OPDRACHT >> 18. Lees: “Hoe men iemand nuchter kan maken”

HOE MEN IEMAND NUCHTER KAN MAKEN

Het is interessant dat men een lokalisatieproces kan gebruiken als een manier om iemand nuchter te maken. Men kan iemand die dronken is, in slechts een paar minuten tijd weer nuchter maken. Aangezien de samenleving op dit ogenblik geen technologie heeft voor het omgaan met een dronkaard die zijn familie, zijn vrienden, en vaak ook zichzelf, in verlegenheid brengt, heeft dit proces sociale waarde en kan het dienen als een methode voor samenwerking met en hulp aan de politie.

Procedure

Gebruik de opdracht:

“Kijk naar die/dat _______(voorwerp in de kamer).”

Een dronkaard wordt gewoonlijk beschouwd als iemand die lastig te confronteren is en hij kan zelf zeker niet confronteren. Eén ding dat hij niet kan confronteren is een leeg glas. Als het leeg is, vult hij het altijd weer.

Herhaal de opdracht en wijs daarbij telkens naar een voorwerp in de kamer, zo vaak als nodig is om de persoon nuchter te krijgen. Laat je niet afleiden; geef geen antwoord op de vaak voorkomende opmerking: “Welk voorwerp?” Zorg gewoon dat de opdracht wordt uitgevoerd, bevestig en geef de volgende opdracht.

Zet het proces voort totdat de persoon niet dronken meer is.

Word nooit kwaad op een dronkaard en sla hem of haar niet, hoe je ook wordt geprovoceerd.

Het is niet de opzet van dit proces om iemands alcoholprobleem aan te pakken. Er zijn meer geavanceerde Scientology procedures die kunnen worden gebruikt om de omstandigheden aan te pakken die er de oorzaak van waren dat de persoon alcoholist werd. Maar men kan voor de persoon en de mensen om hem heen al veel goeds doen door deze assist te gebruiken om hem weer nuchter te maken.

We rekenen het behandelen van dronkaards niet speciaal tot ons werkterrein. Maar we houden ons wel bezig met het helpen van onze medemens. En in een samenleving waar het enige alternatief bestaat uit een nacht in de gevangenis en een boete, wat noch door de politie, noch door de dronkaard zelf als wenselijk gezien wordt, kunnen we beiden helpen en de situatie in luttele minuten afhandelen.