kunnen met goede resultaten worden gedaan op dieren. Als je een Touch Assist geeft aan een zieke of gewonde hond of kat, moet je wel dikke handschoenen dragen, omdat ze zouden kunnen bijten of krabben.

Mensen die Medicijnen gebruiken

Een Touch Assist kan ook worden gedaan bij iemand die pijnstillende middelen of andere medicijnen is toegediend. Dit is niet optimaal maar is in noodsituaties soms nodig.

Wanneer iemand gewond is geraakt, zou je ernaar moeten streven hem te bereiken en hem een Touch Assist te geven voordat iemand hem een pijnstillend middel geeft. Als het lichaam zeer ernstig gewond is, kan de persoon na je assist nog steeds erge pijn hebben, maar je zult de shock voor een deel verwijderd hebben. Op dat punt zou een arts een pijnstillend middel kunnen toedienen en het lichamelijk letsel kunnen herstellen. Als de persoon direct behandeld moet worden vanwege extreme pijn, zou je natuurlijk niet verhinderen dat hij die behandeling krijgt en je zou de Touch Assist dan geven wanneer hij zich iets beter voelde.

Hoofdpijn

Doe geen touch-assist bij iemand met hoofdpijn. Research heeft aangetoond dat hoofdpijn vaak het gevolg is van mentale verschijnselen waar een Touch Assist niet de juiste behandeling voor is.

Hoofdwonden

Als iemand een werkelijke verwonding aan het hoofd heeft opgelopen, bijvoorbeeld dat hij op zijn oog is geslagen of met een knuppel op zijn hoofd is geslagen, kan hij wel een Touch Assist krijgen. Hetzelfde geldt voor letsel aan het gebit of een pijnlijke behandeling van de tandarts.

De Touch Assist is eenvoudig te leren en kan zeer opmerkelijke resultaten teweegbrengen. Het voordeel ervan is dat hij gemakkelijk aan anderen te leren is. Maak er dus goed gebruik van om de mensen in uw omgeving te helpen en leer hen anderen op hun beurt te helpen.

een pijnlijke rode zwelling op de huid die gevuld is met pus.

een precieze reeks van aanwijzingen of volgorde van acties die wordt gegeven of uitgevoerd om een gewenst resultaat te bereiken.

het plaatsen van de handen van de heler op het lichaam van de persoon die ziek is, zoals wordt gedaan bij gebedsgenezing, een methode van behandelen van iemand die ziek is door middel van de kracht van geloof en bidden.

de geleidelijke benadering van iets, stap voor stap, niveau na niveau, waarbij het volbrengen van elke stap en het behalen van elk niveau op zichzelf vrij gemakkelijk is, zodat uiteindelijk erg moeilijke, gecompliceerde activiteiten betrekkelijk gemakkelijk kunnen worden volbracht. De term gradiënt is ook van toepassing op elk van de stappen die bij een dergelijke benadering worden genomen.

dingen die zich voordoen of die worden waargenomen of geobserveerd; afzonderlijke feiten, dingen die gebeuren of veranderen zoals wordt waargenomen door de zintuigen of het verstand: met name van toepassing op een feit of gebeurtenis, de oorzaak of uitleg van datgene dat wordt geobserveerd of wetenschappelijk wordt beschreven.